Pumpuille uudet polttoainemerkinnät

Pumpuille uudet polttoainemerkinnät - Nesteen tuotteet pysyvät ennallaan

 

Mistä yhteensopivuusmerkinnöissä on kyse?

Euroopassa siirrytään autojen ja polttoaineiden yhteensopivuusmerkintöihin

lokakuussa 2018. Tällöin uusien autojen ohjekirjoissa ja polttoainetankkien

läpissä sekä huoltoasemien polttoainepistooleissa ja jakelumittareissa tulee

olla yhdenmukaiset polttoainemerkinnät. Tarkoituksena on auttaa erityisesti

automatkailijoita tankkaamaan ajoneuvoon sopivaa polttoainetta riippumatta

siitä, missä maassa he liikkuvat. Uusilla merkinnöillä pyritään ehkäisemään

virhetankkauksia, kun tankkaaja voi maasta riippumatta verrata, että

ajoneuvossa ja polttoainepistoolissa on molemmissa samanlainen symboli. 

 

Uudet merkinnät eivät vaadi autoilijalta mitään toimenpiteitä. 

B7-merkinnästä huolimatta Nesteen dieselit eivät edelleenkään sisällä FAME-biodieseliä. ​

 

Lue lisää Öljy- ja Biopolttoainealan sivuilta