Puhtaampi tulevaisuus alkaa satamasta

Yli 90 % maailman kauppaliikenteestä kulkee meriteitse, ja merenkulku on elintärkeää globaalin talouden kannalta. Merenkulkualalla vähittäisetkin muutokset voivat tuottaa valtavia hyötyjä.

1.1.2020 alkaen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO edellyttää polttoaineilta 0,5 %:n globaalin rikkirajoitteen täyttämistä. Raja on tällä hetkellä 3.5 %. Rikkipäästöjen valvonta-alueiden (ECA-alueiden) ulkopuolella, globaaleilla vesialueilla operoivien alusten edellytetään käyttävän rikkipitoisuudeltaan enintään 0.5-prosenttista polttoainetta. Valvonta-alueilla, kuten Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin herkissä ekosysteemeissä toimivien alusten tulee edelleen käyttää polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on 0.1 %.

Mies satamassa

Neste Marine™ tarjoaa korkealaatuisia vähärikkisiä polttoaineita, jotka täyttävät välittömästi globaalit lainsäädännölliset vaatimukset. Suomessa jalostetut tuotteemme takaavat tinkimättömän laadun ja luotettavuuden. Polttoaineet mahdollistavat pidemmät huoltovälit ja vähentävät säätöihin kuluvaa aikaa, mikä auttaa aluksianne ja niiden henkilöstöä operoimaan mahdollisimman tehokkaasti.

Merenkulkuteollisuus on muutostilassa, mikä tuo mukanaan ympäristöön, terveyteen ja tehokkuuteen liittyviä hyötyjä. Meitä Nesteellä ajaa eteenpäin yrityksen tarkoitus, halu luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme. Tämä on myös keskeinen laivapolttoaineiden liiketoimintaamme ohjaava tekijä.