Vastuullisuus
2.06.2020

Kumppanuuksien rooli vastuullisuudessa — miten viedä yhteistyö puheista yhteiseksi kilpailueduksi?

Heidi Peltonen
Vastuulliset kumppanuudet, Marketing & Services -liiketoimintayksikkö, Neste

Ei löydy montaa yritystä, joka ei kokisi yhteistyötä tärkeänä tänä päivänä. Mutta kuinka moni on onnistunut viemään yhteistyön käytännön tekemiseksi? Vastuullisuudessa kumppanuuksista on tullut uusi trendi, jolla voi olla parhaimmillaan mitattavaa hyötyä yrityksille. 

Edelmann (2020) Trust Barometer -tutkimuksen mukaan kumppanuudet ovat keino luoda luottamusta erilaisten toimijoiden välille. Kun lähdin Nesteellä kehittämään ensimmäisiä kumppanuuksia kolme vuotta sitten, yhteistyö muiden yritysten kanssa oli jo tunnistettu tärkeäksi. Vastuullisuuden saralla moni ei kuitenkaan vielä tiennyt millainen rooli kumppanuuksilla tulisi olemaan tulevaisuudessa.  

"Vaikka tänä päivänä lähes 70 % suomalaisista päättäjistä kokee, että yhteistyöstä muiden yritysten kanssa on hyötyä vastuullisuustyössä, vain 38 % toteuttaa sitä käytännössä*."

Maailma ympärillämme on muuttunut. Elämme tällä hetkellä haastavia aikoja, mikä edellyttää monia meistä pohtimaan tekemistä täysin uudella tavalla, uusilla keinoilla. Samaan aikaan haluamme luoda kestävää kasvua, ja investoinnit vastuullisiin ratkaisuihin ovat yhtä tärkeitä kuin ennen, elleivät jopa tärkeämpiäkin. Mitä jos yhdessä voimme silti saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet niukemmista resursseista huolimatta? Miten kumppanuuksia käytännössä johdetaan ja mitä se yrityksiltä vaatii? 

Yhteisistä tavoitteista on helppo puhua ‒ käytäntö vaatii sitoutumista   

Kumppanuudet on helppo nimetä osaksi yrityksen strategiaa, mutta käytännössä niiden toteuttaminen vaatii sitoutumista, pitkäjänteisyyttä sekä erityisesti oman sisäisen, parhaan osaamisen jakamista. Näistä kaikkein tärkeimpänä pidän ehdottomasti sitä, että yritykset ovat aidosti luomassa pitkäjänteistä yhteistyötä ‒ kumppanuuden pitäisi kestää läpi myös niiden kaikista haastavimpien aikojen. 

"Omia tavoitteita on helppo asettaa, mutta kuinka moni aidosti pohtii yhteistä saavutettavaa hyötyä?" 

Monissa projekteissa olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa lopulta huomanneet, että yhteisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi saimme yhteistyöstä irti sellaisia hyötyjä, joita meistä kukaan ei olisi saavuttanut tekemällä yksin. Esimerkiksi Nesteen, Mantsisen ja Hope ry:n Zero Exclusion -hankkeessa keräsimme lukuisten yritysten tuella yli 50 000 euroa syrjäytyneille nuorille. Hanke oli monella tavalla kaikille kumppaneille merkityksellinen, eikä vähiten siksi että pääsimme rakentamaan sitä yhteistyössä. 

Yhdessä olemme onnistuneet myös luomaan uusia innovaatioita ja ratkaisuja, joita ei ollut olemassa ennen. Näihin saavutuksiin tietyllä tavalla kulminoituu myös hyvä kumppanuus; miten yhdessä saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty molemmille osapuolille. 

Empatia ja arvot punaisena lankana 

Moni yritys ymmärtää yhteistyön voiman vastuullisuudessa, mutta mikä sen toteuttamisesta tekee kuitenkin niin vaikeaa käytännössä? Määrittely voi olla haastavaa, mutta arjessa kumppanuudet perustuvat loppujen lopuksi ihmisten väliseen toimintaan. Siksi vuorovaikutustaidoilla ja empatialla on äärimmäisen iso merkitys; kuten myös arvoilla, erityisesti kun puhutaan vastuullisuudesta.  

"Kumppanuus ei synny automaattisesti tai esityskalvoilla, vaan vaatii empatiaa ja dialogia. Ihmisten vuorovaikutusta." 

Hyvä kumppanuus rakentuu kykyyn asettua toisen asemaan, luottaa toiseen niissä haastavimmissakin neuvotteluissa ja mikä parasta, konkreettiseen tekemiseen, joka näkyy hyötynä molemmille osapuolille. Näitä voi olla mahdoton saavuttaa ilman yhteistä arvopohjaa. 

On ollut upea seurata, kuinka samoilla arvoilla toimivat yritykset puhaltavat yhteen. Esimerkiksi 1.6.2020 julkaistun yhteistyön myötä McDonald'sin, HAVI Logistics’in ja Scanian kanssa näytämme yhdessä suuntaa siinä, kuinka kaikkia ratkaisuja tarvitaan logistiikan päästöjen vähentämisessä. 

Vastuullisuus rakennetaan aidoilla teoilla 

Jokaiselta yritykseltä odotetaan vastuullisempia tekoja tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos on valtava haaste, jota kukaan ei voi ratkaista yksin. Jokainen konkreettinen teko, pieni arjen muutos tai maailmaa mullistava keksintö, vie meitä askel askeleelta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. 

Uskon vahvasti, että kestävä tulevaisuus rakentuu juuri näihin yhdessä tehtyihin, pieniin ja suuriin tekoihin. Siksi haluamme kutsua yritykset mukaan yhteiselle matkalle: www.neste.fi/vastuulliset-ratkaisut.  

*) Kysely toteutettiin 3 649 suomalaiselle yrityspäättäjälle 15.-21.11.2019 välisenä aikana ja siihen vastasi 2,7  % eli 94 yrityspäättäjää eri kokoisista yrityksistä. Kysely toteutettiin sähköpostitse.

Kirjoittanut
Heidi Peltonen
Vastuulliset kumppanuudet, Marketing & Services -liiketoimintayksikkö, Neste