Liikenne
18.02.2021

Vastuullinen liikenne – 5 globaalia trendiä vuodelle 2021

Mikä on liikennealan suunta pandemian jälkeen? Pyysimme viideltä maailman johtavalta asiantuntijalta ennusteen vuodelle 2021.

1. Kaupunkien pitää ajatella työmatkaliikenne uusiksi

Daniel Quiggin, Vanhempi tutkija, Chatham House -tutkimuslaitoksen Energy, Environment and Resources -ohjelma

Daniel Quiggin
Vanhempi tutkija, Chatham House -tutkimuslaitoksen Energy, Environment and Resources -ohjelma

 

Miten paikalliset viranomaiset onnistuvat yhdistämään koronaturvallisen työmatkaliikenteen ja paremman ilmanlaadun?

 

“Vuoden 2021 merkittävin kysymys on se, miten kaupungit hoitavat tilanteen, jossa ihmiset haluavat koronatartunnan pelossa mieluiten autoilla työpaikoilleen  - ainakin ennen kuin rokotukset tulevat apuun. Kuinka paikalliset viranomaiset tasapainottelevat tämän ja paremman ilmanlaadun kanssa?” kysyy Daniel Quiggin, Ison-Britannian hallituksen entinen neuvonantaja.

Ja todellakin, kuluneiden 12 kuukauden tapahtumat ovat johtaneet julkisen liikenteen uudelleenarviointiin koko maailmassa. Ne ihmiset, jotka eivät voi välttää tiheästi asuttuja kaupunkeja kokonaan, käyttävät yhä useammin autoa. Busseja, raitiovaunuja ja junia pidetään monin paikoin liikkuvina viruspesäkkeinä. Isossa-Britanniassa koronasta johtuvat bussinkuljettajien kuolemat nostattivat kesällä julkisen tutkimuksen.

Autolla matkustaminen voi tuntua turvallisemmalta. Samaan aikaan Daniel Quiggin on kuitenkin huolissaan siitä, että polttomoottoriautojen lisääntyminen kaupungeissa kumoaa viimeaikaiset parannukset ilmanlaatuun.

”Lyhyellä tähtäimellä paljon on sähköpyörien ja pyöräilyn lisääntymisen varassa.”

Vastuullinen liikenne – 5 globaalia trendiä vuodelle 2021 / Neste artikkeli

Pyöräilyn lisääminen ei kuitenkaan ole kattava ratkaisu. Quiggin uskoo, että julkisen liikennesektorin tukemiseen tarvitaan vuonna 2021 enemmän toimia.

”Jos päättäjät todella ovat sitoutuneita ilmastonmuutoksen torjumiseen, heidän on tuettava julkista liikennettä”, hän sanoo. ”Joukkoliikennettä pitää tukea julkisin varoin, sillä sitä tarvitaan tulevaisuudessa, jotta ihmiset voivat liikkua vähäpäästöisellä tavalla.”

2. Päättäjien on sitouduttava hiilipäästöjen vähentämiseen

Randall Field, Mobility of the Future -tutkimusohjelman johtaja, MIT-yliopiston MIT Energy Initiative

Randall Field
Mobility of the Future -tutkimusohjelman johtaja, MIT-yliopiston MIT Energy Initiative

 

Päättäjien pitää antaa selkeä signaali sitoutumisestaan liikenteen hiilipäästöjen vähentämiseen.

 

“Uusi presidentti on astunut Valkoiseen taloon, ja voimme jälleen olla optimistisia ilmastotavoitteistamme”, sanoo Randall Field. Hän vastaa liikkuvuuden tutkimuksesta MIT-yliopiston hankkeessa, joka työskentelee maailman energiajärjestelmien muokkaamiseksi kohti vähähiilistä tulevaisuutta.

Optimismista huolimatta Field on myös aavistuksen huolissaan.

Maailman on nyt kohdattava samanaikaisesti kaksi ongelmaa: viruksen vaikutukset talouteen sekä siirtymä vastuullisempaan tulevaisuuteen.

Tämä tarkoittaa, että liikkumisesta on tehtävä vastuullisempaa tavalla, joka luo työpaikkoja.

”Liikenteen sähköistyminen ei tapahdu yhdessä yössä. Tiellä on esteitä, kuten toimintasäde, lataus ja hinta”, Field sanoo. ”Näin ollen maailma tulee kehittymään suuntaan, joka pitää sisällään liikenteen sähköistämisen ja vaihtoehtoiset polttoaineet; biopolttoaineet ja vety mukaan lukien.”

Fieldin mukaan päättäjien on luotava suotuisammat olosuhteet vastuullisten liikenneratkaisuiden käyttöönottoon vuonna 2021. Tämä koskee etenkin biopolttoaineiden käyttöä rahtiliikenteessä.

”Biopolttoaineiden menestyksen kannalta ratkaisevia ovat toimet, jotka tekisivät biopolttoaineista edullisempia kuluttajille, kuorma-autonkuljettajille ja kuljetusyrityksille”, hän sanoo. ”Teknologia jatkaa kehittymistään, mutta päättäjien pitää antaa hyvin selkeä signaali tulevasta sitoutumisestaan liikenteen hiilipäästöjen vähentämiseen.”

3. Koronapandemiasta toipuminen vauhdittaa kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa

Susan Shaheen, Innovatiivisen liikennetutkimuksen johtaja sekä ympäristö- ja rakennustekniikan vieraileva professori, Kalifornian yliopisto, Berkeley

Susan Shaheen
Innovatiivisen liikennetutkimuksen johtaja sekä ympäristö- ja rakennustekniikan vieraileva professori, Kalifornian yliopisto, Berkeley
Yhteisjohtaja, Transportation Sustainability Research Center -tutkimuskeskus

 

Pandemiasta toipuminen ruokkii liikkumisen kehittämistä palveluna.

 

Koronapandemia on eittämättä aiheuttanut häiriötä monille liikenteen osa-alueille – ajatellaan vaikka lentoliikennettä. Samalla se on kuitenkin myös vauhdittanut uusien teknologioiden käyttöönottoa, mistä ovat esimerkkinä etätyö sekä alustat virtuaalitapaamisille ja -konferensseille. Susan Shaheen uskoo, että virus johtaa uusiin innovaatioihin, jotka ruokkivat vakaampaa ympäristöä liikenteelle palveluna.

Kun ihmiset vuonna 2021 palaavat kaupunkeihin, saattaa herätä uusi kiinnostus palveluihin, jotka tarjoavat tietoa julkisesta liikenteestä, ajoreiteistä, parkkipaikoista, tieolosuhteista ja kimppakyydeistä.

”Nähtävissä on ollut myös kasvua mikroliikenteessä, mikä juontaa halusta pitää fyysistä etäisyyttä ja liikkua aktiivisesti”, Shaheen sanoo. Mikroliikenne viittaa sähköskootterien ja -pyörien kaltaisiin pieniin ja kevyisiin ajoneuvoihin. ”Tämän odotetaan jatkuvan myös vuonna 2021.”

Vastuullinen liikenne – 5 globaalia trendiä vuodelle 2021 / Neste artikkeli

”Monet yhteisöt investoivat mikroliikennettä tukevaan infrastruktuuriin ja toimintatapoihin”, Shaheen sanoo. ”Näitä ovat kevyen liikenteen väylät ja kävelykadut sekä tienreunojen käyttötarkoituksen muuttaminen parkkitilasta esimerkiksi kuljetusten lastausalueiksi, ravintolaterasseiksi tai kaupankäyntiin.”

Uusi vastuullisen liikkumisen vaihe tulee ruokkimaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Shaheen visioi uudenlaista kaupunkia, jossa ihmiset voivat liikkua aiempaa helpommin paikasta toiseen ja jossa kadut eivät enää toimita parkkipaikan virkaa. Tämä kehitys auttaa tekemään liikkumisesta oikeudenmukaisempaa, tehokkaampaa ja puhtaampaa. 

4. Valtavat investoinnit tutkimukseen pohjustavat fossiilisten polttoaineiden alasajoa

Rachel Field, Energiasiirtymien tutkija, University College London -yliopiston Bartlett School of Environment, Energy & Resources

Rachel Freeman
Energiasiirtymien tutkija, University College London -yliopiston Bartlett School of Environment, Energy & Resources

 

Tulossa on tutkimusta, joka tuo ratkaisuja markkinoille.

 

“Odotan näkeväni tänä vuonna YK:n COP26-ilmastokokouksen alla roppakaupalla liikenteeseen liittyvää tutkimustoimintaa”, sanoo tohtori Rachel Freeman UCL-yliopiston Bartlett School of Environment, Energy & Resources -yksiköstä.

”Monet investoinnit luovat perustaa siirtymälle joka vie meitä pois fossiilista polttoaineista. Latausasemia, sähköautojen akkuteknologiaa – ei mitään alkuvaiheen tutkimusta vaan sellaista tekemistä, joka tuo ratkaisuja markkinoille.”

Mitä tulee liikenteen päästöjen vähentämiseen, Freemanin mukaan muutos saattaa tulla niin ylhäältä kuin ruohonjuuritasoltakin, esimerkiksi digitaalisen vallankumouksen ja uusien liikennepalveluiden muodossa.

“Monet kehittyneet maat ovat jo saavuttaneet ‘matkustushuipun’. Tulevaisuudessa sekä matkustaja- että rahtiliikenteen kysyntä tulee asteittain vähenemään”, hän sanoo. ”Muutokset liikennetehokkuudessa tulevat vähentämään päästöjä. Kehittyvissä maissa näin ei kuitenkaan välttämättä tapahdu.”

Freemanin mukaan koronapandemia on heikentänyt ilmailualan markkinoita. Vähemmän lentokoneita tarkoittaa vähemmän päästöjä, mutta toimintaansa jatkavien lentoyhtiöiden pitää myös löytää puhtaampia tapoja. Biopolttoaineet ovat lentoliikenteessä toteuttamiskelpoisempi ratkaisu kuin sähköistäminen.

”Tässä tarvitaan todellisia parannuksia”, Freeman sanoo. ”Koko liikennealan on parannettava ajoneuvojen tehokkuutta esimerkiksi keventämällä niitä tai parantamalla aerodynamiikkaa.”

5. Ilmastokriisi lisää biopolttoaineiden kysyntää

Jonas Eliasson, Vieraileva professori, kuljetusjärjestelmät, Linköpingin yliopisto, Johtaja, liikenteen ja kuljetusten saavutettavuus, Ruotsin liikennevirasto

Jonas Eliasson
Vieraileva professori, kuljetusjärjestelmät, Linköpingin yliopisto
Johtaja, liikenteen ja kuljetusten saavutettavuus, Ruotsin liikennevirasto

 

Emme voi vain jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä sillä välin, kun sähköistämistä kehitetään.

 

Ihmiskunnalta hupenee aika saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteet. Jotta tavoitteisiin päästään, voitaisiin liikenteenhallinnan vanhat opit ottaa aiempaa laajemmin käyttöön, sanoo Jonas Eliasson Linköpingin yliopistosta.

”Perinteinen liikennesuunnittelu, tienkäytön volyymien hillintä – monet näistä ovat yhä järkeviä”, hän sanoo.

Eliasson uskoo, että seuraavalla vuosikymmenellä ratkaisevaa on liikenteen sähköistäminen. Mutta tänä vuonna biopolttoaineet ovat saavutettavampi keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

”Sähköajoneuvojen käyttöönotto tie- ja rahtiliikenteessä on ensisijaisen tärkeää, mutta emme voi vain jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä sillä välin, kun sähköistämistä kehitetään.”

Eliasson pitää epätodennäköisenä, että biopolttoaineet jäisivät kelkasta silloinkaan, kun sähköistys etenee.

”Biopolttoaineiden käyttö tieliikenteessä on huipussaan todennäköisesti vuonna 2035. Tämän jälkeen tilanne kääntynee sähköistyksen voitoksi”, hän sanoo.

“Kasvaneen tuotantokapasiteetin ansiosta biopolttoaineiden käyttöä voidaan tällöin tutkia lento- ja meriliikenteessä.”