Ansökan om Neste Business Card

Om du vill ansöka om ett Neste Business Card måste du fylla i en särskild ansökan. Ansökningsformuläret finns till höger på den här sidan. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt. Kom ihåg att fylla i datumet när du undertecknar. Den som undertecknar ansökan måste också vara firmatecknare. Läs noggrant igenom försäljningsvillkoren innan ansökan skickas in. 

Skriv ut två kopior av det ifyllda ansökningsformuläret och skicka ett av de underskrivna originaldokumenten till:

Neste Markkinointi Oy 

Customer Service

Tunnus 5000822 

00003 VASTAUSLÄHETYS

Den andra kopian är ert exemplar. Bifoga en kopia av de undertecknades pass eller identitetskort till ansökan.

Du kan också be om ansökningsformuläret för Neste Business card från Neste Kundtjänst tel. +358 (0)200 80100 (arbetsdagar kl. 8–16) eller via e-post kortit@neste.com.

Företagskundens ansökan om betalningsmedel på nätet »

Öka kreditgränsen »

Beställning av extrakort »