Olet täällä

Kenelle jaamme henkilötietoja?

Asiakastietoihin on pääsy vain henkilöillä, joiden pitää käsitellä henkilötietoja työtehtäviä suorittaessaan. Kaikilla tällaisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Jakaessamme henkilötietoja muille organisaatioille, varmistamme, että jaamme niitä vain tässä tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten, ja että meillä on laillinen peruste sille. Jaamme henkilötietoja Neste-konsernin sisällä sekä palveluntarjoajille ja yhteistyökumppaneille.

Neste-konsernin yhtiöt

Jaamme henkilötietoja Neste-konsernin sisällä silloin, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa. Joudumme jakamaan henkilötietoja muille konserniyhtiöille esimerkiksi taloushallinnon ja luotonvalvonnan yhteydessä.

ICT-palveluntarjoajat ja -toimittajat

Käytämme huolellisesti valittuja ICT-yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat ICT-järjestelmien käyttäjätukea, ylläpitoa ja kehityspalveluita. 

Markkinointipalveluiden ja asiakaspalvelun tarjoajat

Käytämme huolellisesti valittuja markkinointipalvelujen tarjoajia, viestintäpalveluiden tarjoajia ja mediatoimistoja, jotka auttavat meitä toimittamaan ja tuottamaan markkinointisisältöä asiakkailta keräämiemme henkilötietojen perusteella. 

Luotonvalvonta ja muut asiakkaan tuntemisen -palvelut

Jaamme henkilötietoja huolellisesti valituille luottoluokitusyhtiöille arvioidessamme tilauksiasi, arvioidessamme luottokelpoisuuttasi ja tarvittaessa periessämme erääntyneitä saatavia sinulta tai ilmoittaaksemme sinulle Nesteelle maksamattomista laskuistasi. Yhteistyökumppanimme tekevät tarvittaessa puolestamme myös pakollisia taustaselvityksiä, jotta toimimme maksupalveluntarjoajan velvoitteidemme mukaisesti ja estämme rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.

Maksu- ja laskutuspalveluiden tarjoajat

Luotettavat maksu- ja laskutuspalveluiden tarjoajat auttavat meitä käsittelemään maksu- ja laskutapahtumia.

Kuljetuspalveluiden tarjoajat ja tuotteiden toimittajat

Luovutamme henkilötietoja kuljetuspalveluiden tarjoajille ja tuotteiden toimittajille, jos meidän on tehtävä niin toteuttaessamme asiakastilauksia eli esimerkiksi toimittaaksemme tilatut tuotteet asiakkaalle.

Muut yhteistyökumppanit

Luovutamme henkilötietoja muille yhteistyökumppaneille muun muassa varmistaaksemme, että saat yhteistyökumppanimme sinulle lupaamat edut käyttäessäsi kanta-asiakaskorttiasi Neste-asemilla. Tarvittaessa luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppanille myös poikkeustilanteiden selvittämiseksi esimerkiksi asiakkaamme omaisuuden tai terveyden suojaamiseksi.

Viranomaiset

Neste luovuttaa henkilötietoja viranomaisille paikallisen lain edellyttämällä tavalla (esimerkiksi veroviranomaisille).