Vastuullisuus
10.02.2020

Vastine: Kiertotaloudessa jäte- ja tähderaaka-aineista käydään globaalia kilpailua

Ilkka Räsänen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste

Toimittaja Matti Kankare kirjoittaa Talouselämässä (7.2.) Nesteen vuoden 2019 hyvästä tuloksesta ja kehottaa Nestettä avaamaan, mitä raaka-aineita uusiutuvien tuotteiden valmistamisessa käytetään. Kuten Kankare kirjoittaa, muodostavat jätteet ja tähteet vuositasolla keskimäärin 80 prosenttia globaalista uusiutuvien raaka-aineiden käytöstämme.

Neste on kehittänyt ainutlaatuisen osaamisen jätteiden ja tähteiden käyttämiseen uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa kiertotaloutta edistäen. Meille tärkeitä jäte- ja tähderaaka-aineita on useita – näistä merkittävimpiin kuuluvat elintarviketeollisuuden eläinrasvajäte, käytetty paistoöljy sekä palmuöljyn rasvahappotisle PFAD.

Kankare nostaa kirjoituksessaan esiin erityisesti PFAD:n, joka on EU:n uusiutuvan energian direktiivin määritelmän mukainen prosessitähde, ei siis jäte. Öljypalmuja viljellään syötäväksi kelpaavan palmuöljyn takia. Suurin osa, lähes 70 %, palmuöljystä meneekin elintarviketeollisuuden käyttöön esimerkiksi levitteisiin, leipomotuotteisiin, suklaaseen ja jäätelöön. Öljypalmun hedelmien kuljetuksen ja käsittelyn aikana osa palmurasvasta härskiintyy. Härskiintynyt rasva (PFAD) on syötäväksi kelpaamatonta ja erotetaan palmuöljystä.

Palmuöljyn jalostuksessa prosessitähteeksi jää keskimäärin 3,5–5 % PFAD:tä. Sitä siis syntyy aina, vaikka sen määrää yritetään minimoida, koska sen hinta on alempi kuin elintarvikekäyttöön tarkoitetun  palmuöljyn. PFAD:n käytön ei voida siten katsoa lisäävän palmuöljyn kysyntää eikä öljypalmuviljelmien laajentumista.

Biopolttoaineiden valmistus jätteistä ja tähteistä peltoviljeltävien raaka-aineiden sijaan on yksi alan keskeisimmistä keinoista vähentää tarvetta raivata uutta viljelymaata raaka-aineiden viljelyä varten. Samalla vältetään kilpailua ruokakäyttöön soveltuvista raaka-aineista.

Kankare toivoo “Nesteen prosessien läpinäkyvyyden edelleen parantamista”. Olemme tästä yhtä mieltä ja sitoutuneet läpinäkyvyyden jatkuvaan parantamiseen. Samalla jatkamme raaka-aineiden toimitusketjujemme seurantaa vastuullisuuteen erikoistuneiden asiantuntijaorganisaatioiden, kuten COREn (Consortium of Resource Experts, Daemeterin ja Proforestin yhteenliittymä) kanssa.

Olemme jo vuosia esitelleet koko raaka-aineiden valikoimamme verkkosivuillamme ja tarjonneet raaka-ainekäytöstämme tietoja osana vuosiraportointiamme. Muun muassa palmuöljyn käyttöä ja toimitusketjua koskevat tiedot ovat olleet julkisia jo vuodesta 2016, ja vuodesta 2018 alkaen olemme tarjonneet samassa verkkopalvelussa tietoa myös PFAD:n toimitusketjustamme. Tämä mahdollistaa sen, että toimitusketjujamme voivat Nesteen lisäksi seurata myös muut, muun muassa paikallisesti toimivat vastuullisuusorganisaatiot. Pyrimme jatkuvasti raaka-ainekäyttömme läpinäkyvyyden parantamiseen keinoilla, jotka eivät vaaranna asemaamme globaalissa kilpailussa jäte- ja tähderaaka-aineista.

Käyttämämme uusiutuvat raaka-aineet täyttävät EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin tai Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston asettamat tiukat vastuullisuuskriteerit sekä paikallisten viranomaisten asettamat lainsäädännön vaatimukset kaikilla markkinoillamme. Näihin kuuluu Euroopassa muun muassa se, että uusiutuvista raaka-aineista tuotettujen polttoaineiden tulee tarjota aina vähintään 50 % fossiilista polttoainetta pienemmät kasvihuonekaasupäästöt koko tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna. Jätteistä ja tähteistä valmistetulla uusiutuvalla dieselillämme ylletään peräti 90 % fossiilista dieseliä pienempiin elinkaaren aikaisiin päästöihin.

Ilkka Räsänen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste

Kirjoittanut
Ilkka Räsänen
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Neste