Vastuullisuus
23.01.2023

Transformaatio on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi – ajatuksia liiketoiminnan kehittäjän näkökulmasta

Pekka Vikström
Vice President, Neste

Vuodenvaihteessa media tarjosi jälleen kattauksen ilmastonmuutoksen aiheuttamista ääri-ilmiöistä. Tällä kertaa kuvat ja videot eivät ikuistaneet kuumuutta ja kuivuutta, vaan saimme seurata lähes koko Pohjois-Amerikkaa koetellutta talvimyrskyä, joka mittavien materiaalisten vahinkojen lisäksi johti valitettavasti myös ihmishenkien menetykseen. Poikkeuksellinen kylmyys ei tarkoita, että ilmaston lämpeneminen olisi pysähtynyt; päinvastoin, maapallon keskilämpötila on noussut vuodesta 1880 1,01 astetta ja  nousuvauhti vain kiihtyy. Emme voi vain seurata muutosta. Samaan aikaan kun kehitämme uusia ratkaisuja, meidän on välittömästi otettava käyttöön entistä laajempi valikoima keinoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi.

Poliittiset päättäjät ja kansainväliset yhteistyöelimet ovat tarttuneet toimeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jo 1970-luvun puolivälistä lähtien. Lainsäädännön viedessä aikaa yhä useammat yritykset ovat lähteneet ilmastotalkoisiin mukaan. Yrityksissä muutoksen ajurina ovat usein asiakkaiden ja sijoittajien vaatimukset, aito pyrkimys vastuulliseen kasvuun ja myös toimintaympäristön muutoksista johtuva pakko.

Nesteellä tavoitteemme on luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta yhtiö on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja mukautumisen sijaan lähtenyt innovoimaan. Jo vuonna 1997 Neste patentoi NEXBTL-teknologian, jonka avulla raakaöljy voidaan korvata polttoaineiden valmistuksessa kokonaan uusiutuvilla raaka-aineilla, kuten rasvoilla ja öljyillä. Tällä hetkellä Neste on maailman johtava uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja ja edelläkävijä uusiutuvien raaka-aineratkaisuja tarjoamisessa polymeeri- ja kemianteollisuudelle. Neste on viime vuosina keskittynyt erityisesti jäte- ja tähdeperäisten raaka-aineiden hyödyntämiseen uusiutuvien tuotteiden jalostuksessa. Innovaatioputkessa tulevaisuutta varten ovat mukana uudet raaka-aineet, kuten levät ja yhdyskuntajäte, minkä lisäksi työtä tehdään myös uusiutuvan vedyn sekä synteettisten polttoaineiden kehittämiseksi.

Neste perustettiin 75 vuotta sitten turvaamaan Suomen öljytuotteiden saatavuus. Tätä tehtävää Neste edelleen menestyksekkäästi toteuttaa samalla, kun yhtiön suomalaisille ehkä tutuimmalla jalostamolla Porvoossa on käynnissä täydellinen muodonmuutos: syyskuussa 2022 Neste ilmoitti käynnistävänsä strategisen selvityksen Porvoon jalostamon siirtymästä uusiutuvien- ja kiertotaloustuotteiden tuotantoon sekä raakaöljyyn perustuvan jalostuksen lopettamisesta 2030-luvun puolivälissä.

Rohkeita uusia ratkaisuja muuttuviin asiakastarpeisiin

Nesteen Marketing & Services -liiketoimintayksikössä tulevaisuus rakentuu vahvuuksille, joita olemme rakentaneet vuosikymmeniä kestäneen nestemäisten polttoaineiden jakeluliiketoiminnan aikana. Uudistuessamme hyödynnämme nämä vahvuudet ja matkan varrella solmitut kumppanuudet menestyksellisesti, asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin vastaten. 

Vaikka Neste on vasta äskettäin viestinyt selvityksestään raakaöljyn jalostuksen lopettamiseksi, yhtiön transformaatio perinteisestä paikallisesta öljynjalostajasta uusiutuvien tuotteiden ja kiertotalousratkaisujen globaaliksi tarjoajaksi on jo pitkällä. Olemme johdonmukaisesti kehittäneet ratkaisuja, kuten uusiutuvia polttoaineita, ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja pyrkineet samalla merkittävästi pienentämään omia päästöjämme. 

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi asiakkaamme tarvitsevat kumppaneita ja monipuolisia keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Esimerkiksi liikenteen osalta on välttämätöntä, että kevyt ja keskiraskas liikenne sähköistyy nopeasti. Haluamme olla ratkaisuillamme vauhdittamassa myös tätä muutosta. 

Työpaikkojen ja varikkojen sähköautojen lataukseen soveltuvalla Neste LatausTM -palvelulla helpotamme asiakkaidemme siirtymää sähköautojen käyttöön. Palvelussa Neste investoi asiakkaiden puolesta latauskenttään, ja asiakas maksaa kuukausittaista palvelumaksua, johon sisältyvät latauksen digitaaliset ratkaisut, maksaminen, huolto sekä asiakaspalvelu. Julkiset, pääteiden varteen seuraavan kahden vuoden aikana rakennettavat 30 Neste MY Uusiutuva LatausTM -suurteholatausasemaa helpottavat puolestaan kevyiden ja keskiraskaiden sähköajoneuvojen lataamista.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja uusiutuvien polttoaineiden ja sähkölatausratkaisujen tarjoamien ilmastovaikutusten todentamiseksi. Vuonna 2021 lanseerattu Neste MY Hiilijalanjälki -raportointipalvelu tarjoaa visualisoitua dataa energiaratkaisujen vaikutuksista. Palvelun avulla asiakkaamme pystyvät seuraamaan ja raportoimaan omia sekä tulevaisuudessa myös alihankkijoiden ja urakoitsijoiden kasvihuonekaasupäästöjä liikenteessä tai esimerkiksi työmailla. Tutkimme myös jatkuvasti uusia vähäpäästöisiä innovaatioita, joiden avulla voimme tukea asiakkaidemme toimia kohti nollapäästötavoitteitaan. 

Nesteen asemaverkosto on rakentunut vuosikymmenien aikana vilkasliikenteisten teiden varsille. Asemaverkostomme palvelee autoilijoita muun muassa kaupunkien keskustojen miehittämättömillä asemilla sekä kumppaniemme operoimilla palveluasemilla. Asemamme palvelevat jatkossakin yhä suuremmissa määrin uusiutuvilla polttoaineilla kulkevaa polttomoottoriautokantaa ja kasvavaa sähköautoilijoiden asiakaskuntaa. Samaan aikaan vastuulliset ratkaisumme monipuolistuvat; vedenkierrätysjärjestelmillä varustettu sekä Joutsenmerkityillä kemikaaleilla toteutettu Easy Wash -autopesuverkosto on tarjolla suurimmissa kaupungeissa, ja asemaverkostomme EasyFill-ratkaisulla autoilijat voivat vähentää AdBlue®- ja lasinpesunestenpakkauksista syntyvää muovijätettä. 

Muutosmatkamme nestemäisten polttoaineiden jakelijasta kokonaisvaltaisten ilmastoystävällisten ratkaisujen tarjoajaksi on siis jo hyvässä vauhdissa. Kohdistamme merkittävän osan investoinneistamme uusien, asiakkaiden tarpeisiin vastaavien vastuullisten ratkaisujen kehittämiseen. Uusien tuotteidemme ja palveluidemme lämmin vastaanotto kannustaa meitä jatkossakin rohkeisiin uusiin avauksiin. 

Blogin kirjoittaja Pekka Vikström toimii Nesteen Marketing and Services -liiketoimintayksikön strategiasta, liiketoiminnan kehityksestä sekä uusista liiketoiminnoista vastaavana johtajana.