Vastuullisuus
25.11.2019

Kumppanuudet ovat vastuullisen liiketoiminnan ytimessä

Salla Ahonen
Vice President, Sustainability, Neste

Kun 1990-luvulla valitsin insinööriopintojeni pääaineeksi Energiateknologia & Ympäristönsuojelun, niiden ei katsottu juuri liittyvän toisiinsa.

Koska vastuullisuus nähtiin ”pehmeänä” alana, jouduin lukemattomia kertoja selittämään, miten vastuullisuus liittyy liiketoimintaan tai miten liiketoiminta voisi hyötyä vastuullisuudesta. Ellei ollut kyse katastrofista tai kriisistä, sitä pidettiin vain harvoin osana vakavasti otettavaa liiketoimintaa.

Nyt kaksi vuosikymmentä myöhemmin tilanne on toinen. Muutos on ollut valtava ja nykyään vastuullisuus liittyy paljon muuhunkin kuin ympäristöön. Se ei ole ainoastaan toiminnan perusedellytys, vaan voi myös tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia edelläkävijöille. Tätä tukee myös se, että ainoastaan 6 % päättäjistä kokee, ettei vastuullisuus ole kilpailuetu yritykselle*. 

Ilmastokriisin torjunta on Nesteen strategian ytimessä. Tulevalla vuosikymmenellä olemme sitoutuneet kahteen suureen ilmastotavoitteeseen. Tavoitteenamme on vähentää yhdessä asiakkaidemme kanssa kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen avulla vuosittain vähintään 20 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi pyrimme pienentämään oman tuotantomme hiilijalanjälkeä nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet velvoittavat. Haluamme myös vastata globaaliin jätemuovihaasteeseen ja olemme asettaneet tavoitteeksi käsitellä yli miljoona tonnia muovijätettä vuosittain vuoteen 2030 mennessä.

Olemme käynnistäneet Journey to Zero -ohjelman, jonka toivomme kannustavan kaikkia antamaan oman panoksensa paremman huomisen puolesta. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa löytämään uusia tapoja, joilla hiilijalanjälkeä voidaan pienentää jokapäiväisessä elämässä. 

Kutsu tekemään yhdessä konkreettista hyvää 

Vastuullisuuden käsitteessä on hienoa sen jatkuva kehittyminen. Nykyään ei ole enää kyse pelkästään ympäristö- tai ilmastoasioista, vaan myös ihmisistä. Todellisuudessa ihmiset ovat ne, jotka saavat konkreettisen muutoksen aikaan. Silti lähes 70 % suomalaisista päättäjistä kokee, että sosiaaliset ongelmat eivät saa tarpeeksi huomiota*. 

Aidosti vastuulliseen toimintaan sitoutuneet yritykset osallistuvat myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se edellyttää, että yritykset uskaltavat ottaa kantaa ja tuoda asiantuntemustaan ja näkemyksiään esiin. Kestävämpää tulevaisuutta seuraaville sukupolville luodaan monilla eri areenoilla, ja yritysten asiantuntemus on usein välttämätöntä parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Meidän kaikkien on uskallettava tehdä rohkeita päätöksiä, myös sellaisia, jotka eivät ole kaikkein ilmeisimpiä. Kun autamme muita muuttamaan elämänsä suuntaa, voimme luoda pohjan uusille ennennäkemättömille menestystarinoille. Ilmastokriisin estäminen edellyttää erilaisia ratkaisuja, innovaatioita ja yhteistyötä.

Vastuullisimmat ratkaisut saadaan usein aikaan yhdessä. Siksi kukaan ei pysty ratkaisemaan näitä haasteita yksin — ei nollaamaan päästöjä tai poistamaan syrjäytymistä. 

Siksi kutsumme nyt kumppaneitamme, asiakkaitamme ja toimittajiamme mukaan tähän tärkeään työhön, jossa saadaan konkreettisesti hyvää aikaan – kaikilla rintamilla, yhdessä. 
 
Lähde kanssamme tekemään hyvää Journey to Zero -sivustolla. 

*) Kysely toteutettiin 3 649 suomalaiselle yrityspäättäjälle 15.-21.11.2019 välisenä aikana ja siihen vastasi 2,7  % eli 94 yrityspäättäjää eri kokoisista yrityksistä. Kysely toteutettiin sähköpostitse.

Kirjoittanut
Salla Ahonen
Vice President, Sustainability, Neste