Varmista käyttövarmuus etävalvonnalla: Neste Lubeservice+

Nesteen Lubeservice+ palvelulla Nesteen asiakkaat saavat jatkuvan ja reaaliaikaisen tiedon käytössä olevan voiteluöljyn ja dieselöljyn kunnosta. NLS+ sopii erityisen hyvin kriittisten kohteiden käyttövarmuuden varmistamiseen. Öljyjen laatua seuraamalla saadaan muihin mittaustapoihin verrattuna parempi tilannekuva mm. vaihteistojen, laakereiden sekä hydrauliikkapumppujen toiminnasta. Näin voidaan ennakoida huoltotoimia ja välttää kalliita vauriotilanteita. Samalla vältytään turhilta öjynvaihdoilta.

NLS+ palvelussa tiedot ovat saatavilla web-palvelun kautta aina ja kaikkialta. Palvelun web-näkymässä näkyy kohteista saatava tieto kootusti ja havainnollisesti trendi- ja graafimuodossa. Nesteen etävalvontakeskus on toiminnassa kellon ja vuoden ympäri. Hälytystapauksissa asiakas saa tiedon tilanteesta tekstiviestinä tai sähköpostina.

 

Lubeservice+ asiantuntija
"Öljyjen laatua seuraamalla saadaan muihin mittaustapoihin verrattuna parempi tilannekuva vaihteistojen, laakereiden sekä hydrauliikkapumppujen toiminnasta. Nesteen NLS+ palvelu mahdollistaa kriittisten kohteiden käyttövarmuuden varmistamisen ja jatkuvan laitteiden tilan seurannan etävalvonnalla."
Roy Jåfs, Tuotepäällikkö

NLS+ ennakkovaroitusmenetelmä laitteiston kulumisesta

 

Kenelle palvelu soveltuu?

Neste Lubeservice+ palvelu soveltuu eriyisen hyvin kriittisten kohteiden käyttövarmuuden varmistamiseen. Käyttökohteet voivat olla mm. tuotannossa, välivarastoinnissa ja logistiikassa

  • Erilaisten kiinteiden laitteiden voiteluöljyn laadun seuranta
  • Liikkuvan kaluston voiteluöljyn laadun seuranta
  • Dieselpolttoaineen laadun seuranta erityisen vaativissa kohteissa

Miksi käyttää NLS+ palvelua? 

Öljyn ja voiteluaineiden laadun seuraaminen tarjoaa muihin mittaustapoihin verrattuna merkittävästi tarkemman ja luotettavamman tavan seurata laitteistojen toimintaa ja kuntoa. Teollisuusympäristöjen ilman epäpuhtaudet asettavat tyypillisesti haasteita laitteistoille: voiteluaineisiin ja öljyihin kertyy partikkeleita ja epäpuhtauksia mm. täyttöjen yhteydessä sekä ilmansuodattimien kautta.

NLS+ palvelulla voidaan seurata jopa muutaman mikronin kokoisia partikkeleita voiteluaineissa. NLS+ antaa ylivertaisen tiedon laitteistojen kulumisesta sekä tarjoaa huomattavasti ennakoidumpaa tietoa esimerkiksi värähtelymittaukseen verrattuna.

Öljyn vanhenemisen ja laadun heikkenemisen seuranta tarkoittaa aikaisemmin havaittavia vikaantumisriskejä ja huoltotarpeita. NLS+:lla saadaan ajantasainen kuva öljynvaihtotarpeista, jolloin ylimääräisiltä ja tarpeettomilta öljynvaihdoilta vältytään.

VIDEO: Porvoon voimalaitos otti Neste Lubeservice+:n käyttöön