Uusiutuva diesel osana hiilineutraalia toimintaa

Helsinki-Vantaa toimii nyt hiilineutraalisti. Neste MY uusiutuva diesel™ on osa aseman laajaa ilmasto-ohjelmaa.

Helsinki-Vantaasta tuli elokuussa virallisesti hiilineutraali, kun lentoasemalle myönnettiin korkeimman tason kansainvälinen ACA-sertifikaatti. Näin Helsinki-Vantaasta tuli maailman 34. hiilineutraali lentoasema.

Hiilineutraaliin operointiin on päästy hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä ja panostamalla uusiin, energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin.

”Neste MY uusiutuva diesel on ajoneuvojen polttoaineena kiinteä osa päästöratkaisuitamme ja sopii energiapalettiimme erinomaisesti.”

Neste MY uusiutuva diesel valmistetaan jätteistä ja tähteistä, ja on sataprosenttisesti uusiutuva. Koko elinkaaren ajalta, johon lasketaan myös dieselin valmistus ja kuljetus, Neste MY uusiutuva diesel tuottaa jopa 90 vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä perinteisiin fossiilisiin dieseleihin verrattuna.

Neste MY uusiutuvan dieselin jakelu alkoi heinäkuussa, ja sitä tankataan ensi vaiheessa asematason busseihin. Busseja on asemalla noin 20.

Kun Helsinki-Vantaan kenttäkalusto vastaa noin 50 prosentista kaikesta Finavian dieselin kulutuksesta, Neste MY uusiutuvan dieselin avulla Finavia voi alkuvaiheessa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 800 000 kiloa vuodessa. Päästövähenemä vastaa noin neljäsosaa kaikista kenttäkaluston päästöistä.

“Käytön odotetaan laajenevan asteittain.”

 

Viinikainen arvioi, että pidemmällä aikavälillä Neste MY uusiutuvalla dieselillä saavutettava päästövähenemä on jopa 1 500 000 kiloa vuosittain.

“Polttoaine on saatavilla kaikille lentoasemalla toimiville yrityksille, ja Finavia myös toivoo sen käytön laajenevan.”

Viinikainen kertoo, että tehokkaiden päästövähennysten ohella Neste MY uusiutuva diesel valittiin helpon käyttöönoton vuoksi.

”Sitä voidaan tankata kalustoon ilman minkäänlaisia teknisiä muutoksia, ja jakelu onnistuu helposti nykyisellä infrastruktuurilla.”

Finavia tulee jatkamaan päästötehokkuutensa parantamista. Helsinki-Vantaalla uusi aurinkosähkövoimala aloittaa toimintansa jo loppukesästä. Tuotettua sähköä käytetään muun muassa paikallisen logistiikan tukena.

“Ajoneuvoissa vähennetään päästöjä Neste MY:n lisäksi ottamalla käyttöön sähköllä toimivia ajoneuvoja. Paikoitusalueiden ja lentoaseman välillä tullaan pilotoimaan sähköllä toimivia busseja.”

Hiilineutraali toiminta ja uudet liikkumisen ratkaisut ovat osa Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaa. Lentoaseman parannuksiin ja laajennuksiin investoidaan yhteensä noin 900 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tehdä kentästä entistäkin tehokkaampi ja houkuttelevampi vaihtoehto myös globaalilla tasolla.

“Tavoitteemme on olla lentoasema sekä hyvä naapuri kaikille lentoaseman lähikunnille ja asukkaille. Helsinki-Vantaa haluaa palvella tulevaisuudessa entistäkin sujuvammin niin kotimaisia kuin ulkomaisia matkalaisia, kuten myös vaihtomatkustajia.”

Lentoasemat johtavat muutosta

Lentoliikenneteollisuus koostuu lentoasemista, lennonvarmistuksesta ja lentoyhtiöistä sekä näitä palvelevista muista yrityksistä.

”Lentoliikenneteollisuus on jo viime vuosikymmenen lopulta asettanut päästötavoitteita hyvin kunnianhimoisesti. Lentoasemat ovat olleet suorastaan edelläkävijöitä lentoliikenneteollisuuden päästöjen vähentämisessä ja palveluiden tarjoamisessa jopa hiilineutraalilla tavalla”, Mikko Viinikainen kertoo.

”Lentoliikenne on olennainen osa kaikkea liikennettä. Se on globaalisti tärkeää, ja sen kysyntä kasvaa. Siksi on välttämätöntä, että lentoliikenteen päästöt ovat kokonaisuutena hallittuja.”

Lentoasemat ovat viime vuosikymmenen lopulta lähtien tehneet systemaattista työtä ilmastopäästöjensä vähentämiseksi. Systematisoinnin apuna on ollut ACA-ohjelma (Airport Carbon Accreditation).

ACA-ohjelma tarjoaa säännöt ja viitekehyksen sille, kuinka lentoasemat todistetusti ja verifioidulla tavalla vähentävät päästöjään tai parantavat päästötehokkuuttaan sitouttamalla lentoasemilla toimivia tahoja omien päästöjensä hallintaan. Lentoasemat voivat myös kompensoida päästöjään markkinamekanismien kautta.

ACA-ohjelma on vapaaehtoinen, mutta lentoasemien keskuudessa se on saavuttanut suuren suosion, ja sen piiriin liittyy yhä uusia lentoasemia. Finavian lentoasemista Helsinki-Vantaa ja Lapin lentoasemat ovat olleet mukana ACA-ohjelmassa jo vuodesta 2011. Helsinki-Vantaan lentoasema sai korkeimman tason ACA-sertifikaatin elokuussa 2017.

Katso alta video, kuinka Finavia kulkee kohti puhtaampaa tulevaisuutta Neste MY:n avulla.