Mihin perustuu Neste MY uusiutuvan dieselin jopa 90 % päästövähenemä?

Neste MY uusiutuva diesel™ on helpoin tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Mitä tarkoittaa 90 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä? Katso ohesta, miten koko elinkaaren aikaisia kustannuksia (gCO2eq/MJ) lasketaan fossiilisen dieselin ja uusiutuvan dieselin välillä.

♦ Perinteinen fossiilinen diesel

♦ 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu Neste MY uusiutuva diesel

 

 

Uusiutuvan dieselin käytön hiilipäästöjä ei synny, sillä palamisessa vapautuneen hiilidioksidin määrä vastaa raaka-aineen aiemmin sitomaa määrää. 

 

Liikennepolttoaineiden päästöjen elinkaaritarkastelu gCO2 eq/km