Vesikiertoinen patterilämmitys — Aina sopivan lämmintä

Vesikiertoisessa patterilämmityksessä lämmönjako on lattialämmitystä vastaavasti mahdollista liittää

  • öljylämmityskattilaan,
  • sähköllä lämmitettävään vesivaraajaan,
  • maalämpöpumppuun,
  • ilma-vesilämpöpumppuun,
  • aurinkokeräimiin tai
  • kaukolämpöön.

Energianlähteeksi sopivat siis öljy, sähkö, maalämpö, ilmalämpö, aurinkolämpö, polttopuut ja kaukolämpö tai vaihtoehtojen yhdistelmät. 

Vesikiertoisessa patterilämmityksessä kattilassa lämmitettyä ja lämmityksen säätöventtiilissä halutun lämpöiseksi sekoitettua vettä kierrätetään kiertovesipumpun avulla lämmitysvesiputkistoissa ja pattereissa luovuttamaan lämpöä huonetilaan.

Vesikeskuslämmityksen patterit eivät koskaan kuumene vaarallisen polttaviksi.

Ne ovat myös paloturvallisa: pattereiden päällä kuivuvat tumput ja sukat, ja verhot voivat olla pitkinä pattereiden läheisyydessä.

Patteriverkoston putkimateriaalina käytetään muovi-, teräs-, komposiitti- ja kupariputkia.

Rakenteiden sisään tulevat muoviputket asennetaan suojaputkeen. Näin putket ovat tarvittaessa vaihdettavissa.

Puristusliittimin liitettävät muovipinnoitetut teräsputket ja komposiittiputket ovat nopeita asentaa ja sopivat erityisesti pinta-asennuksiin.

Lattiarakenteissa ja nurkissa kiertävät lämmitysputket pitävät rakenteet kuivina ja ehkäisevät homeen syntyä.

Nykyiset patterit ovat tehdasmaalattuja teräspattereita, joiden valinnassa voidaan ottaa huomioon myös sisustukselliset yksityiskohdat.

Käänny säädöissä ammattilaisen puoleen

Patteriverkoston perussäädön avulla saadaan patteriverkostoon menevä vesivirta jakautumaan toivotulla tavalla.

Useimmiten kiertovesipumppua lähimpänä sijaitsevien patterien läpi virtaa huomattavasti enemmän vettä kuin kauempana olevien.

Asentaja säätää vesivirrat sopiviksi linjasäätöventtiileillä ja patteriventtiilien sisällä olevilla säätöosilla.

Näin saadaan jokaiselle patterille haluttu perusvirtaama ja lämmitysteho.

Perussäätö vaatii tekijältään asianmukaisten mittausvälineiden ohella huolellisuutta ja ammattitaitoa, joten työ on syytä teettää asiantuntevalla LVI-liikkeellä.

Huonekohtaisen lämpötilan säätöön käytetään termostaattisia patteriventtiilejä.

Venttiili voidaan varustaa irtoanturilla, jos kiintoanturi on paikassa, jossa se ei esteettä pysty mittaamaan huoneen todellista lämpötilaa. 

Patteritermostaattiventtiili on ensisijaisesti lämpötilanrajoitin, joka ottaa huomioon huonetilaan auringosta, ihmisistä, valaistuksesta ja sähkölaitteista tulevan lämmön.

Termostaattiventtiili sulkeutuu, kun huonelämpötila nousee säädettyä arvoa korkeammaksi.

Venttiili avautuu, kun lämmitystä jälleen tarvitaan. Lämmityksen säätöautomatiikan tehtävä on säätää verkoston lämpötila likimain sopivaksi.

Patteritermostaattiventtiilit säästävät energiaa.

Tämä kuitenkin edellyttää, että venttiilit ovat oikein asennetut, patteriverkosto on oikein perussäädetty ja verkostoon menevän veden lämpötilaa säädetään ulkoilman lämpötilan muutosten perusteella.