Olet täällä

Nesteen referenssimarginaalin laskenta

Nesteen referenssimarginaali

 • Hinnoitteluperusteena Porvoon jalostamo
 • Syöttöainerakenne vertailukelpoinen Nesteen kanssa
 • Tuoterakenne vertailukelpoinen Nesteen kanssa
 • Samanlainen kustannusrakenne vs. Nesteen kokonaisjalostusmarginaali

 

Merkittävimmät erot referenssimarginaalin ja kokonaisjalostusmarginaalin välillä

 • Nesteen todellinen toteutunut syöttöaine- ja tuoterakenne
 • Nesteen todellinen toteutunut myynnin jakauma, tuotemarginaalit sekä myynnin ajoitus
 • Todelliset muuttuvat kustannukset (tuotanto ja rahdit)
 • Perusöljytuotannon vaikutus
 • Contango-varastointien vaikutus
Muuttuja Referenssihinta
REB (venäläinen raakaöljy) Urals/Brent CIF -hintaero Rotterdam (Platt's) USD/bbl - rahtikustannus Primorsk/Rotterdam + rahtikustannus Primorsk/Porvoo
Brent dated -raakaöljy Brent dtd (Platt's) + rahtikustannus Sullom Voe/Porvoo
Tuotehinnat Platt's CIF cargoes -noteeraukset USD/t
Syöttöaine Kaava
REB-raakaöljy Standardiosuus REB 65 % * hinta
Brent dated -raakaöljy Standardiosuus Brent dtd 35 % * hinta
  Yläpuoliset yhteensä = raaka-ainekustannukset USD/bbl

 

Tuotteet Kaava
Propaani (7 000 + MT) Standardisaanto 1,5 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,30)**
Butaani (3 000 + MT) Standardisaanto 1,5 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,30)**
Bensiini 10ppm Standardisaanto 28 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,30)**
Naphtha Standardisaanto 1 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,30)**
Jet Standardisaanto 6 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,30)**
Diesel (ULSD 10 ppm) Standardisaanto 46 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,30)**
HSFO (3,5 % runsasrikkinen polttoöljy) Standardisaanto 10 % * hinta/painotettu muuntokertoimesta t > bbl (7,30)**
  Yläpuoliset yhteensä = Tuotannon arvo USD/bbl
Neste vertailumarginaali = Tuotteiden arvo - raaka-ainekustannukset -standardi jalostuksen muuttuvat kustannukset (2,5 USD/bbl) - myynnin rahtikustannukset (1,23 USD/bbl)***

 

** Tuotannon bbl-kertoimen painotettu keskiarvo.

*** Myynnin rahtikustannukset oletetaan standardeiksi 15 USD/tonni. Oletetaan, että 60 % tuotannosta menee vientiin. Rahtikustannusten laskentakaava: 15* 60 % / 7,30.

Rahtikustannukset:

 • Primorsk/Rotterdam -rahti USD/bbl = flat rate 8.60 USD/ton * WS TD17 (month average) / 100 / 7.25
 • Primorsk/Porvoo -rahti USD/bbl = flat rate 3.85 USD/ton * WS TD17 (month average) / 100 / 7.25
 • Sullom Voe/Porvoo -rahti USD/bbl =  flat rate 11.61 USD/ton * WS TD7 (month average) / 100 / 7.55