Olet täällä

Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 §:n mukaan Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. 

Nesteen osakkeenomistajien liputusilmoitukset

14.10.2020
Société Générale S.A. ilmoitti, että sen yhteenlaskettu osuus Neste Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskenut 13.10.2020 alle 5 prosentin rajan ja oli 4,42 prosenttia.

12.10.2020
Société Générale S.A. ilmoitti, että sen yhteenlaskettu osuus Neste Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut 8.10.2020 yli 5 prosentin rajan ja oli 5,15 prosenttia.

5.12.2018
Vake Oy ilmoitti, että sen yhteenlaskettu osuus Neste Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut 5.12.2018 yli 5 prosentin rajan ja oli 8,31 prosenttia.

4.1.2018
Valtioneuvoston kanslia ilmoitti, että sen yhteenlaskettu osuus Neste Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskenut 4.1.2018 alle 50 prosentin rajan ja oli 49,74 prosenttia.

12.2.2014
BlackRock, Inc. ilmoitti, että sen yhteenlaskettu osuus Neste Oil Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskenut 11.2.2014 alle 5 prosentin rajan ja oli 4,98 prosenttia.

27.12.2013
BlackRock, Inc. ilmoitti, että sen yhteenlaskettu osuus Neste Oil Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut 18.12.2013 yli 5 prosentin rajan ja oli 5,01 prosenttia.