Kiertotalous
28.05.2021

Toimitusjohtajan blogi: kohti biopohjaista kiertotaloutta – kolme teesiä

Peter Vanacker
Toimitusjohtaja, Neste

Mitä kiertotaloudella tarkoitetaan? Sille on olemassa satoja eri määritelmiä, mutta kiertotalouden käsite on minusta hyvin yksinkertainen: sen sijaan, että jotain heitetään pois, se käytetäänkin uudelleen.

Biopohjainen kiertotalous on termi, jossa kiertotalouden konseptiin yhdistyy biotalous, joka perustuu uusiutuvien resurssien kestävään käyttöön. Lisäksi valmistamiemme tuotteiden tulisi olla kierrätettäviä. Lähestyn tätä aihetta usein kolmen keskeisen teesin kautta.

1. Biopohjainen kiertotalous ei ole vaihtoehto – se on välttämättömyys, jotta ala pärjää tulevaisuudessa.

Tässä teesissä on kyse kahdesta suuresta globaalista haasteesta: ilmastokriisistä ja maailmanlaajuisesta jätemuoviongelmasta. 

Ilmastokriisi on niin valtava, että sitä ei voi selättää yhdellä yksittäisellä ratkaisulla. Meidän on vähennettävä päästöjä kaikilla osa-alueilla: maalla, merellä ja ilmassa. Lopputuotteiden ympäristövaikutuksia on myös pienennettävä ja kehitettävä uusia tapoja varmistaa, että muovijäte nähdään arvokkaana materiaalina, joka jää kiertoon.

Esimerkiksi Plastics Europe on selvittänyt, että vuonna 2018 kuluttajilta kerättiin käsittelyyn yhteensä 29 miljoonaa tonnia muovijätettä Euroopassa. Mutta vain kolmannes siitä ohjattiin kierrätykseen ja vielä vähemmän lopulta kierrätettiin. Kaksi kolmasosaa meni hukkaan eikä kiertotalouteen, ja muovijäte päätyi joko energiakäyttöön tai kaatopaikoille. Samaan aikaan muovien kysynnän odotetaan nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. 

Polymeeri- ja kemianteollisuus on jo alkanut reagoida paineeseen. Olen ollut tällä alalla jo 30 vuotta, enkä ole koskaan nähnyt tällaista intoa tai toisaalta painetta tehdä sitä vastuullisemmaksi. Paine muutokseen tulee kuluttajilta, mikä näkyy siinä, miten suuret brändit tekevät kunnianhimoisia sitoumuksia kestävään kehitykseen. Painetta luovat myös lainsäätäjät, jotka kehittävät tarvittavia työkaluja alan työntämiseksi ja vetämiseksi kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Uskon, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä vahvemmin kohti kiertotaloutta, jotta yritykset ja toimialat pärjäävät tulevaisuudessa ja jotta voimme todella vastata sidosryhmiemme kasvaviin odotuksiin. Se on välttämätöntä ja ainoa keino harjoittaa liiketoimintaa tulevaisuudessa.

2. Jo nyt on olemassa ratkaisuja, meidän pitää vain ottaa ne käyttöön.

Nesteellä on kunnianhimoinen tavoite: haluamme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Olemme jo nyt maailman suurin uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja. Polymeerien ja kemikaalien alalla keskitymme kahteen asiaan.

Ensimmäinen asia on kiertotalous: kehitämme useiden muovialan arvoketjukumppaneiden kanssa teknologioita ja kapasiteettia sellaisen muovijätteen kemialliseen kierrätykseen, jota ei vielä tällä hetkellä kierrätetä. Tavoitteenamme on prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien. Etenemme kohti tätä tavoitetta hyvin: viime syksynä muutimme 400 tonnia muovijätettä korkealaatuiseksi kierrätetyksi raaka-aineeksi teollisessa mittakaavassa.

Toinen avainsana on uusiutuvuus: tuotetaan uusiutuvia drop-in-raaka-aineita, joilla korvataan neitseellisiä fossiilisia raaka-aineita erilaisten muovien ja kemikaalien tuotannossa. Kumppaniemme kanssa tuotimme ensimmäistä kertaa maailmassa kaupallisessa mittakaavassa biopohjaisia muoveja uusiutuvista raaka-aineista jo vuonna 2019. Sen jälkeen olemme saaneet lisää kumppaneita.

Toinen teesini kuuluu siis: jo nyt on olemassa ratkaisuja, meidän pitää vain ottaa ne käyttöön. Olemme ohittaneet pisteen, jossa pelkkä tavoitteiden asettaminen riitti: meidän on alettava tehdä kestävämpiä valintoja jo tänään. Ja nämä ratkaisut ovat jo saatavilla. Se, mikä vaikutti futuristiselta vuosikymmen sitten, on mahdollista jo tänään.

Kaikki uudet ratkaisut vaativat kuitenkin mittavia investointeja. Ja investoinnit edellyttävät ennustettavaa liiketoimintaympäristöä ja innovaatioihin kannustavaa politiikkaa, koska innovaatiosykleihin kuluu vuosia ellei vuosikymmeniä, jotta niistä tulee totta. 

Asteittainen, teknologisesti edistyksellinen ja johdonmukainen poliittinen kehys voi kannustaa kaikkia alan toimijoita innovoimaan ja maksimoimaan nykyisten resurssien arvon. Tämä on olennaista, jos haluamme vauhdittaa siirtymää kohti kiertotaloutta. Se on keskeistä myös taloudellisen kasvun ja yleisen elpymisen kannalta.

3. Biopohjainen kiertotalous on liiketoimintamahdollisuus, jonka voi parhaiten hyödyntää kumppaneiden kanssa.

Mikään tästä ei tietenkään ole mahdollista ilman yhteistyötä. Ilmastokriisin tai maailmanlaajuisen jätemuoviongelman selättämiseen tarvitaan innovointia, sitoutumista ja ennen kaikkea kumppaneita. 

Kiertotalouden toteutumiseen tarvitaan monia toimia sekä koko arvoketjun tuki. Toimiessaan yhdessä edelläkävijäyritykset voivat oikeasti vaikuttaa myönteisesti jopa mitä monimutkaisimmissa arvoketjuissa. Siksi kolmas teesini on, että biopohjainen kiertotalous on liiketoimintamahdollisuus, jonka voi parhaiten hyödyntää kumppaneiden kanssa. 

Mielestäni kiertotaloutta ei pidä nähdä ainoastaan asiana, joka on otettava käyttöön, vaan myös liiketoimintamahdollisuutena. Maailman vastuullisimmat yhtiöt ovat itse asiassa monin tavoin myös menestyneimpiä ja kriisinkestävimpiä. Ne ovat juuri niitä yhtiöitä, joissa uskotaan yhteistyön voimaan.

Kestävä kehitys ja kiertotalous pitää nähdä arvovalintoina. Niillä on itsessään arvoa. Yritysten pitää olla vastuullisia ja toimia kestävästi. Ei siksi, että laki määrää niin tai muut odottavat sitä, vaan koska se on oikeasti ainut tapa pyörittää menestyvää yritystä pitkällä aikavälillä. 

Se on paras toimintatapa yrityksen itsensä lisäksi myös ihmisille, yhteiskunnalle ja taloudelle – ja näin koko maapallolle. Sen avulla voitamme tämän pandemian ja voimme lopulta ratkaista ilmastokriisin ja maailmanlaajuisen jätemuoviongelman.

Peter Vanacker
Toimitusjohtaja

#CEOTalks

Kirjoittanut
Peter Vanacker
Toimitusjohtaja, Neste