Tankilliset arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä:

Neste Markkinointi Oy

 

Arvonnan toteuttaja:

Kesko Oyj/K-Plussa

PL 1

00016 KESKO

 

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, luonnolliset henkilöt, jotka ovat yksityiseen kotitalouteen liitetyn K-Plussa-kortin haltijoita lukuun ottamatta arvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvia Kesko Oyj/K-Plussa ja Neste Markkinointi Oy:n työntekijöitä. Yrityskortilla ei voi osallistua. Mikäli asiakkaan ostoja koskee hänen tai mahdollisen pääkortinhaltijan ilmoittama täydellinen ostojen rekisteröimiskielto, asiakas ei voi osallistua arvontaan. Järjestäjä pidättää oikeuden ilman erillistä ilmoitusta hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Arvontaan osallistumisen edellytyksenä on 6.10.–20.10.2017 ajanjaksolla tankkaaminen joko Neste- tai Neste K -asemalla ja K-Plussa-kortin näyttäminen maksun yhteydessä.

 

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on 6.10. - 20.10.2017 välisenä aikana.

 

4. Osallistuminen

Asiakas osallistuu arvontaan tankkaamalla joko Neste- tai Neste K -asemalla ja rekisteröimällä K-Plussa-kortin maksun yhteydessä. Arvontaan voi osallistua useamman kerran päivässä. Jokainen tankkaus, jolloin K-Plussa-kortti on rekisteröity, on yksi arpa. Osallistuminen tapahtuu automaattisesti, kun rekisteröi ostoksensa K-Plussa-kortilla. Palkinnon vastaanottamisesta voi kieltäytyä.

 

5. Palkinto

Palkintona arvotaan 10 kappaletta polttoainalahjakortteja Neste- tai Neste K -asemille (arvo 100 € / polttoainelahjakortti).

 

6. Arvonta

Kukin kuitti, jossa tankkauksen maksun yhteydessä on rekisteröity K-Plussa-kortti, toimii yhtenä arpana. Sama

 

 

henkilö voi osallistua useamman kerran. Sama henkilö voi myös voittaa useamman palkinnon.

Kesko Oyj/K-Plussa arpoo voittajan arvonnan järjestäjän (Neste Markkinointi Oy) lukuun ja ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti. Kesko Oyj/K-Plussan tulee saada voittajalta lupa henkilötietojen luovutukseen Neste Markkinointi Oy:lle palkinnon luovutusta varten.

Arvonta suoritetaan 24.10.2017.

Voitosta ja sen lunastamisesta ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. Mikäli voittajia ei tavoiteta neljäntoista päivän kuluessa voitosta, on Kesko Oyj/K-Plussalla oikeus arpoa tilalle uusi voittaja.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä.

 

7. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjä ja toteuttaja eivät ole vastuussa palkinnon kunnosta tai muusta palkintoon liittyvästä toimenpiteestä sen vastaanottamisen jälkeen. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Neste Markkinointi Oy:n, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon voittamiseen. Arvonnan järjestäjän kollektiivinen vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittua palkinnon arvoa.

Kesko Oyj/K-Plussa ja Neste Markkinointi Oy eivät vastaa mahdollisista painovirheistä eivätkä muista kilpailuun liittyvistä virheistä.

 

8. Henkilötietojen käsittely

Asiakkaiden kilpailun osallistumisen yhteydessä antamia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. K-Plussan henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa https://www.plussa.com/Mika-on-K-Plussa/Sopimusehdot/Rekisteriselosteen/.

 

9. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Neste Markkinointi Oy:n kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

10. Arpajaisvero

Neste Markkinointi Oy sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

 

11. Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.