Kohti päästöttömiä kotiinkuljetuksia

IKEA Suomi tarjoaa Neste MY uusiutuvan dieselin avulla vähäpäästöisempiä kotiinkuljetuksia pääkaupunkiseudulla ja Raisiossa

Syksystä 2019 alkaen IKEA on ottanut asteittain käyttöön Neste MY uusiutuva diesel™  -polttoaineen pääkaupunkiseudun ja Raision alueen kuljetuksissa. Neste MY uusiutuvalla dieselillä ajetaan vuosittain pääkaupunkiseudulla lähes 25 000 kotiinkuljetusta ja Turun seudulla lähes 6 500 kotiinkuljetusta. Neste MY uusiutuvan dieselin avulla IKEA Suomi voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään jopa 90 %* verrattuna fossiiliseen dieseliin.  
 
Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöönotto on osa IKEA-vastuullisuusstrategiaa, johon kuuluu muun muassa kotiinkuljetusten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. 
 
"Haluamme näyttää suuntaa vastuullisuudessa myös logistiikan saralla”, kertoo IKEA Suomen vastuullisuuspäällikkö Tiina Suvanto.  
 
IKEAn tavoitteena on siirtyä päästöttömiin kotiinkuljetuksiin Suomessa vuoteen 2025 mennessä. Täysin uusiutuvan raaka-ainepohjansa ansiosta Neste MY uusiutuva diesel tuottaa keskimäärin 90 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna fossiiliseen dieseliin. 

“Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi myös biokaasulla ja sähkökuorma-autoilla toimitettavat kotiinkuljetukset ovat askeleitamme kohti ilmastopositiivisuutta. Myös kuluttajat toivovat ostamiensa tuotteiden kuljetuksilta pienempää hiilijalanjälkeä ja ympäristöystävällisempiä pakkausmateriaaleja ‒ haluamme tarjota tämän palvelun asiakkaillemme”
Tiina Suvanto, Vastuullisuuspäällikkö, Ikea

Nesteen yritysmyynnistä vastaava Joni Pihlström näkee IKEA Suomen vastuullisuusstrategian hyvänä esimerkkinä logistiikka-alalla meneillään olevasta muutoksesta. Pihlström kertoo, että yhä useammille logistiikka-alan toimijoille tärkeää on saada vähäpäästöisempiä ratkaisuja käyttöön nopealla aikataululla.

“Valitsemalla täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistetun Neste MY uusiutuvan dieselin, IKEA voi välittömästi pienentää omia kasvihuonekaasupäästöjään. Samalla uusiutuvan dieselin käyttö on myös näkyvä osoitus arvovalinnasta.”

Logistiikka-alan arvovalinnat ovat Pihlströmin mukaan tärkeitä suunnannäyttäjiä koko maan päästötavoitteiden kannalta.
 

“Suomen tavoite tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä vaatii toteutuakseen kaikkia ratkaisuja.  Tieliikenteen päästöjen vähentäminen on tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeistä ja logistiikkayrityksillä on oman hiilijalanjäljen pienentämisessä tärkeä rooli.” 

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.