Uusiutuvat ratkaisut
22.05.2020

Kun logistiikkayritys haluaa pienentää omaa hiilijalanjälkeään, kaikkia ratkaisuja tarvitaan

Joni Pihlström
Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja, Neste

 

Suomen tavoite tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä vaatii toteutuakseen kaikkia ratkaisuja. 

Tieliikenteen päästöjen vähentäminen on tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeistä. Tieliikenteen päästöt muodostavat 90 % liikenteen kokonaispäästöistä, jotka puolestaan ovat viidesosa Suomen kokonaispäästöistä. Kaikkia ratkaisuja tarvitaan ja jokaisella ajetulla kilometrillä on väliä, olipa kyseessä yrityksen tai yksityisautoilijan aiheuttamat päästöt. 

Biopolttoaineet tärkeässä roolissa ‒ asiakkaiden valinnoilla on väliä  

Liikenne- ja viestintäministeriön 22.4.2020 julkaiseman tiedotteen mukaan tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ennustetaan laskevan Suomessa 2020-luvulla. “Keskeinen syy päästöjen laskuun 2020-luvulla on biopolttoaineiden kasvava osuus liikennepolttoaineissa”.

On ollut hienoa huomata, että entistä useampi logistiikka-alan yritys on lähtenyt etsimään ja käyttämään vastuullisempia vaihtoehtoja kuljetuksissaan ‒ ja muutos on mielestäni tapahtunut parissa vuodessa. Ammattiliikenteessä toimiville yrityksille on ratkaisevaa, miten helppoa omien päästöjen vähentäminen on ja ovatko ratkaisut sellaisia, joihin ei esimerkiksi vaadita suuria investointeja tai kaluston vaihtamista.

Meillä Nesteelläkin on omat strategiset ilmastositoumuksemme. Yhtenä tavoitteenamme on vähentää asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuodessa, vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja haastava, mutta olemme siinä hyvällä tiellä. Esimerkiksi viime vuonna muutama sata yritystä eri aloilta Suomessa otti uusiutuvan dieselin käyttöön vähentääkseen omia ilmastopäästöjään.

Olen myös iloinen siitä, että olemme voineet vastata asiakkaidemme toiveisiin Neste MY uusiutuvan dieselin paremmasta saatavuudesta. Kuluvan kevään aikana avaamme 51 uutta jakelupistettä raskaan kaluston sekä kevyen liikenteen käyttöön. Laajennuksen myötä uusiutuvaa dieseliä voi pian tankata jo 120 asemalta ympäri Suomen. 

Ammattiliikenne kulkee dieselillä vielä pitkään ‒ kaikkia ratkaisuja tarvitaan 

Suomen teillä liikkuu päivittäin valtava määrä erilaisia kuljetuksia, ja ajokilometrimäärät ovat suuria. Logistiikkayrityksillä on merkittävä rooli oman hiilijalanjäljen pienentämisessä, sillä ammattiliikenteen renkaat pyörivät, myös poikkeusoloissa. 

Kuluvan kevään koronatilanne on elävä esimerkki siitä, että vaikka liikennemäärät Suomen pääteillä ovat hetkellisesti vähentyneet, raskas kalusto kuitenkin kulkee; tärkeät ja kriittiset tavaratoimitukset on saatava perille.  

Suomessa on tunnetusti vanha autokanta, ja etenkin pakettiautot sekä raskaan kaluston kuorma-autot kulkevat dieselillä vielä pitkään. On hienoa, että vety- ja sähkörekkoja kehitetään ja kaasurekkojakin jo löytyy, sillä mikään ratkaisu ei yksinään riitä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tarvitaan kaikkia ratkaisuja, jotka toimivat tässä ja nyt, mutta myös niitä, joilla voidaan tulevaisuudessa ajaa entistä vähäpäästöisemmin.   

Ja kun puhutaan raskaan kaluston vastuullisuudesta, muullakin kuin polttoainevalinnalla on merkitystä. Esimerkiksi nykyaikaisissa kuorma-autoissa olevat tehokkaat jälkikäsittelylaitteet sekä AdBluen käyttäminen parantavat ympäristön ilmanlaatua. Tämän kevään aikana olemme laajentaneet myös AdBluen verkostoa, ja nyt sitä saa jo yli 190 asemalta.     

Logistiikkayrityksen päästöjä tarkastellessa on lopulta kyseessä koko toimitusketju. Kaikkien ketjussa mukana olevien toimijoiden tulisi ymmärtävää vastuullisuuden merkitys ja haluta aidosti panostaa siihen. Pienemmän hiilijalanjäljen saavuttaminen on asia, joka tuntuu olevan entistä useamman toimijan agendalla ‒ ja hyvä niin. 

Kirjoittanut
Joni Pihlström
Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja, Neste