Neste Lubeservice — Ennakoi huoltotarpeet, maksimoi öljynvaihtovälit

Voiteluaineet ovat kaikkien mekaanisten laitteiden toiminnalle kriittisiä — voiteluaineiden laatu ja kunto heijastelee koko laitteiston toimintaa.

Voiteluaineiden ja dieselöljyjen seuranta ja analysointi antaa ylivertaisen näkymän teollisuuslaitteistojen toimintaan ja huoltotarpeisiin. Neste Lubeservice on Neste Analyysipalveluiden tarjoama voiteluaineiden ja dieselöljyjen kunnon seurantapalvelu. Palvelun käyttökohteita voivat teollisuuden lisäksi olla mm. välivarastointi ja logistiikka. 

Neste Lubeservicen hyödyt:

 1. Auttaa seuraamaan öljyn ja laitteiston kuntoa
 2. Huoltotoimenpiteiden ennakointi
 3. Maksimoi öljynvaihtovälit

Öljyjen ja voiteluaineiden laatujen seuraaminen tarjoaa tarkan ja luotettavan tavan seurata laitteistojen toimintaa ja kuntoa. Korkeimman laatutason Neste -voiteluaineet perustuvat suurelta osin yhtiön omiin NEXBASE® -perusöljyihin, joita käytetään maailmanlaajuisesti synteettisten moottori- ja vaihteistoöljyjen valmistukseen. Vähäkitkaiset ja kuumuutta kestävät NEXBASE® -perusöljyt ovat paras mahdollinen pohja kaikille voiteluaineille. Huippulaatuiset voiteluaineet yhdessä NLS-palvelun kanssa varmistavat teollisuuslaitteistojen optimaalisen toiminnan.

  "Uusissa teollisissa laitteissa liikkuvien osien välykset voivat olla hyvinkin pieniä, noin 0,5-20 mikrometriä. Jotta laitteistot säilyvät toimintavarmoina, voiteluaineiden puhtaus korostuu. NLS-palvelulla saadaan tietoa jopa mikrometrin kokoisista partikkeleista voiteluaineissa."
  Roy Jåfs, Tuotepäällikkö

  Teollisuusympäristöjen ilman epäpuhtaudet asettavat tyypillisesti haasteita voiteluaineille: voiteluaineisiin ja öljyihin kertyy partikkeleita ja epäpuhtauksia mm. täyttöjen yhteydessä sekä ilmansuodattimien kautta. Epäpuhtaudet rasittavat laitteistoja ja aiheuttavat vikaantumista. Siksi öljynvaihdot tehdään tyypillisesti ennakoiden. Lubeservice-palvelun avulla laitteistojen voiteluöljyjen kunnosta saadaan täsmällistä tietoa. Näin öljyvaihtovälit voidaan maksimoida, ja turhilta öljynvaihdoilta vältytään.

  NLS-palvelulla saadaan huipputarkka kuva laitteistoa rasittavista partikkeleista. NLS antaa tietoa jopa mikrometrin kokoisista partikkeleista voiteluaineissa.

  Neste Lubeservicen yhteenveto:

  • NLS perustuu voiteluöljyn seurantaan laboratorioanalyysien perusteella
  • Näytteet otetaan sovituin väliajoin – frekvenssi riippuu mm. koneesta ja sen kuormituksesta
  • Analyysi tehdään suomalaisessa laboratoriossa ja vastaukset saadaan nopeasti
  • Tulosten perusteella nähdään laitteiston kunto, vältetään ylimääräisiä korjaustarpeita ja arvioidaan voiteluaineen vaihtotarvetta
  • Samalla maksimoidaan öljynvaihtovälit – käyttövarmuudesta tinkimättä

  Esimerkkejä Neste Lubeservice -palvelun käyttökohteista

  • Erilaisten kiinteiden laitteiden voiteluöljyn laadun seuranta 
  • Liikkuvan kaluston voiteluöljyn, esimerkiksi moottoriöljyn laadun seuranta