Kumppanuudet
17.02.2023

Neste ja luova toimisto Sherpa toteuttivat mainoskampanjan täysin tekoälyyn perustuen

Neste on toteuttanut luova toimisto Sherpan kanssa yhteistyössä täysin tekoälyllä tehdyn mainoskampanjan, jossa jokaisessa vaiheessa – juridisessa yhteistyösopimuksessa, konseptissa, teksteissä, visuaalisessa ilmeessä, mediasuunnitelmassa ja viestinnässäkin – hyödynnettiin tekoälyohjelmisto Chat GPT:ta, Copy AI:ta, Gigipixel AI:ta ja tekoälypohjaista, kuvaa tuottavaa Midjourney-ohjelmaa. Yhteistyösopimus tehtiin Docue.comilla.

Yhteisprojekti osoittaa, miten tekoäly voi muuttaa ja myös demokratisoida mainonnan tekemistä. Nesteen markkinointijohtaja Mika Hyötyläisen mukaan teknologisen kehityksen kärjessä oleminen ja alan edelläkävijyys ovat Nesteellä lähtökohta, jonka pohjalta innovoidaan ja kehitetään uutta - myös markkinoinnissa.

“Tekoälyn hyödyntäminen muuttaa jo nyt tapaamme tehdä työtä. Haluamme ehdottomasti olla mukana tässä muutoksessa ja hyödyntää tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet. Yrityskulttuuriimme kuuluu uteliaisuus ja vahva halu kehittyä ja luoda uusia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin, niin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kuin muutenkin. Tekemisemme pohjaa vahvasti digitaalisuuteen ja dataan joten tekoälyn valjastaminen osaksi Nesteen markkinoinnin tekemistä on meille luonteva ja jännittävä askel”, Mika Hyötyläinen sanoo. 

Tekoälyä on hyödynnetty kattavasti jo aikaisemmin mainoskampanjoiden eri työvaiheissa, niin Suomessa kuin maailmallakin. Nesteen ja Sherpan tekemä, tekoälyyn pohjautuva kampanja on kuitenkin kattavuudessaan merkittävä askel tekoälyn käytössä mainonnan alalla. Yhteisen projektin tavoitteena oli testata ja todentaa, miten tekoälyä voidaan hyödyntää luovan prosessin eri vaiheissa. Yhteistyönä syntynyt ja parhaillaan käynnissä oleva markkinointikampanja on osoitus siitä, miten tekoäly voi auttaa mainonnan tekemisessä ja luoda lisäarvoa mainostajille, kuluttajille ja myös mainonnan suunnittelijoille. 

Mitä tekoälyllä tehdystä projektista opittiin?

Prosessin aikana huomattiin, että tekoäly antaa melko ylätason suosituksia esimerkiksi luovaan suunnitteluun.  Ihmisen asiantuntemuksen hyödyntäminen tekoälyn rinnalla projektin eri vaiheissa oli kriittisen tärkeää muun muassa tekoälyn tarjoamien vastausten arvioimisessa. Esimerkiksi visuaalisuuden suhteen tekoälyn tarjoamat vastaukset kuulostavat ajoittain enemmän tehtävän toimeksiannolta kuin ratkaisuilta siihen. Sen sijaan tietopainotteisen sisällön tuottaminen sopivaan mittaan (kuten 125 merkin rajaan) onnistuu ChatGPT:n avulla nopeasti ja toimii tukena esimerkiksi sosiaalisen median sisältöjen luonnissa.

Tekoälyllä voi korvata työvaiheita ja osaamista, mutta samalla syntyy tarve uudenlaiselle osaamiselle. Tekoälyn kanssa työskentelevän pitää tietää, ymmärtää ja jäsennellä, mitä tekoälyltä halutaan ja kysytään. Tekoälyn kanssa työskentelevien onkin ennen kaikkea hallittava tekoälyn komentojen muotoilu eli “promptaus” sekä kysymyksillä ohjaaminen.

Sherpan toimitusjohtajan Elina Bonon mukaan tekoäly tuo luovalle toimistolle kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia, joita suurimmaksi osaksi emme vielä edes osaa hahmottaa. 

“Luovalle suunnittelulle tekoäly on ideoiden mahdollistaja. Ihmistä tarvitaan ajattelemaan, ohjaamaan, päättämään, tuntemaan. Markkinointiviestinnässä kaikki tehdään perimmältään ihmiseltä ihmiselle, ja sitä tekoäly ei pysty korvaamaan. Parhaimmillaan markkinointiviestintä saa tuntemaan suuria tunteita, aikaansaa keskustelua ja jättää pitkän muistijäljen. Huomioitavaa, että käytössä on paljon hyvin erilaisia tekoälyohjelmia. Sopimuksessa käytetty Docue.com oli erinomainen tuttavuus, kun taas vaikkapa ChatGPT:n käyttö vaatii enemmän asiantuntijuutta käyttäjältä arvioimaan ohjelman ehdotukset ja suositukset. Parhaimmillaan tekoäly vapauttaa aikaa luovempiin ja strategisempiin ratkaisuihin”, Elina Bono kertoo.

Nesteen ja Sherpan yhteistyönä toteuttama mainoskampanja auttaa avaamaan uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja mainonnan sekä työn murroksessa. Olennaista tulevaisuuden kannalta on olla tekemättä vastakkainasettelua tekoälyn ja asiantuntijoiden välille. Tekoäly on luovuuden mahdollistaja, ei korvaaja. 

“Halusimme tällä kampanjalla myös herätellä Suomen yrityskenttää siihen, että AI:n tai muiden uusien teknologioiden hyödyt löytyvät ainoastaan rohkeiden kokeilujen kautta. Haluamme osaltamme inspiroida myös muita kokeilemaan, mitä AI voisi omassa tekemisessä tarkoittaa”, kiteyttää Hyötyläinen.