Lentoliikenne
2.01.2020

Ilmailuala tarvitsee uskottavat askelmerkit kestävään tulevaisuuteen

Sami Jauhiainen
Vice President, Business Development at Neste

 

Ilmailun hiilijalanjäljen pienentäminen on valtava ponnistus. Ratkaisujen löytäminen on mahdollista, mutta se tulee vaatimaan toimialalta ja päättäjiltä määrätietoisuutta ja nykyistä kunnianhimoisempia tavoitteita. Uusiutuvia lentopolttoaineita on saatavilla lentämisen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi jo tänään.

Kun edessä on jokin suuri urakka, kuten koko kodin joulusiivous, aloittamisen vaikeus on monelle tuttu tunne.

Tämä sama tunne voi tulla mieleen, kun ajattelee ilmastonmuutoksen asettamaa haastetta ilmailulle. Nykypäivänä lentokoneet kuluttavat vuosittain noin 300 miljoonaa tonnia fossiilisia lentopolttoaineita. Ja toisin kuin monella muulla öljyä käyttävällä toimialalla, kulutuksen määrä ei suinkaan ole vähenemässä. Lentoliikenteen odotetaan kaksinkertaistuvan seuraavien 15–20 vuoden aikana, mikä vääjäämättä kasvattaa lentopolttoaineiden kulutusta.

Tämä on yhä vaikeampaa perustella maailmassa, jolla on IPCC:n viime vuonna julkaistun raportin mukaan alle 12 vuotta aikaa ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi siedettävälle 1,5 celsiusasteen lämpenemisen tasolle.

Suuri ponnistus vaatii radikaaleja toimenpiteitä

Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen merkittävä vähentäminen edellyttää perustavanlaatuisia muutoksia. 

Meidän länsimaalaisten on todennäköisesti vähennettävä lentämistä nykytasolta ja lisättävä vaihtoehtoisten liikennemuotojen käyttöä. Sähköiset lentokoneet on tuotava markkinoille.

Öljyn korvaaminen vaatii uusien teknologioiden ottamista käyttöön, jotta riittäviä määriä lentopolttoaineita voidaan valmistaa vastuullisesti. Esimerkkinä näistä teknologioista ovat esimerkiksi PtL-polttoaineet (Power to Liquids). Nämä valmistetaan ilmakehän hiilidioksidista ja uusiutuvasta vedystä, joka on tuotettu vedestä aurinko- tai tuulivoimalla.

Merkittävää potentiaalia on myös esimerkiksi leväöljyjen ja yhdyskuntajätetteen hyödyntämisessä raaka-aineena vastuullisen lentopolttoaineen tuotannossa.

Monikaan näistä ratkaisuista ei ole vielä saatavilla kaupallisessa mittakaavassa. Tämän vuoksi onkin helppo tehdä samoin kuin moni tekee joulusiivouksen kanssa: siirretään asian hoitaminen hamaan tulevaisuuteen ja toivotaan, että myöhemmin sen tekeminen on jotenkin helpompaa tai yksinkertaisempaa. 

Tällainen ajattelutapa ei valitettavasti auta ilmailualaa tarvittavan muutoksen saamisessa käyntiin, ja lentoon.

Jokainen matka alkaa ensiaskelista

Ilmailualalta puuttuu tänä päivänä uskottava “kiitorata” kestävään tulevaisuuteen.

Samaan aikaan monia lentämisen hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja olisi jo saatavilla, ja niitä voitaisiin ottaa käyttöön nykyistä laajemmin. Nykyisiä lentokoneita voidaan esimerkiksi korvata nopeammassa aikataulussa hyötysuhteeltaan tehokkaammilla koneilla ja lentoliikennettä voitaisiin optimoida vahvemmin hiilitehokkuuden näkökulmasta.

Myös uusiutuvat lentopolttoaineet ovat ratkaisuna saatavilla fossiilisen lentopolttoaineen käytön vähentämiseksi. Lentopolttoaineen koko elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää jopa 80 %:lla käyttämällä jätteistä ja tähteistä ​valmistettuja uusiutuvia lentopolttoaineita.

Nesteen nykyinen uusiutuvan lentopolttoaineen vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 100 000 tonnia, ja tämä kasvaa miljoonaan tonniin vuoteen 2022 mennessä. Myös moni muu toimija tekee investointeja alalla. 

Kuinka saada muutos liikkeelle?

Ilmailualalta ja päätöksentekijöiltä tarvitaan nykyistä kunnianhimoisempia tavoitteita muutoksen nopeuttamiseksi. Ei riitä, että ilmailualan tavoitteet perustuvat lentoliikenteen päästöjen korvaamiseen vähentämällä päästöjä muilla aloilla. Lentoliikenteen omia päästöjä on kyettävä vähentämään. Asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan tiekartat, joka sisältävät sekä nykyisin käytössä olevia työkaluja että sellaisia, joiden luominen vaatii edelleen työtä.

Uskon myös vahvasti, että muutoksen aikaansaaminen edellyttää vielä nykyistäkin enemmän yhteistyötä toimitusketjun toimijoiden ja alan sidosryhmien kesken. 

Vuoden 2019 alkupuolella, Neste teki yhdessä Air BP:n kanssa ensimmäiset kaupalliset uusiutuvan lentopolttoaineen toimituksensa Ruotsin markkinoilla. Syksyllä julkistimme yhteistyömme Lufthansan kanssa, ja sen myötä Frankfurtin lentoasemalla aloitettiin uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö. Joulukuussa ilmoitimme uusiutuvan lentopolttoaineen toimituksista KLM:lle Schipholin lentokentältä lähteville lennoille. Nämä kumppanuudet osoittavat, mitä kunnianhimoiset ja yhteiset tavoitteet jakavat yhtiöt voivat saada aikaan työskentelemällä yhdessä.

Yksittäinen matkustajakin voi vaikuttaa: monet johtavat lentoyhtiöt tarjoavat jo nyt yritys- ja yksityisasiakkailleen mahdollisuuden kompensoida lentämisestä aiheutuvia päästöjä uusiutuvan lentopolttoaineen käytön avulla.

Lentoliikenteen hiilipäästöjen vähentäminen on valtava urakka. Kuten aina, muutoksessa onnistuminen vaatii sitoutumista kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja rohkeutta ottaa ensimmäiset askeleet.

Kirjoittanut
Sami Jauhiainen
Vice President, Business Development at Neste