Kumppanuudet
28.01.2020

Posti: Pienempi pakettikuljetusten hiilijalanjälki Neste MY Uusiutuvan Dieselin avulla

Posti ottaa kevytjakelukalustossaan käyttöön Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoaineen, jonka avulla Posti pienentää verkkokaupan pakettikuljetustensa hiilijalanjälkeä elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %* fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Neste MY Uusiutuvan Dieselin käytön avulla Postin saavuttama kasvihuonekaasupäästövähennys vastaa lähes 1 300 henkilöauton poistamista tieliikenteestä vuodeksi. Osto- ja kulutustottumusten muutos ja verkkokaupan yleistyminen ovat kasvattaneet Postin verkkokauppa- ja pakettiliiketoimintaa voimakkaasti kuluneella vuosikymmenellä. Kun vuonna 2010 Posti toimitti 26 miljoonaa pakettia, vastaava luku oli vuonna 2019 jo yli kaksinkertainen, 50 miljoonaa pakettia.

“Pakettilogistiikan odotetaan kasvavan nopeasti myös tällä vuosikymmenellä”, kommentoi Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn.

Ilmaston kannalta pakettipalveluiden kysynnän vahva kasvu on kaksiteräinen miekka. Toimitukset vähentävät yksityisautoilua ja laskevat liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, mutta tuottavat tilalle logistiikasta syntyviä päästöjä. Laskennallisesti yhden paketin toimittaminen tuottaa keskimäärin noin 600 gramman kasvihuonekaasupäästöt, mikä vastaa noin viiden kilometrin ajomatkaa bensiinikäyttöisellä henkilöautolla. 

“Jakelu ja logistiikka on toimiala, joka lähtökohtaisesti kuormittaa ympäristöä. Tästä syystä Posti on pitkäjänteisesti tehnyt kunnianhimoista ilmastotyötä.”

Jägerhornin mukaan Postin nykyinen tavoite vähentää toiminnasta syntyviä hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoden 2007 tasosta saavutetaan aikataulun mukaisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan sertifioiduissa kansainvälisissä ilmastoprojekteissa.

Useammalla kärjellä toimiva ilmastostrategia on jo kuluneella vuosikymmenellä mahdollistanut tuntuvia vähennyksiä Postin päästöihin ja avannut ovia ilmastoystävällisempien palveluiden kehittämiselle. Posti toi vuonna 2015 maailman ensimmäisenä postilaitoksena markkinoille hiilineutraalit Posti Green -palvelut, joiden myötä kaikkien Postin jakelu- kuljetus-, rahti- ja varastopalveluiden päästöt painettiin Suomessa nollaan. 

Jägerhorn painottaa, että Postin ilmastotoimet eivät pääty tähän. 

“Postilla ilmastotoiminta on entisestään vilkastunut. Enää ei riitä se, että kompensoimme toiminnasta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Tällä vuosikymmenellä Postin logistiikasta on tehtävä niin vähäpäästöistä kuin mahdollista.”

Postin Zero Carbon 2030 -ohjelma tähtää Postin toiminnoista syntyvien päästöjen nollaamiseen vuosikymmenen loppuun mennessä. Sitoumus käsittää sekä omien terminaali- ja varastotoimintojen päästöjen leikkaukset että logistiikan kehittämisen vähäpäästöiseksi.

Osana ilmasto-ohjelmaa Posti ottaa käyttöön Neste MY Uusiutuvan Dieselin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan omissa jakeluajoneuvoissa kautta maan. Suomessa myytävä Neste MY Uusiutuva Diesel valmistetaan 100 %:sti jätteistä ja tähteistä, ja se pienentää näin yrityksen omaa hiilijalanjälkeä koko elinkaaren ajalta laskettuna keskimäärin 90 %*, verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön. Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä voidaan käyttää kaikissa dieselajoneuvoissa ja -moottoreissa.

“Uusiutuvien polttoaineiden käyttö on nopein keino vähentää verkkokaupan logistiikasta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Neste MY Uusiutuvan Dieselin valintaan vaikuttivat myös polttoaineen hyvä saatavuus, kattava raportointi raaka-aineiden alkuperästä ja vastuullisuudesta, sekä se, että Nesteen Uusiutuva Diesel on kotimainen innovaatio.”
Noomi Jägerhorn, Postin vastuullisuusjohtaja

Neste MY Uusiutuvan Dieselin käyttöönoton myötä Posti vähentää postipaketti- ja verkkoliiketoiminta -yksikössä kasvihuonekaasupäästöjä noin 3,8 miljoonaa kiloa vuosittain, mikä vastaa lähes 1300 henkilöauton poistumista liikenteestä. 

Postin oma kalusto vastaa noin 40 prosentista koko maan pakettijakelusta.

“Selvitämme myös alihankkijoiden liittymistä vähäpäästöisiin kuljetuksiin. Kunnes tässä asiassa päästään eteenpäin, alihankkijoiden päästöt kompensoidaan ilmastoprojekteissa.”

Alihankkijoiden vähäpäästöisyyden kehittäminen on esimerkki siitä pitkäjänteisestä ilmastotyöstä, johon Posti on Suomessa sitoutunut. Tässä työssä tarvitaan paitsi monia työkaluja myös johdonmukaista mittaamista ja analytiikkaa. Jägerhorn katsoo, että ilmastotoimien vaikuttavuus on suoraan yhteydessä siihen, kuinka uusista päästövähennyksistä ja vähähiilisistä palveluista kerrotaan kuluttajille ja asiakkaille.

“Yksin tätä maailmaa ei voi muuttaa, ja sama pätee verkkokaupan rakenteisiin ja vastuullisuuteen. Hyvät kumppanuudet ja yhteiset viestintäponnistukset auttavat kertomaan mahdollisimman monille, että ilmaston kannalta kestävämpiä vaihtoehtoja on tarjolla jo nyt”, Jägerhorn päättää.

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.