Puhtaimmat tulevat Porvoosta

Neste pienmoottoribensiini, Neste MY ja Neste Pro Diesel on kehitetty Nesteen Porvoon jalostamolla ja testattu moottorilaboratoriossa.

Huom! Neste Pro Diesel™ poistuu Suomen asemaverkoston asemilta kesään 2020 mennessä. Jatkossa kaikilta asemilta on saatavilla Futura Dieseliä sekä yhä useammalta asemalta myös Neste MY uusiutuvaa dieseliä, joka on ympäristön kannalta ensisijaisesti suosittelemamme vaihtoehto autoilijoille.

Porvoon moottorilaboratorio on viimeinen mutta tärkeä lenkki Nesteen tutkimusketjussa.

”Olemme hyvin asiakaslähtöinen yksikkö. Työ edellyttää ennakkoluulotonta asennetta. Meidän tehtävämme on kysyä, olisiko juuri tästä yhdisteestä tulevaisuuden polttoaineeksi”, kertoo Nesteen moottorilaboratorion tutkimuksesta ja kehityksestä vastaava Teemu Sarjovaara.

Esimerkkinä Sarjovaara mainitsee NEXBTL-teknologian, jonka esiaste kehitettiin jo 1990-luvun alkupuolella. Teknologia mahdollistaa sataprosenttisesti uusiutuvien polttonesteiden jalostamisen. Neste MY uusiutuva diesel perustuuu NEXBTL:ään.

”Maailman polttoainemarkkinat ja kysyntä eivät tuolloin olleet vielä valmiita NEXBTL:n kaltaiseen tuotteeseen, joten siirsimme sen jatkokehitystä ja lanseerausta eteenpäin. Myöhemmin sitten rakensimmekin muutaman jalostamon ympäri maailman NEXBTL:n ympärille”, Sarjovaara hymyilee.

”Kokonaan uuden polttoaineen kehittäminen ja markkinoille vienti vaatii muuten aikamoiset ballsit”, Sarjovaara heittää. ”Esimerkiksi NEXBTL:ssä kysymys on ollut vaatimattomasti muutaman miljardin kokoisesta investoinnista.”

Sittemmin Neste on rakentanut uusiutuvien polttonesteiden tuotantoa silmällä pitäen jalostamoita Rotterdamiin ja Singaporeen – ja tietysti Porvooseen. Näistä jalostamoista NEXBTL:ää viedään ympäri maailmaa.

Biopolttoainemarkkinoilla ja kuluttajien tankkauspäätöksissä päähuomio kiinnittyy polttoaineiden hiilidioksidipäästöihin elinkaaren viimeisessä pisteessä – siinä vaiheessa kun ne palavat moottoreissa. Sarjovaara haastaa näkemyksen.

”Biopolttoaineissa olisi hyvä huomioida kokonaispäästöt myös ajalta ennen tankkaamista. Kasvipohjaisissa polttoaineissa raaka-aineena käytettävät kasvit ovat kasvaessaan sitoneet hiilidioksidia ilmakehästä. Näin katsottuna biopolttoainetta käyttävä polttomoottoriauto saattaa olla jopa päästöttömämpi vaihtoehto kuin fossiilisesti tuotetulla sähköllä kulkeva sähköauto.”

Ympäristömyötäisyyden ohella toinen vahva tutkimuslinja uusien polttonesteiden kehityksessä on suorituskyvyn vieminen mahdollisimman korkealle tasolle. Neste Pro Dieselin tehoa on viilattu moottorilaboratoriossakin ylöspäin.

WWFC (Worldwide Fuel Charter) on Euroopan, USA:n ja Kaukoidän autovalmistajien yhdessä laatima polttoaineiden viisiportainen luokitus. WWFC:n tiukimmissa kategorioissa polttoaineelta vaaditaan erityistä suorituskykyä. Tällä tasolla moottorin kuluminen minimoidaan, hiukkassuodattimen käyttöikä maksimoidaan ja pakokaasupäästöt leikataan. Myös moottorin kylmäkäytettävyys paranee merkittävästi. Laatu heijastuu moottorin suorituskykyyn.

”Neste Pro Diesel on kehitetty WWFC:n toiseksi vaativimpaan neloskategoriaan. Autoilijan kannalta sen käyttö tarkoittaa investointia auton luotettavaan toimintaan. Sataan tuhanteen kilometriin päästään mukavasti millä tahansa polttoaineella. Siitä ylöspäin alkavat pudotuspelit. Neste Pro Diesel on vakuutus sen puolesta, että auto toimisi vähintään sen autonvalmistajan lupaaman 160 000 kilometriä.”

Sarjovaaran viesti on, että moottori on kaikkiaan herkkä kokonaisuus. Esimerkiksi polttoainepumppu voi hajota sadan tuhannen kilometrin kohdalla – tai sitten se voi palvella 300 000 kilometriä. Kysymys on osaltaan henkilökohtaisista valinnoista.

”Käytännön elämässä tämä näkyy siten, että kun Pro Dieseliä tankkaa tankillisen muutaman sentin kalliimmalla hinnalla, hintaeroa kertyä pari euroa enemmän. Jos auto jää tielle huonolaatuisemman polttoaineen vuoksi, tulee jatkossa varmasti ajatelleeksi sen parin euron sijoitusta uudelleen.”

Sarjovaara kertoo, että korjaamot ja katsastusasemat ovat huomanneet selvän eron Pro Dieseliä käyttävissä moottoreissa.

”Kuluminen ja karstoittuminen on ollut merkittävästi vähäisempää.”

Neste MY uusiutuvaa dieseliä on kehitetty moottorilaboratorion testeissä useita vuosia, ja sijoittuu WWFC:n kaikkein vaativimpaan viitoskategoriaan. Kehityksen aikana tuote on perusteellisesti testattu sekä omissa kokeissa että yhteistyökumppaneilla ympäri maailmaa.

Suorituskyvyltään Neste MY vastaa parhaita fossiilisia polttoaineita.

”Usein siirryttäessä biopolttoaineisiin joudutaan tinkimään moottorin suorituskyvystä. Neste MY:llä ajavien ei tarvitse tehdä kompromisseja. Pitkällisissä auto- ja moottorikokeissa polttoaineen suorituskyky on pysynyt ennallaan. Auto siis kulkee samalla lailla kuin fossiilisella, mutta luonto kiittää.”

Neste MY on parafiininen diesel. Parafiinisen rakenteen etuja on testattu myös moottorilaboratorion kokeissa. Testeissä on todettu, että moottoreiden karsta on huomattavasti vähäisempää kuin perinteisellä dieselillä.

”Myös itse polttoaineen käsittely on muutenkin mukavaa, sillä tuote ei juurikaan haise kuten muut dieselit.”

Pienmoottoribensiini hellii moottoria

Työ polttoaineiden kehityksen ja testaamisen parissa tarjoaa omat erityiset tähtihetkensä. X muistelee lämmöllä klassikoksi muodostunutta sokkotestiä:

”Veimme yksinomaan pienmoottoribensiiniä polttaneen moottorin mekaanikon syyniin. Mekaanikon oli määrä selvittää moottorin kulumista ja käytön jälkiä. Hän tuli aika pian kysymään, että mikä jekku tämä on? Moottorissa on jokin vika, se on liian puhdas!”

Jos huippulaatuun kehitetyt polttoaineet saavat moottoreiden suorituskykyä työkseen tutkivat miehet jo sinänsä hyvälle mielelle, pienmoottoribensiinin testaaminen on kuin pikkujoulubonus.

”Pienmoottoribensiini on kaikkein korkealaatuisinta saatavilla olevaa bensiiniä. Se hellii moottoria monin tavoin ja päästää ajajankin helpommalla. Bensiinin laatueron huomaa välittömästi käytössä. Se ei savuta eikä haise”, Sarjovaara iloitsee.

Varsinkin veneilijät ovat ottaneet pienmoottoribensiinin omakseen.

”Veneilijät huomaavat eron hitaassa ajossa kuten satamaan saavuttaessa tai uistellessa.”

Pienmoottoribensiiniä on saatavilla kaikilta Neste-asemilta. Useilta asemilta pienmoottoribensiiniä saa myös pumpusta.

Veneilijöille Sarjovaara tarjoaa vinkin. Kun tankki on talviteloille siirryttäessä täynnä pienmoottoribensiiniä, ei tarvitse miettiä bensiininsäilyvyyttä. Pienmoottoribensiini säilyvyys on erinomainen, eikä se tuki polttoainejärjestelmää pitkänkään säilytyksen ainana.

”Kun vesillelaskun aika koittaa, moottori on yhtä valmis kalareissulle kuin omistajansa.”