Sijoittajat
5.03.2021

Toimitusjohtajan katsaus 2020 – globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa

Peter Vanacker
President and CEO, Neste

Tämä teksti on alunperin julkaistu osana Nesteen vuosikertomusta 2020.

 

On sanottu, että kriisit eivät vahvista luonnetta, vaan tekevät sen näkyväksi. Kriiseissä ihmiset ja yritykset näyttävät todellisen luontonsa ja paljastavat toimintaansa ohjaavat arvot. Vuosi 2020 oli haastava koko maailmalle ja niin myös meille. Se kuitenkin paljasti Nesteen todellisen vahvuuden: teemme yhdessä työtä intohimoisesti, päättäväisesti ja menestyksekkäästi toteuttaaksemme yhteistä tarkoitustamme – luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme.

COVID-19-pandemian aiheuttamista haasteista ja häiriöistä huolimatta vuosi 2020 oli Nesteelle monin tavoin onnistunut. Intohimoisesti työhönsä suhtautuvien työntekijöidemme ansiosta pystyimme pitämään kurssin strategiassamme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.

Etenimme rohkeasti useilla aloilla ja markkinoilla. Olemme ylpeitä monista uusista sopimuksista ja kumppanuuksista erityisesti kasvualoillamme eli Renewable Aviation- ja Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminta-alueilla.

Uusiutuvien tuotteidemme tuotantokapasiteetin laajennus eteni hyvin COVID-19-häiriöistä huolimatta. Olimme myös iloisia lähes kymmenestä uudesta yritysostosta ja investoinnista. Näihin kuuluvat muun muassa yhdysvaltalainen käytetyn paistorasvan keräys- ja kierrätysyhtiö Mahoney Environmental ja Rotterdamissa toimiva Bungen jalostamo, jonka hankinta kasvattaa uusiutuvan raaka-aineen esikäsittelykapasiteettia uusiutuvien tuotteiden tuotantoa varten.

Kokonaisuutena Nesteen tulos vuonna 2020 oli vahva, sillä Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta osoittautui hyvin kestäväksi. Uuden vuotuisen tuotantoennätyksemme ansiosta pystyimme kasvattamaan uusiutuvien tuotteiden myyntimäärää ja näin auttamaan asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä aiempaa enemmän. Tämän lisäksi saavutimme vuonna 2020 henkilöstön työturvallisuudessa kaikkien aikojen parhaan tuloksemme.

COVID-19-pandemia kuitenkin nopeutti merkittävästi öljytuotteiden kysynnän laskua. Kilpailukykymme parantamiseksi ja säilyttääksemme jalostustoiminnan ja sen strategiset kyvykkyydet Suomessa, teimme päätöksen uudelleenjärjestellä Suomen jalostamotoiminnot ja lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Keskitämme Naantalin toiminnan terminaali- ja satamatoimintoihin ja uudistamme Öljytuotteiden operatiivista toimintamallia. Muutoksen toisessa vaiheessa Porvoon jalostamoa kehitetään kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia. Muutos johtaa noin 370 työtehtävän vähenemiseen, mutta tuemme työntekijöitämme muutokseen sopeutumisessa monin tavoin.

Panostamme paljon toiminnan laatuun ja prosessien kehittämiseen. Vuoden 2020 loppuun mennessä paransimme liikevoittoamme noin 237 miljoonalla eurolla onnistuneilla Neste Excellence -hankkeilla, joiden tavoitteena on parantaa toiminnan laatua ja tehokkuutta. Strategiamme ohjaa meitä arvioimaan valikoimaamme jatkuvasti. Vuonna 2020 myimme osakkeemme Nynasista Bitumina Industries -yhtiölle. Nynas on nafteeniöljyjen ja bitumituotteiden valmistamiseen ja markkinointiin keskittyvä ruotsalainen yritys. Kahden viime vuoden aikana olemme myyneet Venäjän polttoaineen vähittäiskaupan onnistuneesti PJSC Tatneftille sekä Neste Engineering Solutionsin ei-strategisia toimistoja Rejlersille, jonka kanssa olemme aloittaneet myös strategisen kumppanuuden. Nämä ovat esimerkkejä toteuttamistamme suurista muutoksista, joiden ansiosta olemme voineet keskittyä merkittävästi enemmän uusiutuviin ja kiertotalousratkaisuihin.

 

Ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan

Vastuullisuus on keskeinen osa Nesteen jokapäiväistä toimintaa. Olemme sitoutuneet torjumaan ilmastonmuutosta ja vauhdittamaan kiertotaloutta. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Tuemme ja noudatamme myös YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita.

Olemme tehneet kaksi ilmastositoumusta. Autamme asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vähintään 20 miljoonalla CO2eq-tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 etenimme erinomaisesti kohti tätä tavoitetta: päästövähennys oli 10,0 miljoonaa tonnia, mikä vastaa 1,5 miljoonan EU-kansalaisen vuosittaista keskimääräistä hiilijalanjälkeä tai 3,7 miljoonan henkilöauton poistamista vuodeksi liikenteestä.

Olemme myös sitoutuneet tekemään tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Olemme jo tunnistaneet noin 80 toimenpidettä ja keinoa; olemme esimerkiksi asettaneet tavoitteeksemme aloittaa 100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käytön tuotantolaitoksillamme. Rotterdamissa uusiutuvan sähkön osuus on jo 50 prosenttia, ja olemme tehneet kolme tuulienergian ostosopimusta Porvoon jalostamolle. Tutkimme lisäksi uusia, vähemmän päästöjä aiheuttavia tuotantomenetelmiä, joissa käytetään esimerkiksi biokaasua tai elektrolyysiä vedyntuotantoa varten.

 

Neste on kiertotalousyhtiö

Strategiamme perustuu uusiutuviin ja kierrätysratkaisuihin eli erilaisiin vaihtoehtoihin, joilla hiiltä voidaan käyttää yhä uudelleen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Esimerkiksi Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoainetta myydään jo lähes 500 liikenneasemalla useissa Euroopan maissa ja USA:ssa Kalifornian ja Oregonin osavaltioissa. Vastuullista lentopolttoainettamme on saatavilla ja sitä käyttää kaupallisesti yli 10 lentoyhtiötä maailmanlaajuisesti. Nesteen vastuullisen lentopolttoaineen vuotuinen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Singaporen jalostamon laajennuksen myötä ja mahdollisilla lisäinvestoinneilla Rotterdamin jalostamoon Nesteen vuotuinen kapasiteetti kasvaa noin 1,5 miljoonaan tonniin uusiutuvaa lentopolttoainetta viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Vuonna 2020 lanseerasimme uuden Neste RE -tuotteen, joka on 100-prosenttisesti uusiutuvista ja kierrätetyistä materiaaleista valmistettu raaka-aine muovien ja kemikaalien tuotantoon. Tuotteen avulla voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan, sillä se vähentää neitseellisten fossiilisten raaka-aineiden käytön tarvetta ja tarjoaa samalla uuden ratkaisun muovi- ja kemianteollisuuden tuotteiden elinkaaren loppua koskeviin haasteisiin.

Tavoitteenamme on tulla merkittäväksi kemiallisen kierrätyksen ratkaisun tarjoajaksi. Olemme asettaneet tavoitteeksemme prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien. Syksyllä 2020 prosessoimme 400 tonnia nesteytettyä jätemuovia jalostamossamme Suomessa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Neste prosessoi nesteytettyä jätemuovia teollisessa mittakaavassa. Vuonna 2020 sijoitimme myös muovin kierrätysratkaisuihin erikoistuneeseen Recycling Technologies -yhtiöön ja ostimme vähemmistöosuuden innovatiivisesta kemiallisen kierrätyksen teknologiaan erikoistuneesta Alterra Energystä.

 

Ääretöntä uteliaisuutta ja innovaatioita

Vuonna 2020 päivitimme brändilupauksemme, joka on ”Change runs on renewables”. Se kuvaa käsitystä, että kaikki teknologiat, prosessit, yritykset ja yhteiskunnat tarvitsevat toimiakseen polttoainetta. Samaan aikaan tarvitsemme kaikkia mahdollisia teknologiasovelluksia ilmastokriisin torjumiseksi. Kun nämä sovellukset ovat uusiutuvia, myös muutos on.

Muutosta kiihdyttää ääretön uteliaisuutemme ja innovaatiot, joihin Nesteen muutos pitkälti perustuu. Työntekijöistämme 25 prosenttia työskentelee innovaatioiden ja teknologian parissa, mikä on avain nykyiseen ja tulevaan menestykseemme.

Tavoitteenamme on kehittää nykyistä liiketoimintaa pysyäksemme kilpailukykyisenä ja toisaalta rakentaa uusia kasvualustoja uusiutuville ja kiertotalousratkaisuille. Tällä hetkellä niitä kehitetään kolmella liiketoiminta-alustalla, joissa tutkimme skaalautuvia, mutta vielä valtaosaltaan hyödyntämättömiä raaka-aineita ja teknologioita. Emmekä keskity vain ratkaisuihin, jotka ovat todellisuutta 20 vuoden kuluttua – tarvitsemme myös ratkaisuja, jotka ovat käytettävissä seuraavien 3–5 vuoden aikana.

Keskitymme muun muassa lignoselluloosasta valmistettuihin polttoaineisiin ja materiaaleihin, lentopolttoaineiden skaalautuviin raaka-aineisiin, kuten leviin ja kiinteään yhdyskuntajätteeseen, sekä power-to-x-ratkaisuihin.

Nämä uudet ratkaisut ja teknologiat vaativat kuitenkin mittavia investointeja. Investoinnit puolestaan edellyttävät ennustettavaa liiketoimintaympäristöä sekä innovaatioihin kannustavaa politiikkaa. Huolellisesti suunnitellut poliittiset toimintakehykset voivat kannustaa Nesteen kaltaisia yrityksiä lisäämään innovaatioita ja maksimoimaan nykyisistä resursseista saatava hyöty. Tämä on olennaista, jos haluamme vauhdittaa kiertotaloutta. Se on keskeistä myös taloudellisen kasvun ja yleisen elpymisen kannalta.

 

Työturvallisuussuorituksemme on parantunut

Turvallisuus on arvojamme ytimessä ja osa kaikkea, mitä teemme. Vuonna 2020 pandemia toi monenlaisia lisähaasteita sekä toimistotyöläisille että tuotannossamme ja muissa toiminnoissamme työskenteleville. Muutosta hallittiin muun muassa tarjoamalla jatkuvaa tukea etätyöhön. Tuotantolaitoksilla otettiin käyttöön erityisiä turvatoimia jalostustoiminnan jatkuvuuden ja tuotteiden asiakastoimitusten varmistamiseksi.

Porvoon jalostamon suurseisokkia ei kuitenkaan voitu toteuttaa täysin vuonna 2020 hallituksen asettamien COVID-19-rajoitusten vuoksi, joten sitä siirrettiin vuoteen 2021. Haasteista huolimatta saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksemme työturvallisuudessa (lääkinnällistä hoitoa vaativien tapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti 1,3). Myös prosessiturvallisuus oli hieman parempi kuin tavoitetasomme vuodelle 2020. Jatkamme järjestelmällistä työtämme turvallisuuden parantamiseksi yhdessä työntekijöidemme, kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa.

 

Me välitämme. Me olemme rohkeita. Me teemme yhteistyötä.

Yhtiön menestys perustuu aina ihmisiin. Työntekijämme ovat edelleen Nesteen muutoksen liikkeellepaneva voima. Juuri heidän omistautumisensa elinvoimaisemman maapallon luomiseen lapsillemme tekee tästä yhtiöstä niin ainutlaatuisen. Tätä vahvistaaksemme uudistimme arvomme: ”Me välitämme, me olemme rohkeita ja me teemme yhteistyötä.”

Näitä arvoja on jo koeteltu pandemian keskellä. Rohkenen väittää, että päätöksemme ja toimemme ovat perustuneet siihen, että olemme sitoutuneet varmistamaan työtovereidemme ja läheistemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Me välitämme. Olen erittäin kiitollinen kaikille työntekijöillemme ja kumppaneillemme, jotka ovat ilmaisseet luottavansa toimiimme.

 

Muutosmatkamme jatkuu vuonna 2021

Vuonna 2021 jatkamme matkaamme globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Vuosi ei tule olemaan helppo, koska pandemia ei ole vielä ohi. Siitä tulee pikemminkin siirtymävuosi, jonka aikana Nesteeltä vaaditaan runsaasti lisää luonnetta ja rohkeutta näiden epävarmojen aikojen läpi luovimiseksi.

Yritystransformaatioissa tärkeintä on tietää, mitä halutaan saavuttaa. Vuonna 2021 tavoitteemme on laajentaa uusiutuvien lentopolttoaineiden sekä uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien liiketoimintaa. Jatkamme myös uusiutuvien tuotteiden tuotantoalustan laajentamista ja sen varmistamista, että käytämme uudestaan ja kierrätämme entistä enemmän jätteitä ja tähteitä. Haluamme lisäksi vauhdittaa innovaatiotoimintaamme kehittääksemme teknologioita, jotka hyödyntävät uusia jäte- ja tähderaaka-aineita, kuten muovijätettä, kiinteää yhdyskuntajätettä, levää ja lignoselluloosaa. Jatkamme innovointia myös uusiutuvaa vetyä koskevan ja power-to-x-teknologian aloilla.

Singaporen jalostamomme laajennushanke etenee hyvin. Sen tarkoitus on kasvattaa globaalin uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettimme 4,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuonna 2023. Tämän lisäksi tavoitteenamme on tehdä investointipäätös vuoden 2021 loppupuolella tai vuoden 2022 alussa seuraavasta maailmankin mittakaavassa huomattavasta tuotantokapasiteetin laajentamisesta, jonka tuotanto on määrä käynnistää vuoden 2025 toisella puoliskolla.

Koska Porvoon jalostamon vuodelle 2020 suunniteltua suurseisokkia piti lykätä, tavoitteenamme on nyt toteuttaa suurseisokki Porvoossa vuonna 2021 turvallisesti ja onnistuneesti. Se on merkittävä investointi, joka turvaa Nesteen Porvoon jalostamon turvallisuuden, maailmanluokan kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ja kilpailukyvyn tulevalla toimintajaksolla.

Haluan kiittää työntekijöitämme, asiakkaitamme, kumppaneitamme ja muita sidosryhmiä luottamuksesta ja erinomaisesta yhteistyöstä vuonna 2020. Vuosi 2021 tulee jälleen olemaan yksi uusi kiinnostava vuosi, jonka aikana teemme työtä tarkoituksemme eteen: luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme.

Peter Vanacker
Toimitusjohtaja
Twitter: @peter_vanacker

Kirjoittanut
Peter Vanacker
President and CEO, Neste