Olet täällä

Siirrämmekö henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Emme siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman oikeudellisia perusteita.

Jotkut palveluntarjoajamme sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella ja siirrämme henkilötietoja heille, jos se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa.

Varmistamme, että käytämme tarvittavia sopimuksellisia suojatoimia (esim. Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita) siirtäessämme henkilötietoja tällaisille palveluntarjoajille.