Neste sijoituksena

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisesti tuotettuja vähäpäästöisiä ratkaisuja tie-, lento- ja meriliikenteeseen sekä uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja kemian- ja muoviteollisuudelle. Jalostamme jätteitä, tähteitä, kasviöljyjä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä uusiutuviksi ja kiertotalousraaka-aineiksi polymeereille ja kemikaaleille Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin sekä polymeeri- ja kemianteollisuuden raaka-aineratkaisujen valmistaja.

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle.

Vuonna 2023 Nesteen liikevaihto oli 22,9 miljardia euroa. 

Huippulaatuiset jalostamot

Suomessa sijaitseva kehittynyt Porvoon jalostamo tarjoaa meille kilpailuetua verrattuna moniin muihin öljynjalostusyhtiöihin. Uusiutuvan dieselin tuotantomme perustuu itse kehittämäämme ainutlaatuiseen NEXBTL-teknologiaan. Uusiutuvat ratkaisut valmistetaan Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla ja erilaiset raakaöljypohjaiset tuotteet puolestaan Porvoossa. Sen lisäksi Alankomaissa sijaitseva Sluiskilin laitoksemme on erikoistunut uusiutuvien raaka-aineiden esikäsittelyyn Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostamoita varten. 

Strategiset tavoitteet

Tavoitteenamme on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. 

Suotuisa osingonmaksaja

Nesteen tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Taloudelliset tavoitteet

  • Velan osuus kokonaispääomasta alle 40 %
  • Vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (Vertailukelpoinen ROACE) vähintään 15 % vuodessa