Olet täällä

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Hallituksen vuosipalkkioiksi yhtiökokous 2021 päätti:

  • puheenjohtaja 67 900 euroa/vuosi
  • hallituksen varapuheenjohtaja 49 600 euroa/vuosi
  • jäsenet 35 700 euroa/vuosi
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49 600 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.

Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön palkitsemisjärjestelmien piiriin, eivätkä siten saa tulos- tai osakepalkkiota.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja vuosipalkkiot on esitetty Nesteen vuosikertomuksessa 2020. Tietoa osakeomistuksesta on myös yhtiön internetsivuilla, ja se käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Nesteen osakkeet.