Huolehdi oikein öljyjätteestä

Käytetyt voiteluöljyt ovat ongelmajätettä. Jäteöljystä on huolehdittava asianmukaisella tavalla eikä sitä missään tapauksessa saa päästää luontoon tai viemäriverkostoon. Jo yksi litra öljyä riittää pilaamaan miljoona litraa talousvedeksi käytettävää pohjavettä.

Viranomaisvaatimusten mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteensä määrästä, laadusta ja alkuperästä. Maahan joutunut öljy, myös biohajoava, on kerättävä pois mahdollisimman tarkasti. Jäteöljyjä ei saa hävittää itse polttamalla. Joissakin kunnissa yritykset saavat viedä öljyjätteensä kunnan osoittamaan keräilypaikkaan.

Joustavimman ja edullisimman ratkaisun löydät soittamalla Fortum Waste Solutions Oy:lle puh. 010 755 1000.

Lajittelu

Käytettyjen voiteluöljyjen eri laatuja hyödynnetään eri tavoin. Lajittelemalla oikein edistät hyötykäyttöä ja samalla pienennät jätelaskuasi.

Kaikki hyvälaatuiset käytetyt voiteluöljyt noudetaan veloituksetta. Pidä siksi erilaiset öljyjätteet erillään toisistaan ja muista jätteistä. Veloituksettomuuden ehto on, että käytetyt voiteluöljyt eivät sisällä muita ongelmajätteitä, erä on yli 601 litraa, nouto voidaan hoitaa säiliöautolla eikä kunta ole velvollinen järjestämään öljynkeräystä. Öljy voi sisältää vettä enintään 10 %. Jos vesipitoisuus ylittää 10 % tai jos jäteöljy sisältää muita öljyyn kuulumattomia aineita, kuljetus ja käsittely veloitetaan Fortum Waste Solutionsin hinnaston perusteella.

Lajittelua varten tarvitaan eri öljylaaduille omat säiliönsä. Jos kirkkaita voiteluöljyjä kertyy yli 0,5 m3 vuodessa, ne kannattaa varastoida erikseen. Varaa myös kasviöljypohjaisille jätteille oma varastointiastia samoin kuin kiinteälle öljypitoiselle jätteelle.

 

  Öljyjäte
  Huolellisesti hoidettu öljyjätehuolto ei tuota ylimääräisiä laskuja. Öljyn vesipitoisuus aiheuttaa kustannuksia uudelleenkäsittelyssä ja yli 10 % vesipitoisuudesta jätteen tuottajaa myös veloitetaan. Tyypilliset syyt öljyn vesipitoisuuteen johtuvat öljyjen huolettomasta varastoinnista tai puutteellisesta lajittelusta.

  Varastointi ja merkitseminen

  Hyvä ongelmajätevarasto on katettu, tiivispohjainen ja mieluimmin lukittava. Sinne on myös oltava esteetön kulkureitti. Merkitse öljyjätteiden varastopaikka, varastosäiliöt ja astiat jätelaatujen mukaisesti. Lattian on oltava öljynkestävää materiaalia, esimerkiksi betonivalua. Turvetta tai muuta öljyä imevää materiaalia pitää olla saatavilla vahingon varalta.

  Kertyvän öljyjätteen määrä vaikuttaa varastointiastioiden valintaan. Jos käytössäsi ei ole varsinaisia öljysäiliöitä, voit vuokrata tai ostaa keräysastioiksi esimerkiksi 1000 litran piensäiliökontteja.

  Sijoita varastokontti siten, että se voidaan helposti tyhjentää säiliöautolla. Säiliön tulisi olla sisällä, joko oven lähistöllä tai sijoitettuna niin, että tyhjennysyhteys on seinän ulkopuolella. Jos säiliö on ulkona, estä veden pääsy säiliöön ja järjestä säiliön tyhjennys vähintään kerran vuodessa. Merkitse konttiin "öljyjäte".

  Jos jäteöljyä kertyy vähäisiä määriä, voi keräyssäiliöinä käyttää samoja 200 litran astioita, joissa öljy on ostettu. Niissä on tarvittavat varoitusmerkinnät valmiina ja ne ovat helposti suljettavia sekä kohtuullisin ponnistuksin liikuteltavia. Yliviivaa aina etiketissä oleva tuotenimi näkyvästi ja merkitse minkälaista öljyjätettä tynnyrissä säilytetään.

  Huolellisesti hoidettu öljyjätehuolto ei tuota ylimääräisiä laskuja. Öljyn vesipitoisuus aiheuttaa kustannuksia uudelleenkäsittelyssä ja yli 10 % vesipitoisuudesta jätteen tuottajaa myös veloitetaan. Tyypilliset syyt öljyn vesipitoisuuteen johtuvat öljyjen huolettomasta varastoinnista tai puutteellisesta lajittelusta.

  Käytettyjen voiteluöljyjen ja pakkausten nouto

  Öljyt noudetaan aina pyydettäessä. Käytettyjen voiteluöljyjen eräkoko on vähintään 1000 litraa. 400—1000 litran öljyerät noudetaan sovitulla aikataululla. Jos toiminnastasi kertyvä öljymäärä jää vuosittain alle 400 litran, toimita öljyt kunnalliseen keräyspisteeseen. Jos olet epävarma kuulutko kuntasi järjestämän öljynkeräyksen piiriin, kysy asiasta kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiselta.

  Tyhjät öljypakkaukset

  Käytetyt, ehjät ja puhdistetut tynnyrit voidaan edelleen kunnostaa ja niitä noutaa veloituksetta esimerkiksi Onni Forsell Oy puh. 019-276 6980. Muoviset pienpakkaukset on toimitettava kunnalliseen jätteiden vastaanottopisteeseen.

  Muistilista:

  • Öljyvahingon sattuessa: ota yhteys palokuntaan.
  • Vähäiset vauriot: poista saastunut kohta, ota öljyinen maa talteen
  • Muista, että öljyvahingosta vastaa aina sen aiheuttaja.