Olet täällä

Palkitseminen

Nesteessä palkitsemiseen liittyvässä keskustelussa ja päätöksenteossa ovat osallisina osakkeenomistajien nimitystoimikunta, yhtiökokous, hallitus sekä hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksen hallituksen palkitsemisesta yhtiökokoukselle. Hallitus esittää henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen perusteella palkitsemispolitiikan (vähintään neljän vuoden välein) ja palkitsemisraportin (vuosittain alkaen vuodesta 2021) yhtiökokoukselle ja päättää vuosittain toimitusjohtajan palkitsemisesta tämän palkitsemispolitiikan asettamissa rajoissa.

Nesteen palkitsemispolitiikka.pdf(pdf, 54.22 KB)

Nesteen lähestymistapa palkitsemiseen

Palkitsemispolitiikkamme perustuu neljään ohjaavaan palkitsemisperiaatteeseemme:

• Nesteen strategian toteuttamisen varmistaminen: Nesteen tavoite on toteuttaa strategiaa kommunikoimalla selkeät tavat toimia sekä jakamalla yhteiset liiketoimintatavoitteet.

• Suorituskyvyn ja arvojen mukaisen toiminnan varmistaminen: Nesteen tavoitteena on parantaa tuloksia palkitsemalla erinomaisista suorituksista, kehityksestä ja arvojen mukaisesta toiminnasta.

• Yksilöiden ja tiimien vastuunoton korostaminen: Neste suosii selkeitä tavoitteita ja keskittymistä jatkuvaan suoritusten parantamiseen. Neste mahdollistaa tämän käymällä jatkuvaa keskustelua henkilöstönsä kanssa ja rohkaisemalla heitä antamaan palautetta.

• Oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys: Neste hoitaa suorituksen johtamis- ja palkitsemisprosessit eettisesti ja johdonmukaisesti. Tätä tukee selkeä viestintä.

Nesteen muuttuvan palkitsemisen ohjelmista ja näiden ohjelmien suoritusmittareista päätettäessä huomioidaan yllä kuvatut periaatteet. Näitä samoja periaatteita, joita sovelletaan toimitusjohtajan palkitsemiseen sovelletaan myös henkilöstön palkitsemiseen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tarkastelee ja arvioi henkilöstön palkitsemista, ehtoja ja osallistamista kaikkien henkilöstöryhmien osalta saadun palautteen perusteella.