Olet täällä

Nesteen kannustinjärjestelmät

 

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot (STI)

Yhtiö voi maksaa johdolle ja muulle henkilöstölle vuosittain lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita palkan ja luontoisetujen ohella. Lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden määräytymisperuste on henkilökohtaisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen sekä yhtiön taloudellinen kehitys ja yhtiön tavoitteiden saavuttaminen.

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)

Vuonna 2013 laadittua pitkän aikavälin kannustinohjelmaa sovellettiin kolmen vuoden jaksoihin (2013–2015, 2014–2016 ja 2015– 2017). Vuonna 2016 laadittua pitkäaikaista kannustinohjelmaa sovelletaan kolmen vuoden jaksoihin (2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020). Vuonna 2019 laadittua pitkäaikaista kannustinohjelmaa sovelletaan kolmen vuoden jaksoihin (2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023). 

Lue lisää Palkka- ja palkkioselvityksestä 2019