Uusiutuva diesel osana hiilineutraalia toimintaa

Helsinki-Vantaa toimii nyt hiilineutraalisti. Neste MY uusiutuva diesel™ on osa aseman laajaa ilmasto-ohjelmaa. Syksyllä 2018 käyttöä laajennettiin myös Lapin lentokentille, aina Kittilään asti. 

Helsinki-Vantaasta tuli elokuussa virallisesti hiilineutraali, kun lentoasemalle myönnettiin korkeimman tason kansainvälinen ACA-sertifikaatti. Näin Helsinki-Vantaasta tuli maailman 34. hiilineutraali lentoasema.

Hiilineutraaliin operointiin on päästy hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä ja panostamalla uusiin, energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin.

”Neste MY uusiutuva diesel on ajoneuvojen polttoaineena kiinteä osa päästöratkaisuitamme ja sopii energiapalettiimme erinomaisesti.”

Neste MY uusiutuva diesel valmistetaan jätteistä ja tähteistä, ja on sataprosenttisesti uusiutuva. Koko elinkaaren ajalta, johon lasketaan myös dieselin valmistus ja kuljetus, Neste MY uusiutuva diesel tuottaa jopa 90 vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä perinteisiin fossiilisiin dieseleihin verrattuna. Kun Helsinki-Vantaan kenttäkalusto vastaa noin 50 prosentista kaikesta Finavian dieselin kulutuksesta, Neste MY uusiutuvan dieselin avulla Finavia voi alkuvaiheessa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 800 000 kiloa vuodessa. Päästövähenemä vastaa noin neljäsosaa kaikista kenttäkaluston päästöistä.

 

Viinikainen arvioi, että pidemmällä aikavälillä Neste MY uusiutuvalla dieselillä saavutettava päästövähenemä on jopa 1 500 000 kiloa vuosittain.

Viinikainen kertoo, että tehokkaiden päästövähennysten ohella Neste MY uusiutuva diesel valittiin helpon käyttöönoton vuoksi.

”Sitä voidaan tankata kalustoon ilman minkäänlaisia teknisiä muutoksia, ja jakelu onnistuu helposti nykyisellä infrastruktuurilla.”

Hiilineutraali toiminta ja uudet liikkumisen ratkaisut ovat osa Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaa. Lentoaseman parannuksiin ja laajennuksiin investoidaan yhteensä noin 900 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tehdä kentästä entistäkin tehokkaampi ja houkuttelevampi vaihtoehto myös globaalilla tasolla.

“Tavoitteemme on olla lentoasema sekä hyvä naapuri kaikille lentoaseman lähikunnille ja asukkaille. Helsinki-Vantaa haluaa palvella tulevaisuudessa entistäkin sujuvammin niin kotimaisia kuin ulkomaisia matkalaisia, kuten myös vaihtomatkustajia.”