Palkitseminen

Nesteen lähestymistapa palkitsemiseen

Palkitsemispolitiikka kuvaa rakenteen, joka yhtenäistää palkitsemisemme pitkän aikavälin strategisten ja vastuullisuustavoitteidemme menestyksekkään saavuttamisen ollaksemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja  uusiutuvan dieselin tuottaja sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden kestävämpien raaka-aineratkaisujen edelläkävijä. Palkitsemispolitiikkamme perustuu neljään ohjaavaan palkitsemisperiaatteeseen:

  • Nesteen strategian toteuttamisen varmistaminen: Nesteen tavoite on toteuttaa strategiaansa ja aikaansaada pitkän aikavälin vahva taloudellinen tulos selkeästi kommunikoimalla yritys- ja vastuullisuustavoitteistaan.
  • Suorituskyvyn ja arvojen mukaisen toiminnan varmistaminen: Nesteen tavoitteena on parantaa tuloksia palkitsemalla erinomaisista suorituksista, kehityksestä ja arvojen mukaisesta toiminnasta.
  • Yksilöiden ja tiimien vastuunoton korostaminen: Neste suosii selkeitä tavoitteita ja keskittymistä jatkuvaan suoritusten parantamiseen. Tätä varten Nesteellä käydään jatkuvaa keskustelua henkilöstön kanssa ja rohkaistaan henkilöstöä antamaan palautetta.
  • Oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys: Neste hoitaa suorituksen johtamis- ja palkitsemisprosessit eettisesti ja johdonmukaisesti. Tätä tukee selkeä viestintä.

Nesteen muuttuvan palkitsemisen ohjelmista ja näiden ohjelmien suoritusmittareista päätettäessä huomioidaan yllä kuvatut periaatteet. Näitä samoja periaatteita, joita sovelletaan toimitusjohtajan palkitsemiseen sovelletaan myös henkilöstön palkitsemiseen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta tarkastelee ja arvioi henkilöstön palkitsemista, ehtoja ja osallistamista kaikkien henkilöstöryhmien osalta saadun palautteen perusteella.

Neste_Palkitsemispolitiikka_FIN.pdf(pdf, 180.51 KB)

Palkitsemisraportti_2023.pdf(pdf, 208.78 KB)

Päätöksenteko palkitsemisessa

Nesteessä palkitsemiseen liittyvässä keskustelussa ja päätöksenteossa ovat osallisina osakkeenomistajien nimitystoimikunta, yhtiökokous, hallitus sekä hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksen hallituksen palkitsemisesta yhtiökokoukselle. Hallitus esittää henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen perusteella palkitsemispolitiikan (vähintään neljän vuoden välein) ja palkitsemisraportin vuosittain yhtiökokoukselle ja päättää vuosittain toimitusjohtajan palkitsemisesta tämän palkitsemispolitiikan asettamissa rajoissa.

Kaaviossa pääpiirteissään esitetty päätöksentekoprosessi takaa, että päätökset tehdään oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti. Palkitsemisen periaatteena on “yksi yli” hyväksyntä, jonka mukaan palkkaan liittyvät muutokset tulee aina hyväksyä esimiehen esimiehen toimesta. Kukaan ei itse voi päättää omasta palkitsemisestaan.

Päätöksentekoprosessi palkitsemiseen liittyvissä asioissa