Kumppanuudet
16.12.2022

Statkraftilla ja Ilmattarella merkittävä rooli Nesteen jalostamon siirtyessä 100 % uusiutuvan energian käyttöön

Norjalainen vesivoiman tuottaja Statkraft on Euroopan suurin uusiutuvan energian tuottaja. Yksityinen energiayhtiö ja tuulipuistojen kehittäjä Ilmatar on puolestaan Suomen johtava uusiutuvan energian tuottaja. Yritykset etsivät jatkuvasti uusia kumppanuuksia, jotka voivat osaltaan vaikuttaa kansallisten ja jopa kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Molemmat tekevät yhteistyötä Nesteen kanssa auttaakseen tätä energia-intensiivistä yhtiötä vaihtamaan vastuullisempiin energianlähteisiin ja tukeakseen Nestettä Porvoon jalostamon kunnianhimoisissa muutostavoitteissa.

Sekä Statkraft että Ilmatar toimittavat uusiutuvaa tuulivoimaa Nesteen monipuoliselle ja tehokkaalle jalostamolle Porvoossa. Statkraftin toimitukset alkoivat elokuussa 2022 ja Ilmattaren alkuvuodesta 2023. Yhteensä he toimittavat noin 290 GWh uusiutuvaa sähköä vuosittain. Yhdistettynä Nesteen solmimaan energian ostosopimukseen (PPA) Fortumin kanssa uusiutuvan tuulivoiman osuus on noin 40 % jalostamon sähkönkulutuksesta vuoteen 2025 mennessä.

“Olemme solmineet sopimuksen Nesteen kanssa kotimaisen tuulivoiman toimittamisesta kymmenen vuoden ajaksi", kertoo Frode Berntsen, Head of Industry Nordics and Baltics at Statkraft. “Toimitamme 215 GWh vuodessa ja tuemme näin Nesteen tavoitetta vähentää päästöjä 53 000 CO2-ekvivalenttitonnilla vuodessa. Sähkö tulee Mastokankaan tuulipuistosta, joka sijaitsee Raahen ja Siikajoen alueilla."

Uusiutuvat tukevat globaalia muutosta kohti vastuullisempaa energiaa 

Euroopan Ympäristökeskus (EEA) on kutsunut uusiutuvaa energiaa yhdeksi Euroopan “suureksi menestystarinaksi”, mutta paljon työtä on vielä tehtävä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että EU:n asettamien ilmasto- ja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi uusiutuvan energian osuuden tulisi olla noin 32 % unionin energiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä

Tutkimukset osoittavat myös, että maailmanlaajuisesti sähkön osuus lopullisesta energiankulutuksesta voi nousta tämänhetkisestä 20 %:sta yli 50 %:iin vuoteen 2050 mennessä. Tämän vuoksi uusiutuvan sähkön käyttöönoton on lisäännyttävä, jotta globaalit kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan. Yritykset kuten Statkraft ja Ilmatar ovat eturintamassa vastaamassa lisääntyvään uusiutuvan sähkön tarpeeseen, ja auttavat Nestettä ja muita kumppaneita vaihtamaan uusiutuvaan sähköön.    

Tuoreen tutkimuksen mukaan teollisuuden ja muun yhteiskunnan sähköistäminen tarkoittaa tulevina vuosikymmeninä jopa 50 % kasvua sähkönkulutuksessa”, sanoo Ilmattaren projekteista vastaava johtaja Erkka Saario. “Vähäpäästöisellä energialla on keskeinen rooli Suomen ja koko EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”. Ilmattaren tavoiteena on lisätä vähintään 1 000 MW uutta kotimaista tuuli-ja aurinkovoimatuotantoa Suomen sähköverkkoon tulevien vuosien aikana”. 

“Meillä on Euroopan laajin uusiutuvan energian voimalaverkosto sekä teemme yhteistyötä projektien omistajien ja kehittäjien kanssa”, sanoo Berntsen.  “Uusiutuvan energian osalta ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa mallia.Olemme todella iloisia siitä, että olemme löytäneet ratkaisun, joka voitiin räätälöidä Nesteen tarpeisiin ja joka vastasi heidän vaatimuksiinsa sekä riskienhallinnan että kaupallisten parametrien osalta. “

“Nämä pitkäaikaiset sähkönmyyntisopimukset tuovat merkittävän määrän uusiutuvaa tuulienergiaa Suomen sähköverkkoon ja ovat erinomainen osoitus Ilmattaren asemasta yhtenä niistä johtavista yrityksistä, jotka tekevät paljon töitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi Suomessa. Nämä yritykset tukevat Nestettä ottamaan niitä merkittäviä askeleita, joilla se pyrkii luomaan elinvoimaisemman planeetan tuleville sukupolville”, Saario lisää.   

Merkitys Nesteen muutosmatkalle  

Uusiutuvan energian lisäämisen merkitys Porvoon jalostamolla ei ole ainoastaan symbolinen. Nesteellä on kunnianhimoinen tavoite tehdä Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo. Nesteen uusiutuvan energian ostosopimukset tukevat  tavoitteen toteutumista yhdessä yhtiön vihreän vedyn hankkeessa, jossa tutkitaan uusiutuvan vedyn tuotantokapasiteetin lisäämistä ja kasvihuonekaasujen vähentämistä jalostamon vedyntuotannossa.  

Samaan aikaan Neste on julkistanut strategisen tutkimuksen Porvoon jalostamon muutoksesta maailmanluokan uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen  tuotantopaikaksi sekä raakaöljyn jalostuksen lopettamisesta. Kaikki nämä tukevat Nesteen vastuullisuussitoumuksia, joihin sisältyy hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä ja asiakkaiden kasvihuonepäästöjen vähentäminen vähintään 20 miljoonalla CO2-ekvivalenttitonnilla vuoteen 2030 mennessä.  

Yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden, kuten Statkraft, Ilmatar ja Fortum, kanssa Neste osallistuu omalta osaltaan Euroopan ja muun maailman vihreään siirtymään. Tällaisella yhteistyöllä voidaan myös luoda kestävämpää taloutta ja elinvoimaisempi planeetta tuleville sukupolville.