Kone-Lahtinen Oy otti Truck+:n käyttöön


Kone-Lahtinen toi kortittomalla tankkauksella lisätehoa logistiikkaratkaisuihin. Maksukorttien käsittelyn poistuminen nopeuttaa tankkaamista, lisää turvallisuutta ja vähentää valvonnan tarvetta.


    Nesteen Truck+ palvelu tarjoaa raskaan liikenteen ja logistiikan alan toimijoille kortittoman tankkauksen. Palvelu poistaa huolet korttien katoamisesta ja nopeuttaa tankkausta, sillä sen piiriin kuuluvan ajoneuvon tunnistus tapahtuu ajoneuvon runkoon sijoitettavan sirun sekä polttoainesäiliön suulle asennettavan tunnistinrinkulan avulla, jonka polttoainepistoolissa oleva lukija havaitsee tankkaustilanteessa. Tunnistin voidaan asentaa sekä rekkoihin että työkoneisiin.

    Teollisuuden toimijoille sisäisiä logistiikkaratkaisuja tarjoava Kone-Lahtinen Oy otti Truck+ palvelun käyttöön vuoden 2013 alussa, ja tällä hetkellä palvelun piiriin kuuluu 20 työkonetta. Kokemukset palvelusta ovat olleet erittäin positiiviset ja kortittomuus on lisännyt yrityksen toiminnan tehokkuutta. Kone-Lahtisen työnjohtotehtävissä toimivan Matti Lahtisen mukaan palvelun käyttöönotto on nopeuttanut tankkausta ja helpottanut työnkiertoa. Palvelun myötä on myös poistunut tarve valvoa korttien käyttöä, mikä on lisännyt turvallisuutta ja vähentänyt työmäärää.