Huomioi turvallisuus hirvivaaran aikana tien päällä

Kun kesä vaihtuu syyskuuksi, on tien päällä hyvä huomioida hirvivaara. Riski törmätä hirveen tai muuhun hirvieläimeen on suuri niillä alueilla, joissa hirviaidat alkavat ja loppuvat. Erityisesti pimeän aikaan riski on suurempi, sillä hirvet liikkuvat aktiivisemmin erityisesti ilta- ja aamuhämärässä. Hirvieläinonnettomuuksista lähes kaksi kolmasosaa ajetaan hämärässä tai pimeässä.

Muista turvallinen ajonopeus

Kun lasket ajonopeutta, antaa se sinulle lisää aikaa reagoida yhtäkkisiin tilanteisiin ja lieventää mahdollisesti myös vammoja törmäyksen sattuessa. Hirvikolariin monesti vaikuttaa jokin häiriötekijä, kuten näköeste, vastaantuleva auto tai huonot sääolot. 

Havainnoi ja pysy virkeänä tien päällä

Hirvivaaran aikana on tärkeä pysyä virkeänä tien päällä ja huomioida heti, jos tien vieressä näkyy jotain poikkeavaa, kuten metsästäjiä tai muuta liikettä. Muista huomioida erityisesti tien vierustoja, joissa puita tai pensaikkoa kasvaa tien lähellä. Jos eläin juoksee tielle, se on turvallisin yrittää väistää takaa. Käytä myös mahdollisimman paljon kaukovaloja parhaan mahdollisen näkyvyyden takaamiseksi. 

Miten pitää toimia, jos onnettomuus sattuu?

Varoita muuta liikennettä, ja vie varoituskolmio paikalleen.
Auta ja hälytä apua, jos onnettomuudessa on loukkaantuneita (hätänumero 112).
Ilmoita aina poliisille (112).

Artikkelin lähteenä on käytetty Liikenneturvan artikkelia. (https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/hirvet-ja-muut-elaimet#8025231b)