Kumppanuudet, yhdessä innovointi ja ekosysteemit

Nykyajan äärimmäisen kilpaillussa, nopeatahtisessa ympäristössä kumppanuudet ovat elintärkeitä. Lisäksi monet kohtaamamme haasteet koskettavat koko ihmiskuntaa. Teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten ja akateemisen maailman kanssa, jotta saamme käyttöömme tuoreimmat tieteelliset löydökset. Kehitämme teknologioita ja uusia arvoketjuja yhdessä teollisten kumppaniemme ja start up -yritysten kanssa. Muodostamme lisäksi kumppanuuksia tunnettujen kansainvälisten yritysten ja brändien kanssa, jotta pääsemme lähikontaktiin loppukäyttäjien kanssa ja havainnollistamme uusien teknologioiden mahdollisuuksia.

Tutkimus ja akateeminen maailma

Innovaatiotiimimme työskentelevät läheisesti yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ympäri maailmaa. Nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla on elintärkeää hyödyntää ajanmukaista tieteen perustutkimusta ja ymmärtää taustalla olevat ilmiöitä, jotta voidaan innovoida uusia ratkaisuja ja kehittää olemassa olevia teknologioita. Suomessa Nesteellä on tällä hetkellä kolme strategisen yhteistyön ohjelmaa paikallisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Työskentelemme Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Tavoitteena on lisätä suomalaisen kemian alan yleistä osaamista ja tukea Nesteelle tärkeitä kasvualueita, kuten uusiutuvien tuotteiden kehitystä ja vähähiilisiä ratkaisuja.

Yhdessä VTT:n kanssa olemme sopineet tutkimusinfrastruktuurin jakamisesta. VTT:llä on mahdollisuus käyttää Nesteen ajoneuvojen testausinfrastruktuuria Porvoon Kilpilahdessa. VTT vuorostaan tarjoaa Nesteen käyttöön Espoossa sijaitsevaa katalyyttiprosessien tutkimusinfrastruktuuriaan puhtaampien polttoaineiden ja kemikaalien kehitystyössä.
 

technology

Raaka-aineet ja arvoketjut

Osaamisemme ytimessä on vaikeiden raaka-aineiden jalostaminen huippuluokan polttoaineiksi ja kemikaaleiksi. Uusiutuvat raaka-aineet kerätään usein pienistä virroista, ja sen vuoksi logistiikka lähteiltä jalostamoon on suuri haaste. Keräämme jo nyt käytettyjä ruokaöljyjä. 

Mikrolevillä on suuri potentiaali uudenlaisina kestävinä raaka-ainelähteinä, jotka voidaan hyödyntää polttoainetuotannossa, mutta myös esimerkiksi rehu-, ruoka- ja kosmetiikkasovelluksissa. Neste arvioi parhaillaan yhdessä arvoketjukumppanien kanssa mikrolevien täyttä potentiaalia käyttäen alan parasta teknologiaa.
Tutkimme myös raaka-aineita, teknologioita ja arvoketjuja, joiden avulla voimme muuntaa lignoselluloosabiomassaa arvokkaiksi polttoaineiksi, kemikaaleiksi ja materiaaleiksi. 
 

lignocellulose

Loppuasiakkaat

Ihmiset haluavat tuotteita, jotka ovat parempia kuin ennen, ympäristöystävällisiä ja taloudellisesti kilpailukykyisiä. Tämä on lopulta tutkimustamme, tuotekehitystämme ja tuotantoprosessejamme ajava voima. Usein haasteena on levittää tietoa uusista teknologioista ja lähestymistavoista. Yksi tehokkaimmista keinoista on tehdä yhteistyötä tunnettujen brändien ja yritysten kanssa. Kumppanuutemme auttavat meitä pysymään lähellä loppuasiakkaitamme, mutta yhdessä heidän kanssaan nostamme myös tietoisuutta uusista mahdollisuuksista. 

tuolit