Vastuullisuus
10.12.2021

No Harm. Together. ⎯ yhteinen tavoitteemme

Ari Palmroos
Turvallisuusjohtaja, HSSEQ

Turvallisuus on aina ollut minulle erittäin tärkeää. Se on minkä tahansa toiminnan edellytys, ja siinä on kyse ihmisten huolehtimisesta. Lisäksi se on olennainen osa huippuhyvää toimintaa. Turvallisuus, laatu ja tehokkuus kulkevat aina käsi kädessä.

Yrityksillä on velvollisuus suojella ihmisiä

Olen aina ollut sitä mieltä, että mikään työ ei saa aiheuttaa haittaa ihmisille. Vanha sanontakin kuuluu, että kukaan ei tule töihin satuttaakseen itseään. Uskonkin, että tämä on täysin totta, ja siksi yritysten on otettava vastuu ja suojeltava ihmisiä mahdollisilta vahingoilta. Ajatus on myös yhdenmukainen tärkeän arvomme, Me välitämme, kanssa. Lisäksi se näkyy selkeästi turvallisuusvisiossamme: No harm. Together.

Muita vanhoja sanontoja ovat “jokainen päivä on ansaittava” ja “jokaisen tulisi palata kotiin turvallisesti joka päivä”. Nämä on helppo sanoa, mutta haastava saavuttaa myös Nesteellä, sillä toiminnassamme voi tapahtua vakavia tapaturmia. Mutta sanonnat ovat silti täysin totta: jokainen turvallinen päivä on ansaittava systemaattisella työllä, ja ainoa oikea tavoite on nolla tapaturmaa.

Turvallisuus ⎯ yksinkertainen sana, monta merkitystä

Joskus turvallisuutta tarkastellaan liian suppeasti pelkän työturvallisuuden näkökulmasta. Meillä turvallisuus kattaa paljon enemmän aina terveydestä ja turvallisuudesta omaisuuden, ympäristön ja brändin suojelemiseen. Turvallisuuden laaja ymmärrys ja johtaminen on keskeistä Nesteen kaikissa toiminnoissa ja toimipisteissä, sillä toimimme korkean riskin toimialalla, jossa erittäin vakavat onnettomuudet ja vaaratilanteet ovat mahdollisia.

Joskus turvallisuutta tarkastellaan liian suppeasti pelkän työturvallisuuden näkökulmasta. Meillä turvallisuus kattaa paljon enemmän aina terveydestä ja turvallisuudesta omaisuuden, ympäristön ja brändin suojelemiseen.

Erinomaisen turvallisuustason saavuttaminen vaatii vahvaa sitoutumista johtajuuteen, koko organisaation osallistumista esimerkillä johtamiseen ja parannusten edistämistä yhdessä. Lisäksi se edellyttää tehokkaita johtamiskäytäntöjä, joilla varmistetaan riskien ymmärtäminen ja hallinta. Nesteellä nämä käytänteet on määritelty osana OEMS:ää (Operations Excellence Management System). Turvallisuus tulee ottaa huomioon kaikissa päätöksissämme ja toimissamme joka päivä: tuotantolaitosten toiminnoissa ja kunnossapidossa, rekrytoinneissa, ylennyksissä, olemassa olevien ja uusien teknologioiden investoinneissa, organisaatiota ja tekniikkaa koskevissa muutoksissa ja esimerkiksi kustannussäästötoimissa. Ilman systemaattista lähestymistapaa kaikilla organisaation tasoilla No Harm. Together. -turvallisuusvisio ei ole mahdollinen.

Jokainen on vastuussa turvallisuudesta

Siksi kehotan, että me kaikki pysähdymme säännöllisesti pohtimaan: ovatko käyttäytymiseni, toimintani ja päätökseni linjassa sen kanssa, että turvallisuus sisältyy arvoihin ja että turvallisuus on tärkeä toiminnan edellytys? Välitänkö ihmisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, toiminko hyvänä roolimallina sekä tunnistanko riskit ja vähennänkö niitä vastuualueellani? Näin tehdessäni ainakin itse löydän aina jotain parannettavaa. Entä sinä?

#turvallisuusblogi

Kirjoittanut
Ari Palmroos
Turvallisuusjohtaja, HSSEQ