Liikenne
12.10.2020

Entä jos korvaisimme fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla?

Teemu Sarjovaara
Head of R&D, Products & Applications, Neste

Helsingin Sanomat julkaisivat 6.10.2020 artikkelin otsikolla: Tutkijat: Hallitusohjelman tavoitteeseen liikenteen päästöjen puolittamisesta ei päästä ilman polttoaineen hinnan nousua – muut keinot eivät tuo riittävää vähennystä. 

Suomella on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja tavoitteeseen yltämiseksi erilaisia keinoja on syytä tarkastella useasta näkökulmasta. On hienoa, että Liikenne- ja viestintäministeriö on tilannut VTT:ltä tutkimuksen eri keinojen vaikuttavuuksista. 

Ministeriön yhteenvedossa, johon myös Helsingin Sanomien artikkeli pohjautuu, mainitaan jakeluvelvoitteen laajentamisen biokaasuun sekä latausinfran tukemisen olevan keskeisiä toimenpiteitä fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa.

Yhteenvedossa on kuitenkin jätetty huomioimatta VTT:n selvityksen osa, jossa tarkastellaan nestemäisten biopolttoaineiden, erityisesti uusiutuvan dieselin, käytön lisäämisellä saavutettavia tieliikenteen kasvihuonekaasupäästövähenemiä. Esimerkiksi, jos kaikki Suomessa myytävä fossiilinen dieselpolttoaine korvattaisiin uusiutuvalla dieselillä vuoteen 2045 mennessä, sen avulla saavutettavat säästöt kasvihuonekaasupäästöissä olisivat moninkertaisia nyt esitettyihin nähden.

Tuotantokapasiteetti ja uudet raaka-aineratkaisut merkittävässä roolissa

Toki edellä mainittu skenaario vaatisi enemmän biopolttoaineiden tuotantokapasiteettia. Jo vuoden 2020 aikana on uutisoitu lukuisista tuotantoinvestoinneista, jotka luovat pohjaa huomattavasti kunnianhimoisemmalle biopolttoaineiden käytölle vuoteen 2030 mennessä. Dieselin lisäksi myös bensan biopitoisuutta on tulevaisuudessa mahdollista kasvattaa; erityisesti jos valmistelussa oleva polttoaineiden laatudirektiivin päivitys sallii nykyistä korkeammat etanolipitoisuudet.

Tuotantokapasiteetin lisäksi myös uudet raaka-aineratkaisut ovat merkittävässä asemassa biopolttoaineiden määrän kasvattamisessa. Neste on investoinut merkittävästi  uusien raaka-aineratkaisujen kehittämiseen, joiden avulla voimme moninkertaistaa biopolttoaineiden volyymit. Biopolttoaineiden etu on niiden soveltuvuus jo olemassa olevaan ajoneuvokantaan, mikä lisää vaikuttavuutta ja kilpailukykyä entisestään autokantamme uudistumistahdista riippumatta.

Suomi on lainsäädännöllä osoittanut edelläkävijyyttä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä biopolttoaineiden avulla, ja myös monet kotimaiset logistiikka-alan yritykset ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet käyttämään uusiutuvaa dieseliä. Biopolttoainemarkkinat ovat riippuvaisia lainsäädännöstä, ja siksi on äärimmäisen tärkeää huomioida biopolttoaineiden vaikutukset ja luoda niille aito mahdollisuus osoittaa tehokkuutensa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

 

Kirjoittanut
Teemu Sarjovaara
Head of R&D, Products & Applications, Neste