Neste Marine 0.1

0.1-polttoaineet mahdollistavat puhtaammat moottorit ja pidemmät huoltovälit. Neste Marine™ 0.1 -tuoteryhmässä on vähärikkisiä laivapolttoaineita (Neste MGO DMA ja Neste MDO DMB), joiden rikkipitoisuus on alle 0.1 %.

Neste marine 0.1

Neste marine numero 1

Vaatimusten mukainen ja vastuullinen

Neste Marine 0.1 täyttää nykyisen EU:n rikkidirektiivin vaatimukset, joiden mukaan Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa operoivilta aluksilta edellytetään pienempiä rikkipäästöjä.

Neste marine numero 2

Hyvä vakaus ja yhteensopivuus

Neste Marine 0.1 vaatii vähemmän erottelua, ja hyvä yhteensopivuus vaihtoehtoisten tuotteiden kanssa vähentää käyttöongelmia. Neste voi auttaa järjestämään laboratoriossamme suoritettavia yhteensopivuustestejä.

Neste marine numero kolme

Laivalla säästyy aikaa ja kuluja

Pienempi polttoaineen lämmitystarve auttaa alentamaan käyttökustannuksia. Nopeampi bunkraus talvella lyhentää laivalla kuluvaa aikaa.

 

Tuotteet

Neste MGO DMA 

●      Perustuu ISO 8217:2017 -standardiin

●      Viskositeetti, 40°C: 2–11 mm2/s 

●      Jähmepiste: –5°C/0°C (Talvi/kesä) 

●      FAME-vapaa tuote

Neste MDO DMB 

●      Perustuu ISO 8217:2012 -standardiin

●      Viskositeetti, 40°C: 4–11 mm2/s 

●      Jähmepiste: 6°C/10°C (Talvi/Kesä) 

●      Varastointilämpötila +20°C 

●      FAME-vapaa tuote

●      Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n suorittamissa testeissä Neste MDO DMB -tuotteessa ei ilmennyt toimintaongelmia* 

*VTT:n tutkimusraportti VTT-R-02015-15

Palvelut

Neste tarjoaa valikoiman tukipalveluita, jotka auttavat turvaamaan tulevat toimituksesi ja raportoimaan päästöistä.

Laivasta-laivaan-bunkraus on nopea, turvallinen, ja useimmissa tapauksissa kätevin tapa toimittaa Neste Marine™ -polttoainetta asiakkaille. Bunkraus on saatavilla kolmessa satamassa Helsingissä: Eteläsatamassa, Länsisatamassa ja Vuosaaren satamassa.

Turvalliset toimitukset muihin satamiin Suomessa tapahtuvat maanteitse. Neste Marine™ -polttoainetta on saatavana myös suoraan putkesta toimitettuna Porvoossa, ja myös vientilasteja on saatavilla.

 

Miten voit auttaa suojelemaan maailman valtameriä?

Valtameret ovat elintärkeitä maailmantalouden kannalta, kun yli 90 % kaupasta kulkee merireittejä pitkin. Saasteet ja ilmastonmuutos vaikuttavat tulevina vuosina yhä enemmän maailman merialueisiin, joten on välttämätöntä, että kaupallisen merenkulun toiminnot sopivat yhteen hyvinvoivien valtamerten säilyttämisen kanssa.

Siirtyminen korkealaatuisiin vähärikkisiin laivapolttoaineisiin auttaa merkittävästi merien suojelussa. Mutta oletko harkinnut polttoaineen toimitusvaihtoehtoja? Seuraavassa on eriteltynä laiva- ja maantiekuljetusten eroja.

 

Toimitus laivalla

 

Toimitus maanteitse

Yksittäinen laiva, maksimikapasiteetti 4 400 m3

 

600 m3 / 50 m3/ lasti = 12 rekkalastia

Pumppausnopeus max 1 000 m3/h

 

Pumppausnopeus max 300 m3/h

Tavallinen aluksen tankkausaika: 2 tuntia

 

Tavallinen aluksen tankkausaika: 4 tuntia