Ilmastonmuutos
14.05.2020

CEO Talks: Hyvä tulos vuoden 2020 ensimmäiseltä neljännekseltä, mutta tulevaisuus tuo ennennäkemätöntä epävarmuutta

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker vastaa kysymyksiin yhtiön vuoden ensimmäisestä neljänneksestä ja kertoo näkemyksistään koronan jälkeisestä maailmasta.

Millainen oli Nesteen taloudellinen tulos vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä?

”Olen erittäin ylpeä kovasta työstä, jota työntekijämme ovat tämän kriisin aikana tehneet. Nesteen vuosi alkoi hyvin ottaen huomioon maailmanlaajuisen koronaviruspandemian negatiiviset markkinavaikutukset ensimmäisen neljänneksen loppupuolella. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 408 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Lisäksi uusiutuvien tuotteiden myyntimäärämme olivat korkeat, ja uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitoksemme tekivät uuden neljännesvuoden tuotantoennätyksen. Tämä on hieno esimerkki työntekijöidemme sitoutumisen tasosta, mikä jaksaa aina vain hämmästyttää minua.”

“Suhtaudumme kuitenkin hyvin vakavasti covid-19-epidemiaan liittyviin riskeihin, ja tiedostamme, että näkyvyys tulevaisuuteen on tällä hetkellä erittäin huono. Tärkein tavoitteemme on varmistaa työntekijöidemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme ja muiden ulkoisten yhteistyökumppaneidemme terveys ja turvallisuus. Samalla haluamme varmistaa, että asiakkaamme saavat kaikki tarvitsemansa tuotteet ja palvelut.”

Miten koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä Nesteen toimintaan?

”Yhteistyövalmius koko yhteiskunnassa ja Nesteellä on lyönyt minut ällikällä. Toistaiseksi pandemialla ei ole ollut vaikutusta tuotteidemme tai palveluidemme toimituksiin. Jalostamot, satamat ja terminaalit toimivat normaalisti. Tilanne kuitenkin kehittyy jatkuvasti, ja pandemian muutoksia seurataan ja arvioidaan tarkasti, jotta voimme taata työntekijöidemme turvallisuuden ja terveyden sekä liiketoiminnan jatkuvuuden. Koronatilanteesta huolimatta yhtiömme strategia ei ole muuttunut, ja teemme edelleen töitä tavoitteidemme eteen."

Millaiset näkymät uusiutuvilla polttoaineilla on?

”Kukaan meistä ei ole ennustaja, mutta tulemme todennäköisesti näkemään poikkeuksellista epävarmuutta polttoainemarkkinoilla. Öljytuotteiden markkinaympäristöstä ennakoidaankin haastavaa. Odotamme myös uusiutuvien raaka-aineiden markkinatilanteessa olevan tiukkuutta, mutta suhtaudumme edelleen luottavaisesti uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Biopolttoaineita koskevien säännösten ja velvoitteiden odotetaan jatkossakin tukevan uusiutuvan dieselin kysyntää. Useat hallitukset ja yritykset ovat erittäin sitoutuneita kuljetukseen liittyvien päästöjen vähentämiseen.”

“Uusiutuvia lentopolttoaineita koskeva strategiamme ei ole myöskään muuttunut. Neste on sitoutunut auttamaan lentoyhtiöitä täyttämään niiden päästövähennystavoitteet heti, kun lentoliikenne elpyy. Olemme valmiina vastaamaan kasvavaan kysyntään nykyisellä 100 000 tonnin vuosikapasiteetillamme ja uusiutuvien tuotteiden Singaporen tuotantokapasiteetin laajennuksella. Investoimme parhaillaan myös kannattavuusselvitykseen, jossa tutkitaan uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa Rotterdamissa. Tavoitteenamme on, että vuoden 2022 loppuun mennessä meillä on täysi kapasiteetti tuottaa maailmanlaajuisesti yli miljoona tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta.”

Millainen on Nesteen tulevaisuus, onko ilmastonmuutoksen torjuminen edelleen agendalla?

”Vaikka koronaviruksen torjuminen on tärkeää, on myös selvitettävä, miten maailmaa voidaan jälleenrakentaa pandemian jälkeen. Ilmastokriisi ei ole kadonnut, ja siihen on puututtava.” 

“Meillä on nyt erinomainen tilaisuus rakentaa vastuullista ja kestävää taloutta ja yhteiskuntaa. Investoinnit ilmastokestävään infrastruktuuriin, vihreisiin innovaatioihin ja yleensäkin siirtyminen vähäpäästöiseen tulevaisuuteen voivat vauhdittaa lyhyellä aikavälillä työpaikkojen luomista ja talouden elpymistä. On korostettava, että tämä työ edellyttää maailmanlaajuista yhteistyötä. Olemmekin liittyneet puoluerajat ylittävään poliittisten päättäjien, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien Green Recovery Alliance -aloitteeseen, joka peräänkuuluttaa koronaviruskriisin jälkeistä kestävän elvytyksen ohjelmaa Euroopassa. Uskomme, että toimenpiteillä, joilla talous on määrä elvyttää tämän pandemian jälkeen, on pystyttävä luomaan entistä elinvoimaisempi maapallo. Ilmastokriisi ei katoa mihinkään, vaikka covid-19-kriisi jonakin päivänä niin tekeekin."