Oikeudenmukainen siirtymä

Nesteellä valmius tulevaisuutta varten tarkoittaa ilmastositoumustemme saavuttamista ja muutoksen johtamista kohti hiilineutraalia arvoketjua vuoteen 2040 mennessä. On tärkeää varmistaa, että tämä globaali muutos on Pariisin sopimuksen mukainen oikeudenmukainen siirtymä, joka tuottaa vihreitä ja ihmisarvoisia työpaikkoja sekä luo hyvinvoivia yhteisöjä, joissa jokainen voi menestyä.

Nesteellä oikeudenmukaisen siirtymän suunnittelun perustana on ihmislähtöisyys sekä sitoutumisemme kunnioittaa ihmisoikeuksia, edistää ihmisarvoista työtä ja puuttua eriarvoisuuteen koko arvoketjussa.

Tuemme, kehitämme ja huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista, jotta he voivat kasvaa, innovoida ja rakentaa tulevaisuuttamme. Tätä tukee myös Nesteen arvojen mukainen kulttuuri. Käymme aktiivista viestintää, vuoropuhelua ja yhteistyötä sisäisten sidosryhmiemme kanssa, mukaan lukien työntekijät, linjaesimiehet ja henkilöstön edustajat. Olemme vuorovaikutuksessa työntekijöidemme kanssa monin eri tavoin, kuten vuosittaisella henkilöstökyselyllä, jota täydennetään lyhyemmillä pulssikyselyillä ja muilla kohdistetuilla työntekijätutkimuksilla. Muita sitouttamisen muotoja ovat erilaiset kehitysohjelmat, ryhmä- ja yksilökeskustelut, kyselyt, sisäiset infotilaisuudet ja townhall-tapahtumat. Aiheita ovat muun muassa Nesteen strategia ja arvot, vastuullisuus ja ilmastositoumukset, työterveys, työturvallisuus ja -hyvinvointi. 69 % Nesteen työntekijöistä on työehtosopimusten piirissä.

Nesteen muutos ja kasvu tarjoavat työntekijöillemme monia uramahdollisuuksia ja henkilökohtaisen kasvun mahdollisuuksia uusissa projekteissa. Uskomme, että työntekijöidemme yksilöllisten kehitystavoitteiden tukeminen, osaamisen kehittäminen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi sekä henkilöstömme valmistaminen tulevaisuuden työn kasvaviin ja muuttuviin vaatimuksiin tekevät työskentelystä Nesteellä mielekästä ja inspiroivaa. Esihenkilöt ja työntekijät käyvät säännöllisesti Forward-keskusteluja, joissa kehitys- ja urasuunnitelmat päivitetään vuosittain.

Porvoon jalostamomme strateginen selvitys siirtymästä raakaöljyn jalostamisesta uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantopaikaksi 2030-luvun puolivälissä tarjoaisi uusia työ- ja oppimismahdollisuuksia Öljytuotteiden työntekijöille sekä muille Nesteen työntekijöille. Yksi suunnitellun muutoksen painopistealueista on varmistaa, että ihmiset kykenevät toimimaan ja sopeutumaan muutoksiin.

Tarjoamme koko yrityksen laajuisia kehitysohjelmia ja työkaluja tukemaan yrityksen strategisen osaamisen kehittämistä. Lisäksi liiketoimintayksiköissä ja toiminnoissa on käynnissä useita kehityshankkeita. 

Lisätietoja voit lukea Nesteen vuoden 2022 vuosikertomuksen People-osiosta (englanniksi).