Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Väliaikaislain mukaisten vastaehdotusten toimittamisen aikaraja päättyi 17.2.2022 klo 16.00. Yhtiö ei vastaanottanut yhtään vastaehdotusta yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Osakkeenomistajien mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista päättyi 11.3.2022. Yhtiö ei vastaanottanut kysymyksiä osakkeenomistajilta.