100 päivää tekoja Nesteen kauppiailta

Kiitos kaikille hyväntekeväisyyskohteiden ehdottajille. Satojen ehdotusten joukosta on nyt valittu 14 erilaista kohdetta, joissa kaikissa lahjoitusta kaivataan yhtä kipeästi.

Nyt on taas sinun vuorosi – mikä alla olevista kohteista on mielestäsi se, jolle lopullinen hyväntekeväisyyspotti tulisi lahjoittaa?

Äänestysaikaa on 23.8.2017 saakka. Lahjoitus tullaan jakamaan viiden eniten ääniä saaneen kohteen kesken.

Äänestä hyväntekeväisyyskohdetta

 

Katso esittelyt alta:

Yksinhuoltajan talon korjaamisen avustusta.

1.Yksinhuoltajan talon korjaaminen

Pitkäaikaistyötön yksinhuoltaja tarvitsee apua talonsa korjaamiseksi. Talo kaipaisi muun muassa uuden maalikerroksen ja muita pieniä korjaustöitä. Lahjoitus helpottaisi yksinhuoltajan taloudellista taakkaa ja toisi apua sitä kipeästi kaipaavalle.

Päiväkeskus pytäkki ry avustus

 

2. Päiväkeskus Pysäkki Ry - Kangaslampi, Iisalmi

Päiväkeskus Pysäkki Ry on Iisalmeen vuonna 1994 perustettu matalan kynnyksen avoin kohtaamispaikka. Päiväkeskus antaa mahdollisuuden perustarpeiden saamiseen, vertaistukeen ja virikkeelliseen ajankäyttöön. Toiminta on tarkoitettu muun muassa heille, jotka haluavat tukea päihteettömyyteensä ja vaihtoehtoja päihteiden hallitsemaan elämään. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa päiväkeskus-, työllistämis- ja tukiasumispalveluja tueksi arkipäivästä selviytymiseen. Toiminta on laajentunut myös ympäristökuntiin Sonkajärvelle, Vieremälle ja Kiuruvedelle.

3. Viialan kotikolo, Viiala

Viialan kotikolo on yksityinen lastensuojelulaitos Pirkanmaalla uudessa Akaassa. Kotikolon tavoitteena on turvallisuuden ja kodinomaisuuden sekä rauhan tarjoaminen yhteisöllisin keinoin. Tällä hetkellä yhteisössä elää 6-15-vuotiaita lapsia. Lasten ja nuorten kanssa tutustutaan ulkomaailmaan monin toiminnallisin tavoin, esim. liikunnan ja taidekasvatuksen eri muodoin. Lahjoitus käytettäisiin juuri tämän toiminnan kehittämiseen ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen.

 Nuorten yhteisö otsola

4. Nuortenyhteisö Otsola, Kotka

Nuortenyhteisö Otsolan perustehtävänä on oikeudenmukaisesti, yksilöllisesti, vastuullisesti sekä toisia kunnioittaen ohjata ja tukeaheille sijoitettujen 13 - 17 vuotiaiden lasten kasvua, kehitystä ja elämänhallintaa. Otsolassa huomioidaan lapsen yksilöllinen tilanne sekä erityiset vaatimukset yhdessä lapsen läheisten ihmisten kanssa. Otsolasta löytyy 7 teini-ikäistä nuorta,10 persoonallista aikuista, säkillinen läsnäoloa (24/7), valtavasti välittämistä, kauhallinen kasvatuksellista otetta, hyppysellinen huumoria, kourallinen korjaavia kokemuksia sekä reilu ripaus toiminnallisuutta. Lahjoitus käytettäisiin arjen toiminnassa tarvittaviin kodinhoidollisiin sekä toiminnassa tarvittaviin asioihin.

5. Nalli, Raisio

Nalli on kehitysvammaisille suunnattu asumispalvelu Raisiossa. Nallissa on ohjattua asumista ja henkilökunta on paikalla pääsääntöisesti iltaisin. Nallissa on myös mahdollista toteuttaa asumisharjoittelua. Nallissa on seitsemän rivitaloasuntoa ja sen lisäksi 10 asuntoa asuntolassa. Lahjoitus käytettäisiin kehitysvammaisten virkistystoimintaan.

6. Endometrioosiyhdistys Ry, Ylöjärvi

Endometrioosiyhdistys ry on valtakunnallinen potilasjärjestö, joka toimii endometrioosia sairastavien edunvalvojana. Yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on parantaa endometrioosia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia tarjoamalla monipuolista vertaistukea. Lisäksi Endometrioosiyhdistys lisää yleistä tietoutta endometrioosista ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhdistyksen tärkein tavoite on tarjota endometrioosia sairastaville tietoa ja tukea.

Jalavan koulu lahjoitus kohteena

7.Jalavan erityiskoulu, Lohja

Jalavan koulu on erityiskoulu, joka uskoo yksilöön ja hänen mahdollisuuksiinsa silloinkin, kun monet edellytykset näyttävät puuttuvan. Koulu toimii kiinteässä yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tällä hetkellä koulun lapset ovat olleet lähes kolme vuotta remontin keskellä ilman ruokalaa ja sisäliikuntamahdollisuutta ja tämä on ollut erittäin haastavaa aikaa erityisesti aistiherkille lapsille. Lahjoitus käytettäisiin erityisvälineisiin sekä toiminnallisen vierailupäivän järjestämiseen lasten iloksi.

  

8. Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy

Helsingin eläinsuojeluyhdistys pyrkii suojelemaan kaikkia eläimiä resurssiensa mukaan. Päätoimintana on kodittomien eläinten auttaminen ja eläinten arvostuksen lisääminen mutta myös eläimiin liittyvissä kysymyksissä neuvominen. Yhdistys vastustaa eläinten väärinkäyttöä, jota esiintyy muun muassa tehokasvatustuotannossa, turkistarhauksessa, metsästyksessä, eläinkokeissa, sirkuksissa ja viihteessä. Lahjoitus käytettäisiin eläinten hoitoon - yhden eläimen hoitokustannukset ovat aina 10 euroa/päivä ja yhdistyksellä on hoidossa  tällä hetkellä lähes sata eläintä.

9. Lapsisyöpäpotilasperheidenkerho Sykerö

Lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen alainen osasto Sykerö järjestää monipuolista toimintaa syöpään sairastuneille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Sykerö järjestää muun muassa asiantuntijaluentoja, virkistystä ja vertaistukea. Sykerö-toiminnasta perheen vanhemmat ja lapset saavat tukea vertaisiltaan.

10. Aurinkoinen Hymy Ry, Helsinki

Aurinkoinen hymy on matalan kynnyksen toimintakeskus kaikille helsinkiläisille. Toimintaa ohjaa sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Aurinkoinen Hymy ry työskentelee sekä päihdeasiakkaiden kanssa, että niiden ihmisten kanssa, joita on kohdannut esimerkiksi yhteiskunnan tuen lakkauttaminen, puolison kuolema tai jokin muu seikka. Erityisen tärkeänä toiminnassa ovat vertaisryhmät, ruoan jakelu, liikuntaryhmät ja asiantuntija-apu. Aurinkoinen hymy pyrkii siihen, että ongelmat selvitetään aikaisessa vaiheessa, ennen kun ne ehtivät kasaantua. Yhdistys toimii täysin lahjoitusten varassa ja uhkana on koko toiminnan loppuminen. Lahjoitus käytettäisiin erityisesti vähävaraisten lasten toiminnan kehittämiseen.

 11. Wise Nose, Suomen hajuerottelu Ry 

Wise Nose – Suomen hajuerottelu Ry on koirien hajuerottelukoulutukseen ja -työskentelyyn erikoistunut yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on hajuerottelutaitojen ylläpitäminen ja edistäminen jäsentensä keskuudessa, hajuerottelutyöskentelyn tunnetuksi tekeminen, hyödyntäminen maailmanlaajuisesti sekä sertifiointijärjestelmän luominen ja ylläpitäminen. Koirien hajuaisti on todettu erinomaiseksi työvälineeksi varhaisessa tautien diagnosoinnissa. Ulkomailla on tehty tutkimuksia siitä, että koirat voidaan kouluttaa erottamaan positiiviset potilasnäytteet negatiivisista hajuerottelutaitoa hyödyntäen ja koiria käytetäänkin jo esim. syövän hajuerottelutehtävissä. Suomessa ei tällaista tutkimusta ole vielä tehty eikä koiria vielä koulutettu tämän kaltaiseen työhön. Siksipä lahjoitus käytettäisiinkin miesten eturauhassyövän tutkimustyön kehittämiseen. 

12. Pirkanmaan saattohoitokoti

Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiön ylläpitämä Pirkanmaan Hoitokoti on pohjoismaiden ensimmäinen saattohoitokoti, joka on toiminut Tampereella vuodesta 1988 lähtien. Hoitokodissa hoidetaan parantumattomia sairauksia sairastavia, elämänsä loppuvaiheita eläviä ihmisiä. Sairauden parantumattomuudesta huolimatta pyritään hyvään oirehoitoon ja elämänlaadun parantamiseen. Hoitokodissa pyritään luomaan kodinomainen ilmapiiri, jossa hoitohenkilökunta on läsnä ympärivuorokautisesti. Hoidossa huomioidaan myös potilaan perhe ja läheiset.

13. Vihdin vanhusten tuki ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhusten aseman parantamiseksi sekä heidän kuntonsa ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Yhdistys pyrkii tunnistamaan vanhusten elämään liittyviä kehittämiskohteita ja vaikuttamaan niiden ratkaisemiseen tiedottamalla sekä tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Vihdin vanhusten tuki RY järjestää vanhuksille virkistykseen ja terveydelliseen kuntoutumiseen liittyvää toimintaa.Lahjoituksella järjestettäisiin vihtiläisille ikäihmisille ohjattua liikuntatoimitaa ja mieltä virkistäviä matkoja ja teatteriretkiä.

14. Bamsegruppen r.f.

Bamsegruppen r.f on ruotsinkielinen tukiryhmä erityislasten vanhemmille. Perheillä voi olla täysin erilaiset taustat, mutta heitä yhdistää se, että kaikilla on lapsia, joilla on erilaisia ​​vammoja ja erityistarpeita. Tukiryhmän tavoitteena on saattaa vanhemmat yhteen, tarjota tukea ja jakaa ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Lahjoitus tullaan käyttämään lasten ohjattuun uimakoulutoimintaan.

LISÄTIETOA 100 PÄIVÄÄ TEKOJA -KAMPANJASTA

Sadan päivän ajan Nesteen kauppiaat toteuttavat hyviä tekoja ympäri Suomen satavuotiaan isänmaamme kunniaksi. Kauppiaat jakavat tekojaan tunnisteella #100päiväätekoja ja myös sinulla on mahdollisuus päästä mukaan tekemään hyvää. Jokainen kuvaan tullut tykkäys kerryttää hyväntekeväisyyspottia, joka lahjoitetaan teidän valitsemillenne viidelle kohteelle itsenäisyyspäivänä.