Mitä ovat uusiutuvat polttoaineet?

Suurin ero uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden välillä on niiden alkuperä. Fossiiliset polttoaineet valmistetaan uusiutumattomista fossiilisista luonnonvaroista, joiden hiili vapautuu ilmakehään. Uusiutuvat polttoaineet valmistetaan aiemmin käytetyistä materiaaleista (jätteistä ja tähteistä) tai sellaisista kasveista saadusta öljystä, joiden yhteyttäminen poistaa hiilidioksidia ilmakehästä.

Mistä Nesteen uusiutuvat tuotteet valmistetaan?

 

Neste on keskittynyt jäte- ja tähderaaka-aineisiin yli vuosikymmenen ajan | Neste

Käytämme monipuolisesti erilaisia kestävästi tuotettuja ja globaalisti hankittuja raaka-aineita jalostamoillamme Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa.

Neste on keskittynyt jäte- ja tähderaaka-aineisiin yli vuosikymmenen ajan. Niiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstämme globaalisti on yli 90 %.

Kun otetaan huomioon nykyiset ja arvioidut osuudet Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden vuotuisesta kokonaiskäytöstä, kolme suurinta raaka-aineluokkaa ovat käytetty ruokaöljy, elintarviketeollisuuden jätteistä peräisin oleva eläinrasva sekä kasviöljyn jalostusjäte ja tähteet.

Suurinta raaka-aineluokkaa ovat käytetty ruokaöljy, elintarviketeollisuuden jätteistä peräisin oleva eläinrasva kasviöljyn jalostusjäte ja tähteet | Neste

 

Patentoidun NEXBTL-teknologian ansiosta Neste voi käyttää monenlaisia öljyjä ja rasvoja, myös heikompilaatuisia jätteitä ja tähteitä, tasaisen korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseen.

 

Patentoidun NEXBTL-teknologian ansiosta Neste voi käyttää monenlaisia öljyjä ja rasvoja, myös heikompilaatuisia jätteitä ja tähteitä, tasaisen korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseen | Neste

 

Jalostettavat raaka-aineet voivat vaihdella markkina- ja tuotekohtaisesti saatavuuden, hinnan, markkinoiden ja asiakaskohtaisten vaatimusten ja mieltymysten mukaan. Nesteen laaja raaka-ainevalikoima tuo joustavuutta näiden vaatimusten täyttämiseen, ja voimme tuottaa uusiutuvia, aina tasaisen laadukkaita tuotteita.

Miten Neste tuottaa uusiutuvia polttoaineita?

Neste käyttää omaa NEXBTL-teknologiaansa uusiutuvien polttoaineiden tuottamiseen monenlaisista heikompilaatuisista raaka-aineista.

Onko uusiutuvia polttoaineita riittävästi, jotta niillä on aidosti vaikutusta?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan heikompilaatuisten jäte- ja tähderaaka-aineiden saatavuutta ja kehittämään teknologioita, joiden avulla voimme monipuolistaa valikoimaamme uudenlaisilla raaka-aineilla. Suunnitelmana on tuoda markkinoille uusia kestäviä raaka-aineita, esimerkiksi:

  • Maatalouden ja metsäteollisuuden jätteet ja tähteet.
  • Sopivat yhdyskuntajätteen uusiutuvat materiaalit.

Näiden uusien raaka-aineiden avulla maailmanlaajuinen uusiutuvien polttoaineiden tuotanto voi saavuttaa yli 1 000 megatonnia öljyä vuoteen 2040 mennessä, mikä riittäisi korvaamaan kaikki lento- ja meriliikenteessä käytettävät sekä merkittävän osan tieliikenteen fossiilisista polttoaineista.

Jatkossa pyrimme käyttämään jätteiden ja tähteiden lisäksi muitakin raaka-aineita. Tutkimme hiilidioksidia sitovien levien energiapotentiaalin hyödyntämistä, uusien kasviöljyjen kehittämistä kehittyneistä maatalouskonsepteista ja jopa itse hiilidioksidin käyttöä raaka-aineena.

Vedestä ja hiilidioksidista sähkön avulla valmistetut polttoaineet voivat auttaa varastoimaan ja siirtämään uusiutuvaa energiaa tuotantopaikalta nykyisen kaluston tarpeisiin.

Uusiutuva vety: pieni molekyyli, suuri merkitys

Yli 15 vuoden ajan Neste on tunnistanut sopivimpia leviä, kehittänyt prosesseja energiatasapainon optimoimiseksi ja etsinyt erilaisia toteutustapoja | Neste

Levien mahdollisuudet uusiutuvissa polttoaineissa

Lignoselluloosa on tärkeä raaka-ainelähde uusiutuville tuotteille, kuten polttoaineille | Neste

Lignoselluloosan mahdollisuudet raaka-aineena

Maailman väestö tuottaa yli 2 miljardia tonnia kiinteää yhdyskuntajätettä joka vuosi, ja määrän odotetaan kasvavan 3,4 miljardiin tonniin vuoteen 2050 mennessä | Neste

Yhdyskuntajätteen mahdollisuudet uusiutuvissa ratkaisuissa