Liikenne
30.06.2020

Jokaisella konkreettisella teolla tänään on merkitystä

Mika Hyötyläinen
Vice President, Marketing, Data & Digitalization, Neste

Vastuu ilmastoteoista on helppo siirtää huomiseen. Perustaa se ratkaisuihin, joita ei vielä ole tai antaa haaste muiden ratkaistavaksi. Muuttaa omaa käyttäytymistään vasta myöhemmin. 

Totuus on kuitenkin se, että ainoastaan teot tänään muuttavat huomista, muuttavat tulevaisuutta. Isot tai pienet, mutta konkreettiset teot. Yksi jo olemassa oleva konkreettinen ratkaisu tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi on Neste MY uusiutuva diesel, mutta sen lisäksi tarvitsemme myös muita keinoja.  

Näin on myös Suomen hallituksen ilmastostrategiassa. Siellä on määriteltynä useita eri tapoja, joilla päästöjä voidaan vähentää. Yksi kokonaisuus strategiassa on uudet teknologiat, jonka varaan on laskettu 0.7Mt päästövähenemä ‒ se on merkittävä osa tieliikenteen päästöistä, vastaten noin 15 % kokonaistavoitteesta. Tavoite on hyvä, mutta konkretia tämän ympäriltä mielestäni vielä uupuu. 

Mitä me voisimme tehdä?

Kehitys vaatii aina vision, tavoitteen ja suunnan, jota kohti kulkea. Kun mietimme mobiilialustamme, Neste-äpin, kehitystä ja erityisesti sen erottautumista tuhansista muista applikaatioista, kilpailun kovuus oli varsin selkeää. Saatavissa olevien äppien määrä on valtava, mutta silti useimmat näistä jäävät ensilatauksen jälkeen unohduksiin. Mikä voisi olla se tekijä, jonka takia Neste-äppi löytäisi tiensä jokaisen päivittäiseen käyttöön?

Vastuullisuus on kaiken tekemisemme ytimessä, joten siitä muodostui luonnollisesti suunta myös mobiilikehityksellemme. Halusimme tehdä jotain, mikä erottaa meidät muista, ja selvittää mitä asiakkaamme pohtivat ja haluavat. Siksi lähdimme kumppanimme Hasan & Partnersin kanssa innovoimaan tulevaisuuden toiminnallisuuksia yhdessä asiakkaidemme kanssa; vähäpäästöinen liikkuminen osoittautui nousevan tärkeäksi tekijäksi.

Hyvin tehty taustatyö johti siihen, että perustimme yhdessä VTT:n, HERE:n ja PTV Groupin kanssa hankkeen, jonka tavoitteena oli tutkia, mikä merkitys ajoreitin valinnalla on päästöihin. Monille ovat tuttuja navigaattorin ehdottamat nopein ja lyhin reitti. Ja kun syvemmin navigaattorien valintoja tutkii, löytää sieltä jopa maisemareitinkin. Silti, vähäpäästöisin reitti loistaa poissaolollaan ‒ miksi?

Ideasta tekoihin ja konkreettisiin vaikutuksiin

Tutkimushankkeemme tavoitteena oli löytää vähäpäästöisin reitti, ja erityisesti verrata sitä ehdotettuihin nopeimpaan tai lyhimpään reittiin. Ehdimme juuri ennen kevään liikkumisrajoituksia tekemään kontrolloidut testiajot, mutta emme enää isomman otannan ajoja. 

Alustavat tutkimustulokset olivat kuitenkin selkeät: kahdessa kolmesta ehdotetusta reitistä ehdotettu reitti oli vähäpäästöisin, mutta jopa kolmanneksessa näin ei ollut. Ajoreitin valinnalla havaittiin olevan merkitystä ilmaston kannalta etenkin kaupunkialueilla lyhyitä matkoja ajettaessa.

Mikäli ilmastoystävällisin reitti olisi aina käytössä ensisijaisena vaihtoehtona, saavutettaisiin tällä vuositasolla huomattavat päästösäästöt. Testitulostemme mukaan ilmastoystävällisempi reitti* vähensi hiilidioksidipäästöjä jopa 6 % verrattuna nopeimpaan reittiin, ajoajan pidentyessä vain joitakin minuutteja.

Kun ottaa huomioon, että tieliikenne edustaa Suomessakin 80 % Suomen kokonaispäästöistä, on tämä potentiaali varsin merkittävä. Jos matka valittaisiin aina ilmastoystävällisimmän ajoreitin perusteella, tämä tarkoittaisi esimerkiksi Helsingin seudulla lähes 80 600 tonnia pienempiä vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Määrä vastaa lähes 20 000 helsinkiläisen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä tai 30 000 henkilöauton poistamista tieliikenteestä vuodeksi. Tämä on mielestäni merkittävä löydös. 

Oikea reittivalinta voi säästää ilmaston lisäksi myös kustannuksia

Koska Suomen ilmastotavoitteet ovat erittäin kunnianhimoiset, tarvitsemme jokaisen keinon matkalla kohti vuoden 2035 välietappia, hiilineutraalia Suomea. Puhua voi jokainen, mutta lopuksi vain teot lasketaan.

Upeinta tässä projektissa oli se, että löytämämme tapa vähentää päästöjä on täysin ilmainen kuluttajalle. Oikea reittivalinta voi jopa säästää kustannuksia, kun polttoainetta kuluu vähemmän. Ilmaston lisäksi siis myös kukkaro kevenee.  

Koska alustavat tutkimustulokset olivat niin rohkaisevia, koen erittäin tärkeäksi sen, että kehitystyö aiheen ympärillä jatkuu. Toivon ilmastoystävällisimmän reitin näkevän päivänvalon jokaisessa navigaattorissa ja sitä kautta jokaisen autoilijan keskuudessa.

Parempi tulevaisuus rakennetaan yhdessä konkreettisilla teoilla. Käy kurkkaamassa, miltä ilmastoystävällisimmän reitin metsästys näytti: neste.fi/co2friendlyroute

*) Ilmastoystävällinen ajoreitti perustuu mahdollisimman pieneen polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta pienempiin hiilidioksidipäästöihin. Ilmastoystävällinen reitti voidaan laskea ottamalla huomioon esimerkiksi ajomatkan pituus, keskinopeus sekä oletettavat pysähdykset. 

 

Kirjoittanut
Mika Hyötyläinen
Vice President, Marketing, Data & Digitalization, Neste