Kohti kestävää merenkulkua vähäpäästöisillä ratkaisuilla

Merenkulku on maailman kolmanneksi suurin liikenteen päästöjen lähde, ja sen osuus maailmankaupasta on 90 prosenttia. Samaan aikaan yhä useammat globaalit brändit sitoutuvat nettonollaan arvoketjussaan, ja kestävämmän merenkulun kysyntä kuluttajien ja brändien joukossa kasvaa. Näin koko arvoketjun kestävyys ja vastuullisuus korostuvat, logistiikka ja merenkulku mukaan lukien.

 

Rahtiyhtiöiden ja varustamoiden on vähennettävä päästöjä ja varmistettava samalla turvallinen, laadukas ja kustannustehokas toiminta. Vastaus tähän haasteeseen on kestävien polttoaineiden jatkuvassa tutkimuksessa ja kehittämisessä.

 

Nestemäisiä vähäpäästöisiä polttoainevaihtoehtoja syntyy nopeasti.* Esimerkiksi jätteistä ja tähteistä valmistettu uusiutuva diesel on yksi kustannustehokkaimmista valinnoista liikenteen CO2-päästöjen vähentämisessä. Vähäpäästöiset polttoaineet voivat auttaa jo nyt yrityksiä – sekä niiden liiketoimintaa että asiakkaita – valmistautumaan nollapäästöjen haasteeseen ja siitä seuraavaan sääntelyyn.

Mies satamassa

Yhteisprosessoidut polttoaineet – uusi tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Maailmanlaajuisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on valtava tehtävä ja haaste. Yhtä suoraviivaista vastausta ei ole, vaan kaikkia ratkaisuja tarvitaan. Neste haluaa vähentää asiakkaidensa päästöjä tarjoamalla arvokkaampia tuotteita, joissa raakaöljyä on korvattu uusiutuvilla ja kierrätysraaka-aineilla. Tavoitteenamme on prosessoida jopa 1,4 miljoonaa tonnia uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita vuosittain vuoteen 2030 mennessä Porvoon jalostamollamme.
 
Nesteen yhteisprosessoitu laivapolttoaine Neste Marine 0.1 Co-processed on uusi työkalu, jonka avulla merenkulkualan toimijat voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään elinkaaren aikana jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Ne valmistetaan perinteisessä jalostusprosessissa, jossa fossiilisia raaka-aineita korvataan osittain uusiutuvilla raaka-aineilla. Kaikki Neste Marine™ -polttoaineet valmistetaan Nesteen oman jalostamon komponenteista, mikä takaa tasaisen laadun, tuotteen luotettavuuden, yhteensopivuuden ja vakauden.
 
Vähäpäästöisten yhteisprosessoitujen laivapolttoaineiden lisäksi markkinoilla on kolme pääasiallista biopolttoainevaihtoehtoa.
 
Ensimmäinen on HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) eli uusiutuva diesel, joka on valmistettu pääasiassa jätteistä ja tähteistä, kuten käytetyistä kasviöljyistä ja eläinrasvoista. Toinen on nk. vaihtoesteröity polttoaine, kuten FAME (rasvahappometyyliesterit). Kolmas on raaka biopolttoaine, joka on valmistettu esimerkiksi soijasta, rypsistä, palmuöljystä, kalarasvasta, käytetystä ruokaöljystä..
 
On myös olemassa useita niche-ratkaisuja käytettäväksi tietyntyyppisissä aluksissa tietyillä markkinoilla, mutta puutetta on teknisesti ISO 8217 -yhteensopivista kypsistä ratkaisuista. 

Neste jatkaa investointeja päästöjen vähentämiseen

Nesteen uusiutuvat tuotteet tarjoavat ratkaisuja asiakkaiden hiilikädenjäljen vähentämiseen tieliikenteessä, ilmailualalla sekä polymeeri- ja kemikaalialalla.
 
Olemme sitoutuneet muutokseen kohti hiilineutraalia arvoketjua. Kaksi olemassa olevaa ja kunnianhimoista ilmastositoumustamme – hiilineutraalin tuotannon (mukaan lukien omat Scope 1- ja 2-päästömme) saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä ja asiakkaidemme auttaminen vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä – ovat hyvässä vauhdissa.
 
Olemme myös asettaneet konkreettisen Scope 3 -tavoitteen: saavuttaa hiilineutraali arvoketju ja vähentää myytyjen tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon. Tämä tavoite saavutetaan Nesteen muutoksella kohti uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen osuuden lisäämistä sekä tekemällä yhteistyötä toimittajiemme ja kumppaneidemme kanssa päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussamme.
 
Kun vähäpäästöinen merenkulku muuttuu tavoitteista todellisiksi toimiksi, tarjoamme asiantuntemustamme, jotta merenkulkuala voi saavuttaa IMO:n vuoden 2050 tavoitteen päästöttömästä merenkulusta, ja yhdessä kumppaneidemme kanssa viitoitamme tietä kohti puhtaampaa tulevaisuutta satamassa.
 
Muutos on mahdollista, kun työskentelemme yhdessä.
 
* Lähde: IHS Markit -ennuste