Vastuullisuus
24.05.2022

Kolme kestävän tulevaisuuden ratkaisevaa trendiä

Liam McCann

Nettonollapäästöt halutaan saavuttaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2050 mennessä. Tästä tavoitteesta puhutaan nyt paljon, mutta miten saavutamme näin kunnianhimoisen tavoitteen?

Monet teknologiat auttavat meitä tekemään radikaaleja muutoksia teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, kestävän liikenteen varmistamiseksi ja maailmanlaajuisen jätehaasteen ratkaisemiseksi. Teknologiat ovat jo olemassa – nyt tarvitaan niiden käyttöönoton nopeuttamista ja käytön nopeaa laajentamista. 
 
Markkinoihin ja innovaatioihin keskittyvässä The Change Book -raportissa määrittelemme kolme keskeistä aluetta, joihin meidän on nyt keskityttävä saavuttaaksemme kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet.

1. Uusi näkemys jätteestä

Väestö kasvaa ja kaupungistuminen kiihtyy, ja maapallon väestön tuottaman jätemäärän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Tällä hetkellä 70 % kaikesta jätteestä päätyy kaatopaikoille, mutta suuri osa siitä vuotaa ekosysteemeihin, ja valtameriin päätyy vuosittain 8 miljoonaa tonnia muovijätettä.
 
Kalifornian yliopiston tutkijat ennustavat, että kaatopaikoilla voi olla haudattuna 12 miljardia tonnia muovijätettä vuosisadan puoliväliin mennessä. Näin tapahtuu, jos muovin tuotanto jatkuu ennallaan ilman jätteiden käsittelyjärjestelmiä, jotka varmistavat kierrätyksen ja asianmukaisen hävittämisen. Tutkijat ennustavat myös, että siihen mennessä valtamerissä on enemmän muovia kuin kaloja massalla mitattuna.
 
Näiden muovien kierrätyksestä on tulossa ensisijainen tavoite, mutta vain 9 % kaikesta koskaan tuotetusta ensiömuovista on kierrätetty. Lisäksi osuus, jonka pystymme käsittelemään päivittäisestä kierrosta, on vasta hiljattain noussut noin 20 %:iin.
 
”Tarvitsemme yrityksiä, jotka pystyvät tarvittaviin rohkeisiin tekoihin, joilla laajennetaan uusien innovaatioiden käyttöä ja tuodaan uudet ratkaisut yritysten ja kuluttajien käyttöön maailmanlaajuisesti”, sanoo Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntakuntasuhdejohtaja Minna Aila.
 
”Etsimme herkeämättä uusia tapoja vähentää hiilipäästöjä ilmakehässä ja kehitämme kiertotalousratkaisuja, joilla hiiltä voidaan käyttää yhä uudelleen.” Nesteen tavoitteena on käsitellä vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 alkaen sekä nopeuttaa kemiallisen kierrätyksen prosessien kehittämistä muoveille, joita ei tällä hetkellä voida käyttää uudelleen.
 
Jos suunnittelemme älykkäämpiä pakkauksia, lopetamme kertakäyttömuovien käytön, nopeutamme lasin, metallin ja muiden arvokkaampien materiaalien lajittelua ja kierrätystä sekä tuotamme vähäpäästöisiä polttoaineita kiinteästä yhdyskuntajätteestä, josta kierrätetään tällä hetkellä vain 14 %, pystymme käsittelemään paljon suuremman osuuden kiinteästä yhdyskuntajätteestä, jota syntyy vuosittain 2 miljardia tonnia.

2. Uuden sukupolven liikenne

Vuonna 2020 liikenne tuotti 7,1 gigatonnia hiilidioksidipäästöjä (noin 21 % koko maailman energiaan liittyvistä päästöistä), joista raskaan liikenteen ja henkilöajoneuvojen osuus oli lähes 80 %.
 
Vaikka sähköajoneuvojen myynti kasvaa nopeasti koko maailmassa, liikenteessä tarvitaan edelleen huomattava määrä polttoainetta vuosikymmenien ajan. Siksi biopolttoaineilla ja uusiutuvalla dieselillä on tärkeä rooli päästöjen vähentämisessä esimerkiksi raskaassa liikenteessä, ilmailussa ja meriliikenteessä. Uusiutuvilla polttoaineilla on se merkittävä etu, että niitä voidaan käyttää drop-in-ratkaisuna nykyisissä moottoreissa ja ajoneuvoissa ilman suuria investointeja.
 
Tämän vuoksi Neste jatkaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettinsa laajentamista 1,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuoden 2023 loppuun mennessä. Jatkuva innovointi ja kumppanuudet ovat tässä tärkeässä roolissa. ”Vastuullisen lentopolttoaineen kysyntä kasvaa, ja samalla kasvaa myös skaalautuvien raaka-aineiden tarve”, sanoo Nesteen Aviation Feedstock -liiketoiminnan johtaja Jason Michael Blake. ”Kumppanuuksien kehittämisessä tavoitteenamme on luoda skaalautuvia liiketoimintamalleja, jotka kattavat koko arvoketjun.”

3. Innovatiivista raskasta teollisuutta

Teollisuustuotteiden valmistus kuluttaa valtavasti energiaa ja tuottaa miljardeja tonneja kasvihuonekaasuja. Suuri osa päästöistä syntyy raaka-aineiden jalostuksessa ja lämmöntuotannossa, minkä vuoksi kehitys kohti nettonollaa on erityisen haasteellista tällä sektorilla.
 
Puhtaalla vedyllä – eli vihreällä ja vähäpäästöisellä sinisellä vedyllä – on valtava potentiaali päästöjen vähentämisessä tällä sektorilla, kun sen saatavuus paranee teknologioiden kehittymisen sekä puhtaan vedyn valmistuksessa tarvittavan uusiutuvan sähkön hinnan alenemisen ansiosta.
Ratkaisevan tärkeitä tekijöitä ovat myös hiilen talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi (CCU ja CCS), jotka auttavat ottamaan talteen teollisuuden päästöjä ja ilmakehän hiiltä ja mahdollistavat vähäpäästöisen vedyn tuotannon.
 
Jalostamoille ja muille teollisuuslaitoksille, joilla on pitkä käyttöikä, on olennaista löytää ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä ilman merkittäviä muutoksia nykyisiin prosesseihin. Neste on toiminut juuri näin Porvoon jalostamollaan: se on ottanut käyttöön vaihtoehtoisia vähäpäästöisempiä raaka-aineita yhteisprosessointiin. Tämä on yksi askel kohti Porvoon jalostamon tavoitetta olla Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Tämä hanke edistää myös merkittävästi Nesteen tavoitetta vähentää myytyjen tuotteiden päästöintensiteettiä 50 % vuoteen 2040 mennessä.
Raskas teollisuus voi nopeuttaa nettonollapäästöjen saavuttamista ottamalla käyttöön kattavan valikoiman innovatiivisia ratkaisuja.

Sääntely ja yhteistyö keskeisessä roolissa

Sama pääperiaate koskee niin jätettä kuin liikennettä ja raskasta teollisuuttakin: kestävän tulevaisuuden edellyttämiin muutoksiin tarvitaan innovointia, yhteistyötä ja tahtotilaa.
 
EU näyttää tietä Fit for 55 -lakimuutospaketillaan. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa voimassa olevia lakeja niin, että ne tukevat tavoitetta vähentää päästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä. Nesteen Market Intelligence -toiminnosta vastaava johtaja Anselm Eisentraut korostaa, että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä: ”Poliittisten tavoitteiden lisäksi on tärkeää, että yksityinen sektori edistää innovointia, yritykset pyrkivät hiilineutraaliuteen ja kuluttajat nopeuttavat muutosta valitsemalla kestäviä tuotteita ja palveluja.”
 
Eisentrautin mukaan COP26-ilmastokokouksessa ilmoitetut sitoumukset eivät välttämättä riitä. ”Historia on kuitenkin osoittanut, että ihmiskunta pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan vallankumouksellisia teknologisia ratkaisuja nopeammin kuin koskaan olisi voitu kuvitellakaan. Tämä antaa minulle uskoa tulevaisuuteen.”


Kirjoittaja:
Liam McCann, vapaa toimittaja ja Daily Telegraph -lehden toimitussihteeri, on kirjoittanut kymmeniä artikkeleita kestävästä kehityksestä erityisesti autoteollisuudessa ja liikenteessä.