Mikä on levon ja taukojen merkitys raskaassa liikenteessä? 

Ammattikuski esikuvana turvallisuudessa

Raskaiden ajoneuvojen kuljettajat ovat ajamisen ammattilaisia. Raskaan ajoneuvon kuljettaminen on vaativaa työtä, sillä kuljettajan on hoidettava ajoneuvon kuljettamisen ohella myös lukuisia turvallisuuteen liittyviä asioita. Hänen on kuljetettava kuorma tai matkustajat luotettavasti ja ajallaan paikasta toiseen. Tästä aiheutuu kuljettajalle paineita, jotka hänen on kyettävä hallitsemaan ja ottamaan huomioon ajamisessaan.

Kysyimme Neste Ammattilaisissa Facebookissa, mikä raskaan kaluston turvallisuudessa mietityttää - lue ammattilaisten vastaukset alla!    

 

 

Paras lääke tähän ammattiin on se, että nukut hyvin, syöt hyvin ja huolehdit liikkumisesta. Ne auttaa jaksamaan parhaiten tässä työssä.
Erja Hänninen, Kuljettaja, Neste

Q: Valvotaanko kuskien taukoja tarpeeksi?

A: Ajojärjestelijä laatii työvuoron tehtävät siten, että kuljettajalla on mahdollisuus pitää lakisääteiset tauot. Kuljettaja huolehtii omista päivittäisistä tauoista ja niiden pitämisestä. Viranomaiset valvovat ajo- ja lepoaikoja säännöllisesti tienvarsitarkastuksissa. Toteutuneita taukoja valvotaan myöhemmin myös ajopiirtureiden tallenteista.

Q: Miten te kuskit jaksatte raskasta työtänne?

A: Pääasiassa hyvin, kuljettajat pitävät työnsä monimuotoisuudesta ja vaihtelevuudesta. Kuljettajat harvoin kokevat työtään raskaana, sillä ajoneuvotekniikan kehittyminen on tehnyt kuljettajan työstä fyysisesti aiempaa kevyempää.

Q: Minkälaiset työajat on raskaassa kalustossa kuljettajalla?

A: Kuljettajien työaikoja säädellään ajo- ja lepoaika-asetuksella. Monissa ajotehtävissä kuljettajat tekevät kaksivuorotyötä aamu- tai iltavuorossa. Päivittäinen työssäoloaika ei koskaan voi ylittää 15 tuntia, tästä ajamista voi olla korkeintaan 9/10 tuntia vuorokaudessa. Verrattain monessa ajotehtävässä kuljettajat voivat myös itse vaikuttaa työaikoihinsa.

Q:  Kuinka usein kuskien pitää tauko ja kuinka pitkään?

A:  4 ja puolen tunnin ajon jälkeen on pidettävä vähintään 45min tauko, jonka voi jakaa 15min ja 30min osiin. Vuorokautisen lepoajan on oltava vähintään 9/11 tuntia.

Q: Kuinka pitkiä yöunia rekkakuski ehtii nukkumaan autossa?

A: Kuljettajan on pidettävä 9 tunnin vuorokausilepo myös autossa nukkuessaan. Lähtökohtaisesti työt pyritään jaksottamaan niin, että kuljettajat saavat viettää vuorokausilevon kotonaan.

Q: Mitä jos kuljettaja sairastuu kesken työkomennuksen, kuinka sairaana saa ajaa?

A: Sairaana ei ajeta, vaan tilalle hankitaan vaihtomies mahdollisimman nopeasti.

Q: Kuinka monen päivän reissuja voi olla putkeen?

A: Valtaosa reissuista hoituvat yhden vuorokauden aikana, satunnaisesti reissu voi kestää muutaman päivän.

Q: Miten teiden ritareiden työturvallisuuteen ja työssä hyvinvointiin kiinnitetään huomiota?

A: Kuljettajilla on hyvät henkilökohtaiset työasut ja suojaimet. Kalustoa hankittaessa painotetaan työturvallisuuden merkitystä varsinkin kuormankäsittelyyn liittyvissä yksityiskohdissa. Kuljettajien hyvinvointia ja jaksamista kartoitetaan kyselyillä ja terveystarkastuksia tehdään säännöllisesti.

Q: Milloin viimeksi olet saanut kiitosta työstäsi tai oletko koskaan?

A: Asiakkailta ja vastaanottajilta tulee kiitoksia kuljettajien toiminnasta satunnaisesti. Nämä kiitokset viedään aina eteenpäin suoraan kuljettajille. Meidän yrityksessä näin kävi viimeksi kaksi viikkoa sitten. 

 

Kysymyksiin vastasi Nesteen ja DB Schenkerin ammattikuskit.