Nesteen kesäpelin säännöt


Kilpailunjärjestäjä

Neste Markkinointi Oy, jäljempänä "Neste”.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien Nesteen henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun kanssa.

Osallistumisaika

Osallistumisaika on 22.7.-28.7.2021. Neste ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Palkinto

Palkintona arvotaan joka päivä yksi (1) viidenkymmenen (50) euron arvoinen polttoainelahjakortti. Voittaja saa henkilökohtaisen vahvistusviestin voitosta rekisteröintilomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ja tämän jälkeen hän on oikeutettu palkintoonsa. Osallistujan vastuulla on ilmoittaa rekisteröintilomakkeella oikea sähköpostiosoite, jonka kautta häneen ollaan yhteydessä. 

Kilpailuun osallistuminen

Kampanjaan osallistuminen tapahtuu https://www.neste.fi/kesapeli sivustolla yhteystiedot täyttämällä ja peliä pelaamalla.

Verot

Neste sitoutuu maksamaan lakisääteiset verot näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen hyödykkeeseen.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä.

Neste Markkinointi Oy
Espoossa 14.7.2021