Olet täällä

Määräaika yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaadituille asioille

Neste Oyj:n osakkeenomistajan pitää ilmoittaa yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi vaatimansa asia viimeistään 15.1.2021. Ilmoitukset pitää toimittaa hallituksen sihteerille sähköpostitse osoitteeseen agm@neste.com tai postitse osoitteeseen Christian Ståhlberg, Neste Oyj, PL 95, 00095 NESTE. Mikäli yhtiö päättää järjestää varsinaisen yhtiökokouksen eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa, päätösehdotus voidaan ottaa yhtiökokouksen asialistalle edellyttäen, että ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on kyseisen lain tarkoittamalla tavalla omistuksessaan vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista.